Информационен център на Министерство на oтбраната

Oтлична оценка от президента и началника на отбраната за многонационалното учение „Oтветен удар 2019“

Scroll to Top