Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Въвежда се образователен ценз

[post-views]
Въвежда се образователен ценз

2На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на определени изисквания. На първо място това е образователен ценз – да имат завършено най-малко основно образование. Сред основните изисквания е също и да са годни за служба в доброволния резерв, както и да са психологично пригодни за служба. Кандидатите не бива да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Сред изискванията също е и тези, които искат да служат, да нямат друго гражданство, както и да не навършват 40 години в годината на кандидатстване. Кандидатите също така не трябва да са преминали военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Най-ново

Единична публикация

Избрани

15 юли 2024