Информационен център на Министерство на oтбраната

ЦВО търси микробуси заради „Бъди войник”

Предлагат промяна на мястото на окръжието в отбранителната система

1Необходимо е спешно осигуряване на микробуси заради нарасналата потребност за осигуряване на практическото изпълнение на задачите, свързани с националната кампания ,,Бъди войник”. Това казаха от Централното военно окръжие (ЦВО) за военния вестник. Припомняме, че стартът на информационната кампания на Министерството на отбраната беше отложен заради кончината на началника на отбраната генерал Андрей Боцев. 
Съществуващият постоянен некомплект в ЦВО оказва съществено влияние във връзка с поставените допълнителни задачи/дейности от МО на ЦВО и военните окръжия по места, които се изпълняват успешно, но се полагат неимоверни усилия от личния състав. Това стана ясно по време на сбора на началника на ЦВО полковник Георги Петков, който се състоя неотдавна във Варна.

За да се преодолее отрицателното влияние на недостатъчния личен състав, предстои да се предложи на Министерството на отбраната и дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” промяна на мястото на ЦВО в йерархичния класификатор на структурите от Въоръжените сили от тактическо на оперативно ниво.  Сред изводите, които бяха осветлени по време на сбора в морската ни столица, беше и този, че специфичните изисквания за заемане на длъжностите, заложени в длъжностните характеристики, са основна причина за все по-трудното намиране на кандидати (военнослужещи) за служба в ЦВО и военните окръжия и поддържането на постоянен некомплект от кадри.
Сред проблемите, които бяха откроени, беше и този, че при изпълнение на дейностите по оповестяване и доставяне на запаса, се очертава сериозна трудност – липсата на достатъчно човешки ресурс за нормалното функциониране на военните окръжия. Тук трябва да се отговори на въпроса: Как ще се осъществява изпълнението на дейностите и ръководството на мероприятията, свързани с мобилизацията в две и повече общини/райони от един експерт на военно окръжие в съкратени срокове? 
Оказва се, че има и проблеми с несъгласието на работодателите да участват като страна при сключването на договор за военна служба в резерва за своите служители. Неразбиране от тяхна страна се наблюдава относно осигуряване на отпуск за изпълнение на задълженията по договора и при извършване на медицински прегледи във ВМА. Решен е обаче въпросът с ремонта и 3сервизната дейност на числящите се автомобили на ЦВО и военните окръжия.
По време на командирския сбор във Варна стана ясно, че към настоящия момент не може да се постигне желаният ефект за подготовка на българските граждани за отбраната на страната, с които да се попълва съставът на резерва. Анализите на резултатите и посочените проблеми недвусмислено показват необходимост от преосмисляне и оптимизиране на действащия модел за подготовка на българските граждани за защита на отечеството и за повишаване на неговата ефективност.
В тази връзка са изготвени предложения за промяна в нормативната уредба, осигуряващи възможностите за подобряване на дейността на ЦВО и военните окръжия при изпълнение на служебните задължения. Те ще бъдат предложени за обсъждане и приемане пред работните групи за промяна на нормативните и поднормативните документи в Министерството на отбраната.
Една от най-важните дейности пред ЦВО през 2020 г. безспорно е активното участие на военните окръжия в предстоящата национална информационна кампания „Бъди войник” с цел привличане на кандидати за Въоръжените сили. Предстои провеждане и участие в информационни беседи с военнослужещите от военните окръжия и формированията за условията и реда за адаптация при освобождаване от военна служба за успешен преход в цивилната сфера и участие в подготовката на учениците от девети и десети клас на средните училища, свързана с отбраната на страната.
Изключително отговорни са организирането и провеждането на мероприятията, свързани с честванията на 140-годишнината на военните окръжия у нас. Предстои откриване на юбилейна плоча „140 години военни окръжия в България” в гр. Русе. Там са поставени основите за формиране на структурите за военен отчет в България, на които наследници днес са Централно военно окръжие и военните окръжия.

300 длъжности от резерва за формиране на организационни ядра
В Плана за развитие на Въоръжените сили на страната за периода 2021–2025 г. се предлагат и организационно-щатни промени в ЦВО и военните окръжия. На първо място през 2021 г. се предвижда  създаването на звена по личния състав във Военни окръжия I степен с шестима офицери. В периода 2021–2024 г. трябва да се включат към длъжностните разписания на Военни окръжия I степен (началниците, на които са работодатели) – шестима финансови контрольори и шестима младши юрисконсулта.
В периода 2023–2024 г. охраната на военните окръжия трябва да се осъществява от длъжностни лица от състава на военните окръжия по длъжностно разписание или ДРД, като се предвижда да се завиши личният състав със 100 души (по 4 на всяко военно окръжие). 
Предвижда се приемането на организационна структура на ЦВО, включваща създаването на организационни ядра към военните окръжия, изградени на основата на длъжности от доброволния резерв.
За формирането на организационни ядра ще е необходим сумарен ресурс от около 300 длъжности за лица на служба в доброволния резерв.
Предложеният вариант ще позволи да бъде създадена надеждна възможност за гарантирано комплектуване на военните формирования и структури със запасни и техника запас. Посочените организационни ядра ще се използват с основна задача по оповестяването и доставянето на заявен мобилизационен ресурс, а също и като обучен и подготвен състав от групите за оповестяване и доставяне на запас и представители на военните окръжия на пунктовете за приемане на запаса (ППЗ). 

Увеличава се интересът към военната професия
Наред с проблемите обаче оказва се, че има и положителни тенденции. Една от тях е свързана с увеличаване на броя на кандидатите за военна служба. Проведената през 2019 г. комуникационно-информационна кампания „Бъди войник“ успя да постави Българската армия във фокуса на общественото внимание и да съдейства за преодоляване на съществуващия проблем с некомплекта. Данните за кандидатите за приемане на военна служба, подали документи в структурите на ЦВО по време на кампанията, показват значително увеличаване на техния брой спрямо предходните години.
Друга положителна тенденция е провеждането на подготовката на учениците в 9. и 10. клас, свързана с отбраната на страната. Чрез занятията младите хора не само се информират за задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, мисиите, задачите, организацията на Въоръжените сили и други значими теми, но и у тях се развиват ценностни ориентации и нагласи за дълг и отговорност към Родината.
 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top