Информационен център на Министерство на oтбраната

Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев: Има основания да съм доволен от постиженията на войските

  • За 2020 г. военният бюджет е 1,61% от БВП на страната, а по абсолютна стойност е 1,514 млрд. лв.
  • Войската има и морален дълг да възпитава и учи гражданите на патриотизъм и готовност да защитават Отечеството.
  • Общото комплектуване с кадри в отбраната е 79,3%.
     

bocev– С каква равносметка изпраща 2019 г. Българската армия, г-н генерал? Какви резултати постигнаха войските в областта на бойната подготовка и поддържането на постоянна бойна готовност? Вие лично доволен ли сте от постигнатото?
– Подготовката на Въоръжените сили се извършва планово, според отпуснатия финансов ресурс, за поддържане на способности както от щабовете за умело управление на подчинените им формирования, така и от всички военни формирования за гарантиране на изпълнението на трите мисии. Усвояват се нормативните документи за планиране и поддържане на бойната готовност. Поддържането й от структурите остава приоритет за командирите от всички степени. Основният проблем е некомплектът от личен състав, който затруднява изпълнението на отделни мероприятия, оказва негативно влияние върху колективната подготовка и води до максимално натоварване на човешкия ресурс. Въпреки това формированията поддържат необходимата готовност за изпълнение на задачите. Командирите предприемат понякога нестандартни действия, за да попълнят длъжностите по щат. Обединяват малки формирования, сформират сборни и така сглобяват по-големите тактически единици. Щабовете повишават своите знания и умения. Проведените командно-щабни учения показват, че органите за управление са в състояние да изпълняват функциите и задачите си. Ученията в съюзен формат дават възможност да се синхронизират действията на войските ни в условията на прилагане на чл. 5 от Северноатлантическия договор. Състоянието на подготовката във Въоръжените сили удовлетворява и лично аз съм доволен от постигнатите резултати. 

– Затова бих Ви попитал какви големи национални и международни учения ще проведе войската през 2020 г.?
– По-важните са национално компютърно-подпомагано командно-щабно учение по поддръжка от страната домакин,  бригадно тактическо учение на учебен полигон „Корен“, участие на механизиран батальон в учението на многонационалната дивизия Югоизток Dacian Lancer и международно учение „Бриз“ в акваторията на Черно море. В Плана за съвместната българско-американска подготовка са „Тракийски орел“, „Тракийска пролет“ и „Тракийска есен“, „Ответен удар“, „Платинен лъв“ и „Отвъд хоризонта“. 

– Да поговорим за най-важния фактор в системата на отбраната – човешкия. Какъв е некомплектът на личен състав във войските?
– Общото състояние в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е следното: попълнението на офицери е 80,7%, на офицерски кандидати – 90,1%, на сержанти – 91,3%, и на войници – 71,0%, или общото комплектуване с кадри е 79,3%. 

– Тази година МО проведе много активна и интензивна кампания под мотото „Бъди войник“ за набиране на кандидати за професионални войници. Може ли кампанията да се похвали с постигнати успехи след десетките покази и срещи, които направи армията пред обществеността?
– Целта на кампанията бе да привлечем кандидати за военна служба, като ги запознаем със социалния статус на военнослужещия и възможностите за личностно и професионално развитие във Въоръжените сили. Да поставим армията във фокуса на общественото внимание, тъй като дейността й невинаги е видима, особено когато няма ясна заплаха за националната сигурност. Патриотичното възпитание на младите българи също бе наша цел. Като един от символите на държавността армията има морален дълг да възпитава. Резултатите от кампанията показват, че интересът към военната служба расте. Най-голям интерес има към длъжностите в Сухопътните войски и Военновъздушните сили, като например младши шофьор, радиотелеграфист, младши оператор и младши охранител. Средната възраст на подалите документи е 25 години. Оптимизираме и процеса по набиране на военнослужещи. Създадени бяха условия за приемане на военна служба на кандидатите, класирани за заемане на длъжности, без да чакат издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация. Работи се за облекчаване на медицинските прегледи, предвидено е създаване на функционални комисии във всяка МБАЛ към ВМА. Разработва се нова наредба за психологическото осигуряване с условия за определянето на психологична пригодност за военна служба да се извършва в дните на изпитите по физическа подготовка и теста за обща култура. За приемане на всички желаещи, преминали успешно конкурс, да е възможно той да се извършва от едно военно формирование в определен регион, вместо всеки командир да провежда конкурс за 2 до 5 длъжности. Така на класиралите се след първо място, комисията ще може да предложи длъжности там, където няма класирани.

– Какви ремонти са планирани да се извършат на сградния фонд и военната инфраструктура през 2020 г.?
– Планирани са основен ремонт и изграждане на инфраструктура „Реконструкция и доизграждане на войскови район – Враца, за следните подобекти: учебен корпус, битов корпус, сграда № 39 – КТП, акумулаторно-зарядна станция с гараж, гориво-зарядна станция, гараж и склад за АБТИ; основен ремонт на битов корпус № 1 на в.ф. 28880 – Белене, доизграждане на хангар и техническа сграда, както и осигуряване на външно електрозахранване в поделение 32040 – Крумово; изграждане на нови сгради и ремонт на сграден фонд в Специализиран учебен център „Црънча“; изграждане на площадка за полеви лагер с комунално-битов сектор и пречиствателни съоръжения на в.ф. 22280 – Корен, и т.н. Списъкът е дълъг, обектите за изграждане и ремонт са десетки.

gen. A.Bocev– Бихте ли казали какъв е процентът на неизправната техника в армията като цяло и в частност по видове въоръжени сили – къде той е най-голям?
– Към момента технически неизправни са 19% от пътните превозни средства, 67% от авиационната техника и 8% от корабите, плаващи средства и съоръжения. Възстановяването на неизправната техника се извършва както в заводски условия, така и от ремонтните органи на военните формирования. 

– Каква техника ще бъде ремонтирана във ВВС? Какви средства се отделят за поддръжката на самолетите, вертолетите и другата техническа инфраструктура? Вярно ли е, че изпращаме наши вертолети „Кугар“ за ремонт в Румъния?
– През следващите години се предвижда да бъдат ремонтирани вертолети Ми-17 и Ми-24, ще бъде извършена интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 и вертолети „Кугар“ и възстановена летателната годност на самолети Су-25. За учебнобойните самолети L-39ZA има подписано рамково споразумение. За Ан-30 сключването на рамково споразумение за ремонтни дейности е на етап извършване на подбор и класиране на кандидати за изпълнител. За самолет Л-410 има сключен договор с фирма CESKA LETECKA SERVISNI. За поддържане на изправността на зенитно-ракетната и радиолокационната техника се предвиждат ремонт на зенитно-ракетен комплекс С-300ПМУ, ремонт и преоборудване на радиолокационни станции П-37МВ, както и на радиолокационни запитвачи от типа MSSR 2000I. Имаме подписано рамково споразумение за интегрирана логистична поддръжка за вертолети AS 532 AL Cougar с „ЕЪРБЪС ХЕЛИКОПТЕРС” С.А.С., ремонтните дейности се извършват в сертифицирана база в Румъния.

– Ще започне ли подготовката на инфраструктурата за пристигането след няколко години на новите изтребители Ф-16?
– Процесът е стартиран непосредствено след подписването на договора за доставка. Назначена е работна група за координиране на дейностите по изготвяне на проект на план за реконструкция и модернизация на инфраструктурата на летището. Американски експерти обследваха съществуващата инфраструктура и се очаква доклад за необходимите съоръжения за приемане и експлоатация на изтребителите. Има предварителни разчети за необходимите финансови средства за новата инфраструктура и те са планирани в бюджета на МО.

– Започна ли подборът на пилотите, които ще се подготвят за новите самолети? На какъв принцип е – по желание ли е и какви хора ще се подбират за летци и техници, които ще се обучават в САЩ?
– Предвидено е да бъдат изпратени летци пилоти и инженерно-технически състав. Създадена е организация за подбор на желаещите кандидати по критерии, осигуряващи подбиране на перспективен личен състав с високи лични и професионални качества и индивидуална подготовка, съответстваща на изискванията на американската страна. 

– Каква техника приоритетно се ремонтира в Сухопътните войски в момента и през 2020 г.?
– Ремонтират се танкове Т-72 и танкови мерници за танк Т-72. Предвижда се да се извърши ремонт на част от товарните автомобили „Татра-815“, зенитно-ракетните комплекси „Оса“, да стартира процесът по модернизиране на част от автомобилната техника от марките ЗИЛ-131 и УРАЛ-375 чрез преоборудването им с дизелови двигатели, подобряването на трансмисия и ходова част и монтиране на система за самонатоварване.

– А бихте ли казали и за ВМС?
– В момента приоритетно се извършва авариен доков ремонт на корвета „Бодри“. Предвижда се през 2020 г. да бъдат извършени докови ремонти на фрегата „Дръзки“, противопожарен кораб „Ахелой“, танкер бункеровчик „Акин“, спасителен кораб „Протео“ и на учебно-спомагателен кораб „Капитан I ранг Димитър Добрев“. Предвижда се приключване на започнатите ремонти и реализиране на дейности по техническо обслужване на въоръжението на фрегати Е71, както и техническа поддръжка и модернизация на радиолокационните сензори на „Брегова система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница – ЕКРАН“. 

– Според Вас бюджетът за отбрана достатъчен ли е, за да може армията ни да изпълнява конституционните си задължения? И за какво приоритетно ще бъде харчен?
– Съгласно националния план се предвижда повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на страната ни до 2024 г. За 2020 г. те ще възлязат на 1,61%, по абсолютна стойност – 1,514 млрд. лв. Разходите за личен състав, текуща издръжка и капиталови разходи са в съотношение 56:14:30. Предвидени са средства за инвестиционните проекти за армията за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб, нов тип боен самолет и нова бойна машина. А също така и за осигуряване на летателната годност на изтребителите МиГ-29. Предвидени са средства и за изпълнение на международните договори по придобиване на нов тип боен самолет (транспорт и застраховки), за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за неговото усвояване, експлоатация и осигуряване. За придобиването на новия тип боен самолет и основна бойна техника за периода 2020–2022 г. са предвидени общо 674 млн. лв. От тях за новата бойна машина са 334 млн. лв., за новия изтребител – 240 млн. лв. за 2022 г., и допълнително са планирани 100 млн. лв. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за неговото усвояване, експлоатация и осигуряване. 

– Ще се повиши ли социалният статус на военнослужещите? Предвижда ли се увеличение на заплатите?
–  В бюджета на МО се предвижда увеличение на разходите за личен състав с 99,6 млн. лв., достатъчни за увеличаване на заплатите на военнослужещите и цивилните служители от 1 януари 2020 г. с до 10%.

Bocev_NATO– Бихте ли разсеяли следните опасения, които съществуват във войските. Говори се, че на цивилните служители увеличението ще е по-голямо, тъй като за униформения състав увеличението на заплатите щяло да бъде само върху званието или длъжността, а не върху брутната заплата. Освен това цивилните служители получават 32% за работа в МО, докато за униформения състав този процент е премахнат, така в крайна сметка за тях процентът на увеличение щял да е по-голям. Така ли е?
– Брутните месечни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители се състоят от основно месечно възнаграждение/заплата и допълнителни такива с постоянен и непостоянен характер. Това налага всяко увеличение да се планира върху основните възнаграждения, а не върху брутните. Утвърдени са конкретните размери на основното месечно възнаграждение на военнослужещите от 2020 г. и началните и максималните размери на основната месечна заплата на длъжностите за цивилни служители по трудово правоотношение в БА и СППМО, за които не се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107,а от Кодекса на труда. Предложено е увеличение до 10% на основните месечни възнаграждения/заплати и за двете категории служители. 

– И накрая: Кога трябва да приключи Стратегическият преглед на отбраната, кои структури ще обхване и може ли да се очаква, че, след като приключи, ще има промени в организационната структура и числеността на армията и Въоръжените сили като цяло (ВС)?
– Прегледът цели придобиване на адекватни отбранителни способности и повишаване на ефективността и синхрона на всички елементи на системата за национална сигурност. Той представя цялостното състояние на отбраната и в него участват всички структури от ВС. В направление „Необходими отбранителни способности, командване и управление, организационна структура и дислокация на Въоръжените сили“, на което съм ръководител, работата е организирана в работни групи по функционални области с експерти от всички организационни звена от МО, СППМО и БА. Работата продължава. Съгласно сроковете от приетата пътна карта за провеждането на Прегледа те трябва да приключат аналитичната си дейност през февруари 2020 г. Следва разработване на проект на Програма за развитието на отбранителните способности на ВС до 2032 г. и проект на План за развитието на ВС до 2026 г., които да бъдат готови, съответно до 30 април и 30 юни 2020 г. Бих казал, идентифицирани бяха дефицити, свързани с новите предизвикателства в средата за сигурност и протичащите трансформационни процеси в НАТО. За преодоляването им се предвижда да бъдат направени изменения в част от организационните структури на армията, основно в тактическото ниво на управление. Има виждания за формиране на функционални командвания за комуникационна и информационна поддръжка и логистично осигуряване, за да се отговори на нуждите от постигане на пълния набор от комуникационни и информационни способности и за водене на операции в киберпространството, за развиване на логистични способности за поддръжката на България като страна домакин. Необходимо е внимателно и отговорно вземане на стратегически решения по развитието на отбранителните способности. Взети днес, те ще формират отбраната и ВС и за бъдещите поколения.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top