Информационен център на Министерство на oтбраната

Спря тенденцията на намаляване на нальота

1 За първи път от последните няколко години бе спряна тенденцията за намаляване на нальота на летателния състав, като в изпълнението на летателните задачи по бойно използване са участвали максимален брой млади летци. Това беше отчетено по време на анализите на подготовката и войсковия ред през 2018 г. в авиобазите Граф Игнатиево и Крумово. И в двата анализа участва командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, съобщиха от ВВС.
„Ще запомним 2018 г. с изключително високата динамика и критично натоварване на личния състав. Година, в която ние за пореден път доказахме своите решимост и възможности за осъществяване на активен контрол и охрана на българското въздушно пространство, да изпълняваме презгранични операции, да участваме успешно в национални и международни учения“, бяха встъпителните думи на командира на авиобаза Граф Игнатиево бригаден генерал Димитър Петров пред офицерите, главните сержанти и офицерските кандидати от авиобазата. Първоизточникът на всички трудности и предизвикателства, пред които личният състав от базата бе изправен през 2018 г., командирът нарече „ограничено ресурсно осигуряване“. 
Успешното изпълнение на задачите се постигна чрез приоритизиране и гъвкавост в планирането на подготовката, удължаване на ресурса на авиационната техника и най-вече чрез пълната мобилизация на знанията, уменията, опита и усърдието на личния състав. Същевременно за първи път от последните няколко години бе спряна тенденцията за намаляване на нальота на летателния състав. 
Генерал-майор Стойков изтъкна, че трябва да се търсят нови стимули за задържане и мотивиране на състава. Той обясни, че решението му курсът за интензивна летателна подготовка през тази година да се води изцяло в авиобаза Граф Игнатиево е продиктувано от желанието му да облекчи натоварването на инструкторския и обучаемия летателен състав, което обаче ще изисква повече усилия за поддържане и обслужване на техниката от инженерно-техническия състав. Командирът на ВВС обърна сериозно внимание и на езиковата подготовка на състава във връзка с проекта за превъоръжаване.
Командирът на авиобаза Крумово бригаден генерал Димитър Иванов подчерта, че през 2018 г. приоритет в ле3тателната подготовката на 24-та авиационна база бе поддържането и изграждането на способности за провеждане на операции от въздуха за поддържане и осигуряване на действията на въоръжените сили, други ведомства и организации с акцентиране върху подготовката за стоварване на диверсионно разузнавателни групи, търсене и спасяване, транспортиране на външен товар за активно и ефективно участие в коалиционни и национални операции по управление на кризи. За съжаление, 2018 г. бе изпълнена с поредица от инциденти, които изправиха авиобазата пред много предизвикателства. Цялостната дейност бе провеждана в условия на дефицит от финансови и материални средства. Интензивността на летателната дейност бе силно намалена, като следствие на катастрофата и двата инцидента, допуснати с вертолети във в. ф. 32040, и неизправната авиационна техника във в. ф. 24900.
Въпреки това през 2018 г. екипажи и формирования от авиобазата изпълниха 9 задачи за транспортиране на официални лица, 6 специални полети за транспортиране на  донори и медицински екипи, съдействаха за обезвреждане и унищожаване на открити боеприпаси, участваха в извличането и първичното консервиране на части и боеприпаси от самолет „Месершмит Bf-109”. Екипажи от авиобазата се включиха в редица български и международни учения, тренировки и подготовки.
Генерал-майор Стойков благодари на командването на авиобазата за обективната оценка на дейността. Той очерта няколко насоки за подготовката през 2019 г. като правилен анализ на слабостите и вземане на всички необходими мерки за недопускането им в бъдеще, увеличаване на резултатите от летателната дейност при много високо ниво на безопасност на полетите. (БА)

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top