Информационен център на Министерство на oтбраната

Генерал-майор Цанко Стойков: Акцентът във ВВС беше върху операциите

1Предизвикателствата през 2018 г., пред които се изправиха ВВС, изискваха от нас ежедневно търсене на решения за съхраняване и повишаване на готовността и боеспособността на войските. Акцентът на усилията ни беше поставен върху подготовката за изграждане на необходимите способности за планиране и участие в самостоятелни и съвместни операции посредством търсенето на ефективни решения за осигуряване на изправна техника и усвояване на ресурсите. Това каза командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков на анализа на войските. 

Паралелно с този процес българските ВВС участваха активно при изпълнение на мисия 3 на Въоръжените сили – „Принос към националната сигурност в мирно време“. ВВС гарантираха въздушния суверенитет на страната, осигурявайки непрекъсната и ефективна защита на българското въздушно пространство, подчерта генерал-майор Стойков. 
Той отбеляза също, че през отчитания период е продължила работата по приоритетните инвестиционни проекти, залегнали в Инвестиционния план-програма на МО до 2020 г. 
През 2018 г. бяха допуснати авиационни инциденти и загубихме човешки животи. Това наложи задълбочено изследване на причините и предприемане на действия за справяне с последствията, призна също командирът на ВВС. 
За първи път от последните няколко години бе спряна тенденцията за намаляване на нальота на летателния състав, като в изпълнението на летателните задачи по бойно използване са участвали максимален брой млади летци. Това беше отчетено по време на анализите на подготовката и войсковия ред през 2018 г. в авиобазите Граф Игнатиево и Крумово. И в двата анализа участва командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, съобщиха от ВВС.
На анализа на ВВС присъстваха началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, командващият на Съвместното командване на силите – генерал-лейтенант Любчо Тодоров, бригаден генерал Васил Лазаров – съветник на президента по военната сигурност, генерали, офицери и командири.
По повод предстоящите процеси по модернизация на българските ВВС, мнение неотдавна даде и Владимир Тошев, зам.-председател на Комисията по отбрана в НС. В момента ние не само предопределяме бъдещото развитие във ВВС, а на БА и на България като цяло. Затова нека дадем възможност на правителството да излезе от рамката, която зададохме през м.г., защото и трите одобрени предложения не влизат в тази рамка, подчерта Тошев в интервю за военния вестник. 

3Награди и отличия

За проявени професионализъм, усърдие, инициативност и постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните задължения през учебната 2018 г. командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков награди военнослужещи и цивилни служители от Командването и подчинените военни формирования. 

С „Мъжки ръчен часовник” бяха наградени  полк. Владислав Шекеров и майор Пламен Попов. „Фотоапарат” получи кап. Димитър Григоров, а „Плакет на ВВС” – подполковник Цанко Василев и майор Севдалин Аджамов. Със „Стъклен плакет на ВВС” бяха отличени офицерски кандидат 2-ри клас Светослав Стоянов и сержант Ели Найденова, а с „Чанта за лаптоп с лого на ВВС ” – кап. Румен Желязков и кап. Христо Калъчев.
„Фланелка с лого на ВВС” получиха кап. Антон Петков, серж. Иван Звезданов и редник 3-ти клас Йорданка Тонева, а с грамоти бяха отличени старшина Калин Китов и цивилен служител Ели Георгиева. 

Основни изводи и направления за работа

На анализа стана ясно, че основните задачи,  произтичащи от Плана за дейността на ВВС през 2018 г., са изпълнени успешно. Войските от ВВС се поддържат в състояние, осигуряващо изпълнение на мисиите и задачите на ВВС. 
През 2018 г. се поддържаха достигнатите оперативни способности на декларираните формирования за НАТО и ЕС. Командването и личният състав от войските полагат необходимите усилия за изпълнение на поетите от Република България ангажименти. Воденето на целенасочена бойна подготовка във ВВС и участието в учения и тренировки с реални действия допринесоха за поддържането на състояние, осигуряващо изпълнение на мисиите и задачите, подчерта командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков.
В съответствие с мисията на ВВС целите и изискванията към подготовката на войските и за изпълнение на основните задачи от Плана за дейността на ВВС през 2019г., усилията на Командването и личния състав, приоритетно ще бъдат съсредоточени в следните направления:

– Съхраняване, поддържане и повишаване на нивото на летателната подготовка за изпълнение на основните задачи по профила за родовете авиация.
–  Провеждане на курсове за приучване на млад летателен състав.
–  Осигуряване на изправна и боеготова техника.
– Участие в национални и международни учения с акцент „Шабла 2019“.
– Активни действия във формированията от ВВС за осигуряване на високи нива на безопасност на полетите.

IMG_0093Предизвикателства пред войските

ЛИЧЕН СЪСТАВ
Личният състав е един от най-важните ресурси на ВВС. В този смисъл задържането и мотивацията на подготвения състав и младите специалисти са основен фактор за успешното изпълнение на задачите.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Реализирането на проектите за модернизация с акцент върху придобиването на нов боен самолет са фундаментални за успешното развитие на способностите на ВВС и постигането на оперативна съвместимост със съюзниците от Алианса.
ПОДГОТОВКА
За осигуряване на приемственост и достигане на ниво на подготовка от младите специалисти във войските, за носене на бойно дежурство и участие в национални и международни учения и тренировки съсредоточихме максималното възможно количество ресурси.
БЕЗОПАСНОСТ
Паралелно с това на всички нива бяха предприети решителни действия за минимизиране на въздействието на основните рискови фактори, свързани с безопасността на полетите и способстващи за допускането на инциденти.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top