Информационен център на Министерство на oтбраната

Участваме с 20 % в капитала терминал за втечнен природен газ до Александруполис

Scroll to Top