Информационен център на Министерство на oтбраната

СОСЗР: Модернизацията на Българската армия е без алтернатива

За 26 ноември 2021 г. насрочиха Обединителния конгрес на запасното войнство

zapasniДекларация на Управителния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, относно опитите да се спре модернизацията на армията

Управителният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), който обединява в редовете си над 22 хиляди чинове от запаса и резерва, застава зад позицията на нашия колективен член – Асоциацията на Сухопътните войски и заявява, че е време да се прекратят опитите да се спре модернизацията на армията, като се използва общественото безпокойство от пандемията.

Модернизацията на Българската армия е без алтернатива и СОСЗР счита, че дори е закъсняла. В другите армии от НАТО модернизацията и превъоръжаването на Въоръжените сили е комплексен, планов и непрекъснат процес, извършван паралелно с доставка на нова техника и технологии и обучението на щатен състав за нейното управление и поддръжка. За последните 30 години в повечето съюзни армии се извърши двукратна и трикратна подмяна на основно въоръжение и бойна техника на основните видове въоръжени сили.

В България превъоръжаването и модернизацията е стихиен процес, извършван без цялостна концепция и изисквания към въоръжението и техниката на видовете въоръжени сили и родове войски. Тя обхваща само отделни родове войски и сили, предимно от ВВС и без отчитане на приноса им в повишаването на общия отбранителен потенциал на страната. Основният вид въоръжени сили, Сухопътните войски, който е в основата на отбранителния потенциал на страната, досега е извън полезрението на политическите ръководства и неправомерно изостава в своето развитие. Налице е тотална дисхармония в армията, която ще се усилва с изпълнението на основните инвестиционни проекти във ВВС и ВМС и съзнателното забавяне на проекта за нова бойна машина на пехотата за оборудване на три батальонни бойни групи. Ще бъде затруднено съвместното планиране и бойното използване на трите вида въоръжени сили в съвместни операции на територията на страната и и при участието им в многонационални операции.

Една правилна концепция за превъоръжаване и модернизация на армията обхваща и трите вида въоръжени сили и техните родове и специални войски и всички проекти се движат едновременно с отчитане на въздействието на всеки един проект върху потенциала и на трите вида въоръжени сили и на родовете войски. Това е особено важно за армии с по-малък състав като Българската армия, където всяко формирование и единица въоръжение и техника е уникално и с точно определено място и принос в общия боен потенциал на армията. Всяко отклонение от тези общи изисквания нарушава баланса на силите и предизвиква сътресения в системата за планиране и управление.

Повиците и сладките напеви, че няма опасност от война за България и че общите усилия на Алианса са достатъчна гаранция за сигурността на страната трябва да бъдат изоставени. Ние сме вече във война от нов вид и Европа е в тази война от години. Ние сме в НАТО и от нас зависи също как Алианса и Европейският съюз ще се справят с предизвикателствата на съвремието.

Време е да се спрат всякакви спекулации и опити отново да си решим проблемите, възникнали с пандемията за сметка на националната сигурност и на отбраната. СОСЗР призовава политическите сили и народните представители да се отнесат отговорно към приемането на държавния бюджет за 2021 г. и да не спират започналия процес на модернизация и основните инвестиционни проекти за превъоръжаване на трите вида въоръжени сили.

От Управителния съвет на
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

Източник: Otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top