Информационен център на Министерство на oтбраната

Военна акдемия „Г.С.Раковски“ удостои с „доктор хонорис кауза“ генерал о.р. Джоузеф Ралстън

Scroll to Top