Информационен център на Министерство на oтбраната

Нужна е обществена дискусия за патриотичното възпитание

1v  – Господин генерал, как бихте коментирали провеждането на викторината „140 години Българска армия“, организирана от сдружение „Българска зора” със съдействието на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната?
– В изпълнение на заложените в Устава на „Българска зора“ цели за подкрепа на мисията на Въоръжените сили и за работа по родолюбивото възпитание на младите хора Сдружението с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната и с одобрението на Министерството на образованието и науката организира провеждането на национална викторина в средните училища на тема: „140 години от създаването на Българската армия”. Като пилотен проект и поради ограничените финансови възможности и време основните усилия за участие във викторината съсредоточихме към училища в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Габрово, Карлово, Казанлък и Червен бряг, където Сдружението има контакти. С отбори участваха 22 училища.  Викторината се проведе на 3 кръга – вътрешноучилищен, регионален и национален. Вътрешноучилищният кръг завърши на 9 ноември 2018 г., регионалният кръг се проведе в периода 12–16 ноември в градовете Плевен (4 училища), Габрово (4 училища), Стара Загора (2 училища), Бургас (9 училища) и Варна(2 училища). Пловдивска област се представи с отбор от училище от Карлово на националния кръг. За съжаление, от София и Пловдив ня2bмаше училища, участвали  във викторината, което според мен се дължи не на липсата на интерес към темата, а по-скоро на начина, по който информацията от тези управления по образованието беше сведена до училищата, а и на отношението на техни служители към начинанието. При подготовката на викторината се запознах със съдържанието на учебния материал по история в средните училища. История на България се изучава подробно в 11. клас, но и там в учебниците по история няма почти нищо за историята на Българската армия. Срещнах се и разговарях с мнозина началници на регионални инспекторати, експерти към тях и директори на училища. Една директорка на елитна гимназия сподели: „При нас не се говори за патриотизъм, защото патриотизъм и национализъм са много близки понятия и е опасно…”. Естествено, това училище не участва във викторината. Трябва да кажа, че една от причините викторината да е успешна беше положителното станови3borще от МОН, изпратено до регионалните управления по образованието в отговор на нашето писмо с искане за съдействие. Решаваща беше и ролята на регионалните управления по образованието в Плевен, Габрово, Варна, Стара Загора и Бургас, които след получаването на положителното становище от МОН своевременно изпратиха до училищата концепцията за викторината, регламента, въпросите и техните отговори, разработени от „Българска зора“, и ни съдействаха за организацията на регионалните състезания. Специално искам да благодаря  на началника на регионалното управление по образованието в Габрово Георги Маринов и на експертите Деян Дойнов и Деян Божинов от РУО Габрово и Бургас, както и на директора на СУ „Хр. Смирненски“ Николай Иванов от Плевен, които вложиха в тази идея душа и сърце, в резултат на което участието от Бургаска, Плевенска и Габровска област беше най-голямо. Викторината постигна целите си и около 100 момичета и момчета от участвалите отбори (включително техните резерви) се запознаха подробно с историята на БА през последните 140 г. Но и изводът, който се налага, е, че е необходима сериозна дискусия в обществото по същността и проблемите на родолюбивото и патриотично възпитание на младите хора и необходимостта от него.
– Доволни ли сте от подкрепата на Министерството на отбраната в тази проява?
– Викторината протече успешно до голяма степен поради ясно формулираните отговорности за нейното организиране и провеждане на МО, МОН и на сдружение „Българска зора“. На базата на утвърденото от министъра на отбраната мотивирано предложение и сключен договор  МО осигури финансови средства за организиране на викторината, за закупуване на награди за отборите първенци, за провеждане на националното състезание и за изготвянето на сборник с материали за викторината. От МО беше извършено и медийното отразяване на викторината. На 3 и 4 декември 2018 г. домакин на националното състезание беше Националният военен университет, което   даде възможност на участниците от шестте отбора първенци от регионалния кръг да се 4vзапознаят с възможностите, кои5ssто дава този университет за образование. Гост на регионалния кръг на викторината във Варна беше командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев и началникът на териториален отдел „Варна“ към ИА „Военни клубове и ВПД“ Живко Костадинов, а на националното състезание гост беше началникът на НВУ бригаден генерал Пламен Богданов. Награди на националното състезание връчи директорът на дирекция „Социална политика“ Иво Антонов. В състава на журито на отделните състезания  участваха преподаватели от НВУ „В. Левски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, а на състезанията  присъстваха и курсанти и военнослужещи от БА. Няма как да сме недоволни от такава подкрепа, а и това беше напълно естествено, защото викторината се провеждаше в интерес на Въоръжените сили. Искам да кажа обаче, че пълно съдействие получихме и от регионалните исторически музеи в Стара Загора, Габрово, Велико Търново, от Регионалния военноисторически музей в Плевен, от Националния военноморски музей във Варна, от държавния архив в Бургас, от Великотърновския университет, които участваха със свои представители в журито по места на регионалния кръг и в националното състезание. В Стара Загора съорганизатор на викторината беше Регионалният исторически музей, а в Плевен – областната организация на СОСЗР с председател бригаден генерал от запаса Валентин Буров. Това беше едно начинание, в което в интерес на родолюбивото възпитание на младите хора обединиха усилията си представители на много различни структури. Като резултат от викторината към края на януари ще бъде готов сборник с материали от нея, който да може да се използва като методическо пособие при провеждането на други подобни начинания. 
– Какви са преките ви впечатления от участието на учениците?
– Мисля си, че прекаленото акцентиране на тестовото изпитване в училище пречи на учениците да изграждат умения за разказване и особено за синтезирано излагане на определени теми. Нивото на отборите на регионалния кръг по места беше различно, но всички участници бяха положили сериозни усилия за подготовка. Най-добре се класираха на националния кръг тези отбори, които се класираха за него при най-голяма конкуренция на регионално ниво, с една изненада…
– Как се развива инициативата ви за създаването на клубове „Приятели на армията”?
– От сдружение „Българска зора“ създадохме първия младежки клуб по интереси „Приятели на армията“ през април 2017 г. в Стара Загора. Впоследствие създадохме такива клубове в София, Варна, Бургас и Пловдив. До юли 2018 г. проведохме 36 занятия с участниците в тях, които включваха изучаване и боравене със стрелково оръжие, стрелба с бойно и малокалибрено оръжие, брифинги по теми, свързани с Българската армия и отбраната на страната, медицинска подготовка, тактически занятия – пейнтбол и еърсофт. Около една трета от занятията с разрешението на министъра на отбраната Красимир Каракачанов се проведоха на територията на военни формирования. И сега има голям интерес сред младите хора за възобновяване на дейността на тези клубове. Освен това в Гимназията по строителство и архитектура „Л. Байер“ от Стара Загора през учебната 2017/2018 г. с помощта на Сдружението и на Втора механизирана бригада много успешно в рамките на проекта „Твоят час“ функционираше клуб „Приятели на армията“, ръководен от Радослав Петров – преподавател по физкултура, който е завършил и специалност „Начално военно обучение“ във ВИФ.  Надявам се, временно, замразихме дейността на  клубовете, тъй като липсата на ясен регламент по  взаимоотношенията ни с военните формирования създава трудности, а организацията и провеждането на викторината „140 г. Българска армия“ попречи своевременно да решим този проблем. Функционирането на клубовете „Приятели на армията“ обаче ни даде ценен опит и идеи, които, ако бъдат своевременно приети от ръководството на Министерството на отбраната, ще дадат възможност да се направи съществена крачка напред по проблемите на военно-патриотичното възпитание и началната военна подготовка на младите хора и още от март тази година може да възобновим дейността на клубовете. 
– По какви други въпроси в обществото Сдружението взима отношение?
– Членове на сдружение „Българска зора“ са в основата на създаването на инициативния комитет за решаване на проблема с мостовете на р. Искър при селата Горник и Чомаковци. Без да влизам в подробности, ще кажа, че същността на проблема се състои в това, че в резултат на безхаберие и недостатъчна координация на държавните и общинските власти към 23 октомври 2018 г. двата моста на р. Искър в община Червен бряг излязоха от строя. И 7 населени места от общината с повече от 8000 души население на левия бряг на р. Искър останаха без връзка с общинския център. На хората се налагаше вместо нормалните 7–10 км да изминават по 77–89 км по обходни маршрути, за да стигнат до града. След 2,5 месеца комуникации с различни институции и медии, както и протестни действия от 7 януари т.г. в района на с. Чомаковци вече функционира временен нисководен мост. Решението го предложи генерал-майор от запаса Радослав Пешлеевски – бивш началник на разформированите вече Строителни войски. Той ръководи и построяването на моста. Оказа се, че мостове за такива случаи и кранове за тяхното построяване се съхраняват в агенция „Пътна инфраструктура“, но ако не се беше стигнало до обществен скандал, вероятно всичко щеше да си остане там. Отговорността се размива между четири ведомства и на практика никой не отговаря за решаване на проблема. Много помогна в случая отношението на министър Каракачанов към проблема и помощта, която оказа  инженерно-разузнавателна група от полка в Белене по разузнаване на дъното на реката.     
Единият от изводите, който се налага от цялата история, е, че държавата трябва да има структура, която да разполага със способности за своевременни действия в случай на необходимост от аварийно-възстановителни работи при бедствени ситуации. Такава структура сега няма. Следователно трябва да бъде създадена. От тази гледна точка актуален е и въпросът за създаване на национална (гражданска) гвардия, която може да се използва при бедствени ситуации в интерес на местната власт, а същевременно може да решава и задачи по военната подготовка на населението и териториалната отбрана. Има и други варианти за решение, разбира се… Но това е много широка тема. 
– Срещате ли разбиране от институциите при вашите предложения и инициативи?
– Ако сме достатъчно аргументирани и настойчиви и доказваме, че сме в състояние да реализираме това, което предлагаме, има шанс да получим разбиране…
– Бихте ли направили кратка равносметка за изминалите три години, откакто е създадена „Българска зора”?
– Всъщност основните неща, които сме направили, вече ги споменах. Клубовете „Приятели на армията“, викторината, посветена на 140-годишнината от създаването на Българската армия, дейността за изграждане на временния мост при Чомаковци. Ние сме малко сдружение, зад нас не стоят политически партии или фондации, така че разчитаме само на себе си и на подкрепата на обикновените хора. И в бъдеще ще продължим да работим според силите си в подкрепа на Въоръжените сили, за военно-патриотичното и родолюбивото възпитание на младите хора, както и за решаване на наболели социални проблеми по места.   

Изненада в класирането
Журито на националното състезание от викторината в средните училища на тема: „140 години от създаването на Българската армия”  беше в състав:  председател – полковник от запаса доц. д-р по история Марко Златев от НВУ „Васил Левски”, и членове – проф. д.и.н. Милко Палангурски от ВТУ и Емил Врежаков от РИМ (Велико Търново). 
Първото място завоюва отборът на СУ „Васил Левски" от Карлово. Той беше изненадата на състезанието, защото отборът се яви направо на националното състезание, тъй като от Пловдивска област нямаше други участници, нямаше и регионален кръг. Съставът на отбора беше: Георги Узунов, Елена Генчева, Александра Русева и Ивайло Паунов, а техен ръководител бе Даниела Генчева.
На второ място се класира отборът на ППМГ „Акад. Н. Обрешков" от Бургас в състав: Веселина  Велкова, Петър Чонгов, Гергана Петрова и Ангел Тодоров, с ръководител Веселка Бъклева.
Третото място зае отборът на СУ „Д-р П. Берон” от Червен бряг в състав: Цветан Ватовски, Милен Ватовски, Георги Генов и Божидар Даков с ръководител Светла Лакова. Достойно се представиха и отборите на Националната Априловска гимназия в Габрово, Първа езикова гимназия от Варна и на Профилираната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” от Казанлък. Разбира се, като на всяко състезание определена роля играе и късметът, а броят на въпросите беше 40, някои от тях изискваха и използването на военна терминология и познания по военно дело. 
Регламентът изискваше в рамките на три минути да се каже най-важното по темата. 

 Страниците подготви 
Цончо ДРАГАНСКИ 
Фото сдружение „Зора”     

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top