Информационен център на Министерство на oтбраната

Генерал-лейтенант Любчо Тодоров: Оборудваме войската с 857 товарни автомобила

lubcho-todorov– Г-н генерал-лейтенант, предстоящият празник на СКС – 1 юли, е във време на извънредна епидемична обстановка, която продължава до 15 юли. В каква кондиция СКС преодолява кризата с коронавируса? 
– От въвеждането на извънредното положение във връзка с вируса COVID-19, трансформирано впоследствие в извънредна епидемична обстановка, военнослужещите и цивилните служители от СКС и подчинените военни формирования стриктно спазваха въведените санитарни мерки. Така в периода на извънредното положение не бе констатиран случай на заразяване на подчинения ми личен състав. След разхлабването в цялата страна на наложените санитарни мерки и неизбежното увеличаване на социалните контакти извън структурите на СКС са констатирани два случая на заболяване на цивилни служители. Въпреки това в резултат на предприетите мерки и разяснителни дейности личния състав е със запазени сили и дух и продължава да изпълнява в пълен обем служебните си задължения и поставените задачи.

– Какви мерки предприехте за предпазване на личния състав от заразата?
– В СКС бяха въведени и се прилагат всички противоепидемични мерки, установени със заповеди на министъра на отбраната и министъра на здравеопазването. Още в края на февруари с указания и впоследствие с моя заповед бяха организирани конкретни мероприятия, които продължават и до момента. Извършва се контрол на телесната температура с безконтактни термометри и термокамери при влизане на целия личен състав в сградата. На всеки етаж има обособени места с дезинфектанти за ръце. Извършва се регулярно дезинфекциране на стаите, коридорите и конферентните зали в цялата сграда. В по-голямата си част военнослужещите и цивилните служители работеха по един в канцелария. Организирано бе поетапно излизане в полагаем платен отпуск. За военните формирования, пряко подчинени на СКС, бяха осигурени финансови средства за закупуване на дезинфектанти, термометри и лични предпазни средства. В СКС и подчинените формирования бяха отменени всички мероприятия, свързани със събиране на множество хора на закрито. Беше преустановен достъпът на външни лица до военните формирования и в сградата на бул. „Ген. Тотлебен” 34. В медицинския пункт на сградата се осъществява непрекъснат мониторинг на всички военнослужещи и цивилни служители с прояви на грипоподобна симптоматика. През март евакуирахме от района на мисията в Косово двама военнослужещи със симптоматика за коронавирус. При завръщането им в страната направените проби бяха отрицателни. Независимо от това контактните лица от първа линия бяха карантинирани за 14 дни. Наред с това СКС в началото на извънредното положение само за 2 дни успя да осигури и раздаде от своите логистични складове близо 100 000 респиратора, 7000 защитни облекла и 8000 литра етилов спирт за дезинфекция на регионалните здравни инспекции в София, Пловдив, В. Търново, Габрово, Варна, Плевен, Стара Загора, администрациите на Президентството и Министерския съвет, МВР, Столична община, Главна прокуратура, Националния исторически музей и военни формирования от БА.

kamion sks– Как оценявате работата на СКС по оборудването на „Арена Армеец” и други големи зали в страната като полеви болници? 
– Както вече знаете, под наше ръководство и под формата на учение организирахме транспортирането, товаро-разтоварните и монтажните дейности, както и създадохме условия за развръщане на първата полева болница в зала „Арена–Армеец” в София. В тази дейност участваха 120 военнослужещи от две формирования на СКС от София – бригада „Логистика” и Центъра за осигуряване, както и в. ф. 54990 – Враца, от състава на Сухопътни войски. При добра организация и мобилизация на силите само за няколко часа бяха развърнати и подредени 500 легла. В началото на юни цялото имущество бе демонтирано от залата и транспортирано. Анализирайки ситуацията, трябва да отбележа, че е необходимо да бъдат планирани финансови средства за закупуване на допълнителни походни легла и постелъчен инвентар, които да бъдат използвани при подобни ситуации в помощ на населението. В момента БА разполага с такива материални средства само за осигуряване на дейността на формированията си, но не и за населението.

– По време на пандемията извършихте ротацията на 39-ия с 40-ия български контингент в Афганистан. Имаше ли проблеми заради опасността от зараза?  
–    Ротацията се осъществи в периода 31 март–23 април. Поради наложените ограничения и санитарни мерки, свързани с COVID-19, и динамичната пандемична обстановка ротацията беше предизвикателство за СКС. Създадена беше организация и се осъществи 14-дневна карантина на личния състав от 40-ия контингент непосредствено преди неговото транспортиране. След приключване на карантината на целия личен състав на контингента бяха издадени индивидуални здравни сертификати на базата на проведените прегледи и тестване за COVID-19 от екип на ВМА.
Предприетите от коалиционните сили мерки за недопускане на разпространението на коронавирус доведоха до почти пълно прекратяването на гражданските полети до/от летище Кабул и свеждане до минимум на военните. В резултат на това се наложи да се разработят различни варианти за транспортиране на състава до/от Афганистан. На 20 април основната част от завръщащия се състав на 39-ия контингент беше транспортирана до България с въздушен транспорт, предоставен от Централното командване на САЩ в Тампа, а една малка част се завърнаха на 23 април. На всички завърнали се военнослужещи се извършиха необходимите медицински прегледи и тестове в съответствие с националното законодателство. 
Към настоящия момент военнослужещите от състава на 40-ия български контингент са в добро здравословно състояние. Няма регистрирани случаи на заразени с COVID-19 военнослужещи, за което положителна роля изиграха най-вече взетите мерки за превенция и проведените мероприятия по тяхното изучаване и спазване. Тези мерки се провеждат както на национално ниво, така и на коалиционно ниво в базите за разполагане.

– Точно преди година в интервю за нашия вестник разказвахте за многобройните учения, в които СКС участва само в рамките на няколко месеца. Какви учения предвиждате до края на годината?
– Както заявих пред вас преди година, СКС взе активно участие в планирането, подготовката и провеждането на многонационалното учение BLACK SEA/BALKAN REGIONAL EXERCISES 2019 в изпълнение на засилените мерките за гарантиране на сигурността в Черноморския регион. Освен това през есента СКС планира и проведе многонационално разпределено компютърно подпомагано командно-щабно учение BALKAN BRIDGES 2019 като част от Инициативата на началниците на отбраната на Балканските страни. Организацията на учението бе отчетена като много добра от всички участници.
През настоящата година СКС има основна роля в организирането и провеждането на серия от свързани съвместни мероприятия по подготовката на войските, обединени в следните три учения: STEADFAST DEFENDER 2021, NOBLE JUMP 2021, DEFENDER EUROPE 2021. Първите две се планират от НАТО, а третото – от Командването на силите на САЩ в Европа. В края на юни СКС ще организира и проведе началната планираща конференция с българските участници в ученията.
Успоредно с това СКС осъществява цялостния процес на организиране и провеждане на процедурата по сертифициране както на формирования от декларираните сили и силите за отбрана от състава на СКС, така и на военните формирования, определени за участие в мисията „Подкрепа на международния мир и сигурност”. Току-що приключи сертификацията на националния ни контингент за участие в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина ALTHEA и оперативния резерв на операцията на НАТО в Косово – KFOR.
До края на годината ни предстоят сертификации на: 
 – следващия 41-ви контингент и екипа от съветници за участие в мисията на НАТО в Афганистан през юли и август;
– групата за специално разузнаване, разузнавателни групи и щабни офицери за участие в операцията KFOR през юли. През октомври ще проведем и сертификацията на ротата за железопътни превози от в. ф. 48940 – Бургас, по Цели на способности 2017. 

konvoi kamion– Какво е кадровото състояние на СКС към момента? Как приетите неотдавна промени в ЗОВС ще се отразят на личния състав? Има ли опасност от увеличение на рапортите за напускане?
– Общото комплектоване с личен състав на СКС и подчинените военни формирования e 85 % и позволява изпълнението на задачите. Има военни формирования с текущ некомплект от офицери и войници. Особена нужда има от войници, като в някои военни формирования некомплектът надхвърля 50%. Въпреки проведените през последните години конкурси, в които бяха обявени над 300 вакантни длъжности, некомплектът от войници остава и даже има тенденция за увеличаване. Докато през 2016 г. кандидатите за военна служба са били повече от обявените длъжности, то през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. същите са около 2 пъти по-малко от обявените длъжности. СКС и тази година ще инициира провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. 
Приетите промени в ЗОВС, свързани с кадровото развитие на военнослужещите, са обвързани и с промени в Правилника за прилагане на ЗОВС, които да регламентират процедурите по преназначаването на военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник/капитан I ранг”, които заемат длъжност повече от 4 години, и процедурата по заемане на овакантяващи се длъжности от военнослужещи, навършващи пределна възраст за притежавано военно звание. Как ще въздействат процедурите върху личния състав – още не може да бъде определено. Това ще стане ясно едва след влизането им в сила и прилагането им през следващата година. Считам, че няма да има увеличение на рапортите за напускане, свързани с приетите промени в ЗОВС.

– Какви промени в СКС очаквате от новия Стратегически преглед на отбраната (СПО)?
– В хода на СПО през февруари тази година в СКС бяха разработени „Единна концепция за изграждане, поддържане и развитие на способностите” и „Визия на командващия на СКС за изпълнение на мероприятията, произтичащи от СПО”. Пред нас продължават да стоят редица предизвикателства при развитието на СКС, групирани най-общо в три основни направления.     Първото от тях е развитие и поддържане на способности за планиране и провеждане на съвместни операции (национални и в системата за колективна сигурност). Второто – формиране, подготовка, осигуряване, развръщане и осъществяване на националния контрол върху контингентите от ВС на България при участие в операции и мисии извън страната. Третото е свързано с планирането, провеждането на подготовката и ежедневната дейност в СКС и подчинените формирования. И ако в резултат на СПО от състава на СКС бъдат изведени отделни формирования, като следващо предизвикателство ще се яви процесът на сдаване на тези формирования и трансформиране на функциите и задачите на командването, паралелно с изпълнение на текущите задачи.
Как трябва да изглежда СКС? Отговорът на този въпрос от моя гледна точка е следният. Оперативен щаб, оперативно съвместим с аналогични щабове на НАТО и страните – членки на Алианса:
– комплектуван с мотивиран и високоподготвен личен състав, с богат професионален опит от различните нива на командване и управление във въоръжените сили и опит от щабове на НАТО;
– оборудван със съвременна комуникационно-информационна техника и материални средства, съвместими с тези на партньорите от Алианса, позволяващи бързо развръщане в стационарни и полеви условия и осигуряващи подходяща работна среда за личния състав;
– с работещи процедури за планиране и провеждане на съвместни операции, в национален и коалиционен формат, проверени в хода на щабни тренировки, КЩУ (национални и съюзни), учения с реално използване на войските и др. За достигане и поддържане на това желано състояние нашата амбиция е да продължим да оптимизираме и да адаптираме структурата на СКС, съобразявайки се с тенденциите в НАТО и в съответствие с националните изисквания, отчитайки и ресурсните възможности на страната ни.

– Какви са основните посоки на техническото превъоръжаване и модернизацията в СКС?
– За преодоляване на дефицита от способности, произтичащи от остарелия автомобилен парк в БА, СКС стартира проект „Развитие на способности за транспортно осигуряване на БА”, който е на финала на фаза „Предпроектна”. Чрез проекта се планира да бъдат придобити 857 броя товарни автомобили на приблизителната обща стойност около 220 млн. лв. Дейностите по проекта през последната година се извършваха от екипите на СКС, като по-нататък предстои МО да извърши процедурата на неговото реализиране.
Към настоящия момент СКС е инициирало и проект „Способности на СКС за изпълнение на задачи по приемане, разполагане и последващо придвижване на собствени и съюзни сили при участие в съвместни операции”, за който предстои преминаване във фаза „Изпълнение на проект”. Придобиването на планираните оперативно съвместими товарни автомобили ще задоволи част от недостига от способности за транспортно осигуряване, дефицита и технологичната изостаналост на формированията по отношение на критични за декларираните формирования способности.

– Какво ще пожелаете на военнослужещите и цивилните служители за празничния 1 юли, който е и ден на ново начало, защото приключва една година от историята на СКС и започва следващата? 
– Въпреки че извънредната епидемична обстановка в страната е към своя край, тази година няма да отбележим празника във формата, който дълги години провеждаме. Трябва да сме по-отговори и предпазливи и занапред за опазване както на нашето здраве, така и на хората около нас. Затова използвам възможността в навечерието на празничния ден – 1 юли, в който СКС отбелязва 9 години от създаването си, да изразя своето и на ръководството на Съвместното командване на силите уважение и признателност към военнослужещите и цивилните служители за достойната им служба, за професионализма и старанието, за чувството за дълг и отговорност, които проявяват при изпълнението на сложните и динамични задачи в нашето воинско ежедневие. Поздравявам и всички ветерани и военнослужещи, свързали живота си със СКС, защото без техния неуморен труд командването нямаше да бъде това, което е днес. Желая на всички тях и на техните семейства здраве, щастие, благополучие и още по-големи професионални успехи. Нека празничният ден бъде повод за заслужена гордост!


  • комплектоването с личен състав на СКС и подчинените военни формирования e 85 % и позволява изпълнението 

на задачите

  • два случая на заболяване на цивилни служителиима след разхлабването на санитарните мерки 

 

  • през октомври ще проведем сертификация на ротата за железопътни превози 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top