Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Имотът в „Акротирия” не включва дюни

[post-views]

ministerski_suvet_sgradaВъв връзка с публикации в пресата за решение на Министерския съвет от 5 декември 2019 г. за обявяване на имот – публична държавна собственост в община Несебър, за имот – частна държавна собственост, с предоставени права  за  управление  на  Министерство  на отбраната от военното ведомство разпространиха следната информация:
Решението е за поземлен имот с идентификатор 51500.510.87 – Несебър, по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, м. „Акротирия”. Той е с незастроена площ от 31 311  кв. м, в която не попадат природни забележителности – дюни. За този имот няма реституционни претенции. Няма пречка този поземлен имот с идентификатор 51500.510.87 да бъде обект на бъдещи разпоредителни действия.
Природните забележителности – дюни, са в поземлен имот с  идентификатор 51500.510.88 с площ от 7, 981 дка. Този имот е със статут на публична държавна собственост и не подлежи на разпоредителни действия от страна на Министерството на отбраната. Посочените два имота са приети в управление на Министерството на отбраната през 2010 г. като освободен войскови район.                         

Най-ново

Единична публикация

Избрани