Информационен център на Министерство на oтбраната

Йенс Столтенберг: Кибератаки има всеки ден

В Брюксел продължава срещата на външните министри на НАТО

NATO STOLTENBERG„Кибератаките могат да бъдат толкова опасни, колкото конвенционалните атаки. Те могат да затворят важна инфраструктура. Могат да окажат силно отрицателно въздействие върху нашите операции… Ние сме подготвени за атаки, които могат да се случат в бъдеще. Кибератаката е нещо, което се случва всеки ден. И ние всеки ден реагираме на различни видове кибератаки. " Това заявява генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг в Естония през ноември 2014 г. 
На Срещата на върха в Уелс през септември 2014 г.  НАТО одобрява  програмата  NICP (НАТО за индустриално кибер партньорство). Индустрията и политическата общност на НАТО обсъждат най-добрите национални практики и пътищата за най-пряко постигане на целите на киберсигурността. На Срещата на върха е прието, че  NICP трябва да „има за цел да създаде печеливши възможности, както за промишлеността на НАТО, така и за съюзниците“. В Декларацията от Срещата държавните и правителствените ръководители се съгласяват, че „засилваме сътрудничеството си с индустрията, като стартираме „НАТО за индустриално кибер партньорство (NCIP)“

На Срещата на върха на НАТО в Брюксел през 2018 г. е решено да се създаде нов Център за операции в киберпространството 
На 23 май 2019 г. в Лондон генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг изнася реч по време на конференция за киберсигурността в Националния център по киберсигурност на Великобритания. На този форум се обсъжда планът на НАТО за противодействие на руските киберзаплахи. Столтенберг baza NATO- Hagaспециално предупреждава Русия и други потенциални нападатели, че НАТО има готовност да използва всички средства, с които разполага, за да отговори на кибератаки. „За да сме наясно, потенциалните нападатели трябва да знаят, че не сме ограничени да реагираме в киберпространството, когато сме атакувани“, заявява Столтенберг.
НАТО дава активен и водещ принос за мира и сигурността на международната сцена. Организацията насърчава демократичните ценности и се ангажира с мирното разрешаване на спорове. Ако обаче дипломатическите усилия се провалят, тя разполага с военния капацитет, необходим за провеждане на операции за управление на кризи, самостоятелно или в сътрудничество с други държави. Приблизително 18 000 военнослужещи участват в мисии на НАТО по целия свят, често управлявайки сложни сухопътни, въздушни и военноморски операции във всички видове околна среда. В момента НАТО действа в Афганистан, Косово и Средиземно море.
НАТО винаги защитава своите комуникационни и информационни системи, но за първи път на Срещата на върха в Прага през 2002 г. киберотбраната е поставена на първо място в политическия дневен ред. 
След кибератаките срещу публичните и частните институции на Естония през април и май 2007 г. министрите на отбраната на НАТО през юни 2007 г. решават, че е необходима спешна работа в тази област. В резултат на това НАТО одобрява първата си политика за киберзащита през януари 2008 г. В Талин се създава център по киберотбрана на НАТО. 
В последните години кибератаките са част от хибридната война. НАТО и неговите съюзници разчитат на силна и устойчива киберзащита за изпълнение на основните задачи на Алианса за колективна отбрана, управление на кризи и съвместна сигурност. НАТО трябва да бъде подготвена да защитава своите мрежи и операции срещу нарастващата сложност на кибер заплахите и атаките, с които се сблъсква.
По тази причина киберзащитата е част от основната задача на Алианса за колективна отбрана. НАТО потвърждава също така, че международното право се прилага в киберпространството, най-вече при защита на данните. Основният акцент в киберзащитата е да предпазва собствените си мрежи (включително при операции и мисии) и да повишава устойчивостта в целия Алианс. 
През юли 2016 г. съюзниците потвърждават защитния мандат на НАТО и признават киберпространството като област на операции, при които НАТО трябва да се защитава толкова ефективно, колкото във въздуха, на сушата и в морето. Оттогава насам почти всички съюзници надграждат киберотбраната си. НАТО засилва възможностите си за кибер образование, обучение и учения. 
Екипите за бърза реакция на НАТО са в готовност, за да помагат на съюзниците 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, ако това бъде поискано и одобрено. На Срещата на върха в Брюксел през 2018 г. е решено да се създаде нов Център за операции в киберпространството като част от засилената командна структура на НАТО. Също така съюзниците приемат, че Алиансът може да се възползва от националните киберспособности за своите мисии и операции. НАТО и Европейският съюз (ЕС) си сътрудничат чрез техническо споразумение за киберзащита, подписано през февруари 2016 г. В светлината на общите предизвикателства НАТО и ЕС засилват сътрудничеството си в киберзащитата на европейското и евроатлантическото пространство.

kiberИндустриалното киберпартньорство
„Ще засилим сътрудничеството си с индустрията чрез НАТО в индустриалното киберпартньорство. Технологичните иновации и експертният опит от частния сектор са от решаващо значение, за да дадем възможност на НАТО и съюзниците да постигнат целите на „Засилената политика в киберзащитата“, се казва в Декларацията на срещата на върха в Уелс от 5 септември 2014 г. НАТО стартира NICP (НАТО за индустриалното кибер партньорство) на 17 септември 2014 г.
Генералният секретар Столтенберг подчертава, че „свързаният и отворен характер на киберпространството предлага безпрецедентни възможности за икономиките на съюзниците и преобразува тъканта на обществата. По този начин обаче това отворено и взаимосвързано пространство ги прави по-уязвими за киберзаплахите…“. 
NICP се ръководи от принципи, по силата на които НАТО ще си сътрудничи с частния сектор с основната цел да засили защитата на собствените си мрежиефинирани правила и разпоредби. Сътрудничеството на НАТО с частния сектор трябва да бъде открито, прозрачно и приобщаващо. Ще се насърчава участието на най-иновативните и високотехнологични предприятия на страните от НАТО. Нито едно предприятие не трябва да бъде задължавано да участва, нито да получава нелоялно предимство в резултат на участието си в това партньорство. Прилагането на стандарти е необходимо, но те трябва да са пропорционални на риска и да не се прекалява. 
За да се осигури най-доброто съотношение между цена и качество на отбраната и промишлеността, сътрудничеството следва да надгражда, засилва и осигурява съгласуваност на съществуващите инициативи, провеждани в НАТО в рамките на съществуващите политики. Съюзниците ще бъдат редовно информирани за дейностите на НАТО за сътрудничество с частния сектор чрез съответните органи. Това партньорство ще се прилага и за онези национални академични среди и научни институти, които участват в развитието на способности за киберзащита или изграждане на капацитет. 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top