Информационен център на Министерство на oтбраната

Пътят е един – повече средства за отбрана

Депутатите задължиха всички министри в оставка да се явят в парламента

С тези мнения на депутати от парламентарната Комисия по отбрана приключваме коментарите по темите от 
Доклада за състоянието на отбраната и ВС през 2019 г.

 

mihovМодернизирането във ВС: от униформата до самолетите

Милен Михов, 
член на Комисията по отбрана

Докладът за състоянието на отбраната и ВС е добър, защото е обективен. Той отново поставя пред НС и обществеността основните проблеми на ВС и отбраната. И оттам следва изводът, че в нарастващото напрежение в международните отношения и в средата за сигурност отбраната се нуждае от значителни инвестиции. И че състоянието на ВС диктува ускорени превъоръжаване и модернизация, което изисква обществен консенсус за трайна политика в тази посока. Трайна в реализацията на модернизационните процеси, последователна в защитата на социалните права на военнослужещите и последователно финансово осигурена. За да могат да се осъществяват независимо от политическите промени, действията, които да доведат до качествена промяна в нашите ВС и в техните способности, а оттук и в нивото на националната сигурност в изпълнен с предизвикателства свят. 
Докладът поставя въпроса пред политическите сили за националната отговорност за следване на такава дългосрочна военна политика, финансово обезпечена, последователна в своето прилагане и лишена от партийни и политически заигравания.
Що се отнася до модернизацията, техниката на ХХl век, на дигиталните технологии и високите комуникации, на „умните” оръжия, изискват познания, квалификация и пораждат интерес за работа сред съвременното поколение. Ние не бихме могли да искаме от младежите, израснали в тази среда, да бъдат респектирани от въоръжение и техника отпреди 40 г. с технологично ниво от средата на ХХ век. Така че превъоръжаването и модернизацията ще повдигнат както изискванията за боравене с такава техника, така и ще се породи естественият интерес на младите хора. Става дума не само за големите модернизационни проекти, а и за много други, свързани с екипировката и въоръжението на формированията. Така че МО и мнозинството в НС подкрепят политика, свързана с модернизиране на нашите ВС – от униформата до самолетите. И в последните години въпроси за униформи, за снаряжение в армията ни променят бързо и качествено своето ниво. И в тази посока не бива да се игнорира нито един елемент от модернизирането на нашите ВС. 
Много важен въпрос поставя Докладът и за физическата подготовка на младежите, които кандидатстват в БА. Заедно с други той е извън сферата на ВС и компетентността на МО. Това е въпросът за здравето, за физическата характеристика на младото поколение заради сериозните здравни характеристики на тези, които възнамеряват да постъпят в БА. Затова е важно какво трябва да променим в системите на образованието, на здравеопазването, във възпитанието на младите в спорт и здравословен живот, в спортната ни политика. Тревожи здравният статут на цели поколения младежи, който е и огледало на обществото. Проблемът е задача на различни управленски сегменти и фактори. То е ярка червена лампа и за всички тези сектори от управлението.

Simeon_Simeonov (6)За отбрана и сигурност трябва да се отделят средства

Симеон Симеонов, 
член на Комисията 
по отбрана

Цялостната ситуация в Българската армия не е възникнала в 2 или 3 години През прехода тя беше единствената институция, постоянно реформирана и преструктурирана. И за това имаше План 2000, План 2004, План 2010… Шумно пропагандираната идея тогава беше армията да е малка, високотехнологично окомплектована и въоръжена. Но заради липсата на финансов ресурс тя си остана основно една малка и все по-недофинансирана армия с куп проблеми. Спестените от орязването на личния състав на БА пари от бюджета й трябваше да се вложат в закупуване на ново въоръжение и модерни средства за отбрана. Средствата обаче бяха пренасочени, а за армията останаха непрекъснатите съкращения. През 2009 г. бюджетът на БА беше съкратен с 38% и това нанесе голям удар. В следващите 2 години нищо не се закупуваше, а се използваха резервите в складовете, докато постепенно започна да се вдига бюджетът. 
При влизането в НАТО политическото ръководство беше обещало бюджетът за отбрана да е 2,6% от БВП. Но сме падали и до бюджет 1,1%. Припомням, че сегашният ни ангажимент е до 2024 г., бюджетът за отбрана да е 2%. Но хроничният недоимък така драстично се отрази, че дори и да го постигнем, това няма да го компенсира. Въпреки това през тези години БА изпълняваше конституционните си задължения в условия на хроничен недостиг на средства.
Докладът анализира състоянието на отбраната и ВС за м.г., когато се заделиха средства за първия от модернизационните проекти, този за ВВС. Но и това не решава натрупаните в БА проблеми. Казвам го за политическите сили, които искат отново да се намаляват средставата за армията. А ще ни трябват години наред с по над 3% бюджет, за да се навакса недофинансирането.
За отбрана и сигурност трябва да се отделят средства. Дори и в ситуация на пандемия страни като САЩ, Русия и Китай не са намалили разходите за отбрана и не са наложили мораториум върху някои програми, напротив, увеличават бюджета им.
А настоящите потребности на БА надхвърлят значително ресурсите, които страната може да си позволи. На дневен ред са бронирани машини за пехотата, патрулни кораби за флота. А паралелно има и други родове от видовете ВС, например зенитно-ракетните войски също се нуждаят от средства за модернизация. Радарите са от много години и въпреки че са модернизирани, те са амортизирани, защото работят 24 ч без прекъсване, за да осигурят радиолокационна картина на въздушната обстановка и не само за нашата страна, но и за интегрираната системата на НАТО. Затова трябва да се мисли за нови модерни радарни системи. Логистиката също се нуждае от внимание, както и утилизацията. 
Ограниченият финансов ресурс, големият брой вакантни длъжности и остарялото въоръжение продължават да са основната причина, която възпрепятства изпълнението на приетите цели на ВС в пълен обем. 
Въпреки увеличаване на възнагражденията на военнослужещите в 2 поредни години с по 10% и въпреки кампанията „Бъди войник!” проблемът с некомплекта на БА се запазва на същите нива, както и през 2018 г. Окомплектоването, особено в СВ, зависи до голяма степен от осъществяването на модернизационните проекти. А от състава на СВ, гръбнакът на армията ни, най-много участват в мисии. И точно те са в най-висока степ неокомплектовани (около 26%). Затова трудът на военнослужещите бързо трябва да стане конкурентен на пазара на труда. 
Необходима е още по-активна позитивна медийна кампания за популяризиране на военната професия и повишаване на имиджа й в обществото и не само от военните медии. Също толкова важна е работата с резерва.  
Френското правителство предвижда връщането на наборната армия. И Българската армия трябва да има своя резерв, дори да не върне в някакъв вид наборната армия. Всяко поколение млади хора трябва да премине своето обучение на дисциплина и на възпитание в рамките на 6 месеца например военна подготовка.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top