Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Предстои Вторият национален събор на запасното войнство

[post-views]
Предстои Вторият национален събор на запасното войнство

Автор: Спирдон СПИРДОНОВ

– Г-н генерал, на 14 и 15 септември ще се проведе Вторият национален събор на запасното войнство. Защо избрахте отново местността „Крънска кория“ край Казанлък?
– Там постигнахме първия си голям успех. Не само ние като ръководство, но и всички, които участваха, останаха удовлетворени. Впрочем такава беше оценката и на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили (ВС) ген. Румен Радев. Много ни помогнаха, както Министерството на отбраната (МО) и органите на МВР, така и Община Казанлък. Нашите структури там също са много инициативни. Това даде основание на Централния съвет да се спре отново на това място за провеждане и на Втория събор. Имаме предложения и от други общини за домакинство. Ще ги удовлетворим по-нататък.

стойков– Президентът ще участва ли и на втория събор?
– Поканили сме го, надяваме се. А самият събор отново е под патронажа на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. По негова инициатива подготвяме доста по-интересни от гледна точка на привлекателност демонстрации. Разбира се, благодарение на активното включване на Щаба на отбраната (ЩО), Сухопътни войски, ВВС и 68-а бригада „Специални сили“. Както миналата година, така и сега ще участват Представителният ансамбъл на ВС и художествени състави от нашите организации в страната. Програмата е много по-богата, който дойде няма да остане разочарован.

– Защо правите тези събори?
– Първата ни главна цел е да популяризираме военната служба. Днес тази тема е особено актуална. СОСЗР подкрепя кампанията на МО „Бъди войник“. Нашият събор има същите амбиции и се надявам да помогнем за преодоляване на недостига от личен състав в армията. Набелязали сме и други цели. Те са свързани с укрепване на връзката между армията, запасното войнство, органите за сигурност и народа. Няма съмнение, че всяка проява по време на събора има военнопатриотично и родолюбиво звучене. Неслучайно казваме, че това е събор на запасното войнство, а не само на членовете на СОСЗР. Продължаваме да работим за реализиране на идеята за обединение на запасното войнство, което ще го направи много по-авторитетно и силно. Вече имаме определени стъпки в това отношение. Това бе показано още на първия събор през миналата година. По-късно бе създаден Координационен съвет на запасното войнство, подписано бе споразумение и на негова основа продължава процесът. 

14-2– На 13 септември в Казанлък ще проведете конференция на тема „Състояние и перспективи за развитие на отбранителните способности и сигурността на страната”. От какво е предизвикан този интерес на запасното войнство?
– Първо, искам да отбележа, че организираме конференцията съвместно с Военна академия „Георги С. Раковски” и с конкретното съдействие на МО и ЩО. В нея се включват още представители на Община Казанлък, на МВР и службите за сигурност. Темата е актуална и от гледна точка на провеждащите се по решение на правителството Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната, които трябва да завършат до 30 април 2020 г. Техните резултати ще обосноват редица нормативни и организационни промени в националната сигурност, отбраната и ВС. Една немалка част от тях ще бъдат обсъдени именно на тази конференция. 

– Конкретно какво очаквате от съвместния преглед?
– Очакваме една реална и обективна оценка и на нейна основа разработване на „Дългосрочен план-програма за развитието на ВС на Р България и техните отбранителни способности до 2032 г.”. Настояваме също така да бъде обсъдена с военно-патриотичните съюзи и независимите граждански организации. Отново настояваме в комисиите, които работят по прегледа, да бъдат включени и наши представители. Много е важно да се намерят пътищата и средствата за повишаване на самочувствието на българските военнослужещи и решаването на проблема с окомплектоването на формированията. 

– Днес е актуален въпросът с въвеждането на срочна доброволна служба. Какво е Вашето мнение?
– Подкрепяме всяка една форма, която ще бъде в интерес на армията. В този смисъл очакваме промени в Конституцията, Закона за отбраната и ВС, Закона за резерва на ВС и редица подзаконови документи. 

– В какъв смисъл промяна на Конституцията?
– Ние сме за възстановяване на задължителната наборна военна служба. Това е необходим акт, който трябва да бъде подкрепен от политическите сили, военно-патриотичните и други граждански организации. Разбира се, за това важно решение трябва да има консенсус, включително и със задължително провеждане на референдум.    

– За какви организационни промени пледирате?
– Смятаме, че е добре на основата на ЩО и Съвместното командване на силите да се възстанови Генералният щаб (ГЩ) на Българската армия. Тази структура се е доказала и ВС се нуждаят повече от бойни формирования, а не от щабове и дублиращи се дирекции. Нека на базата на бригадния щаб и самостоятелните батальони да се възстанови 5-а механизирана бригада. От актуализация се нуждае и военнообразователната ни система. Исторически е доказано, че подготовката на курсантите и доброволните резервисти трябва да се ръководи от ЩО, съответно от ГЩ. Военното обучение на учениците и студентите да се отдели от подготовката на мобилизационния ресурс и да се съвмести с военно-патриотичното и родолюбивото възпитание, като се ръководи от МО.  

– Удовлетворява ли Ви числеността на ВС?
– Предлагаме със закон да се установи, че мирновременната численост на ВС е 40 хил. души. Също със закон да се утвърди мирновременната и военновременната структура на ВС, което ще предотврати промени от субективен характер. Достатъчно е да си спомним за закриването и откриването на батальона във Враца. Препоръчваме председателството на днешния парламент да направи обективен анализ на промените през годините на Закона за отбраната и ВС, като отсее тези, които са в резултат на субективни и партийно-политически интереси. 

– За всичко това ще са необходими средства?
– Така е. Затова смятаме, че още от 1 януари 2021 г. бюджетът на МО трябва да бъде 2 процента от Брутния вътрешен продукт на страната. И разпределението му да е 60:20:20, съответно за издръжка на личния състав, за текуща издръжка и за капиталови разходи. В същото време настояваме за строг контрол върху материалните и финансовите ресурси във връзка с превъоръжаването и модернизацията на ВС. 

– В този период на стратегически преглед какво трябва да очаква запасното войнство?
– То вече очаква разработване и приемане на закон за запасното войнство, което да даде възможност на държавния бюджет за финансово осигуряване на неговата организационна дейност и за практическото провеждане на военно-патриотичното възпитание на младото поколение. Разчитаме, че изпълнителната власт ще използва по-пълноценно нашата експертиза при подготовката  на различни документи в областта на националната сигурност. Ние бихме били полезни при разработването на национална програма за подготовка на населението за действия при условия на промишлени аварии, природни бедствия и война. Това се отнася и при военната подготовка на учещите се в средното и висшето училище. 

– Очаквате ли голям интерес към събора?
– Да, вече имаме предварителна информация за участие на няколко хиляди запасни и резервисти. Съборът е отворен за всички граждани. Във военното формирование в Казанлък ще има Ден на открити врати и показ на бойна техника, което също ще привлече много хора. Няма да бъдат малко и феновете на скоковете с парашут и демонстрациите на бойни способности от Силите за специални операции. Определено очакваме повече присъствие от миналата година.

Най-ново

Единична публикация

Избрани

15 юли 2024