Информационен център на Министерство на oтбраната

14 – Порумънченият български военен паметник в двора на църквата в Мурфатлар.

Scroll to Top