Информационен център на Министерство на oтбраната

За първи път: Водолази ще се гмуркат на пределни дълбочини

2-интервенции1

За първи път в историята си българският военен флот изгражда способност за дълбоководни водолазни спускания. Така ще се осигури пълен достъп с водолази и подводни управляеми и автономни апарати в националните морски пространства и до пределните дълбочини във вътрешните водни басейни, заяви контраадмирал Михайлов. Новите възможности на ВМС ще се реализират чрез участието на страната ни в проект по линия на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната (PESCO) на ЕС.

Към настоящия момент Република България не разполага с развити национални способности за упражняване в пълен обем на суверенитета си в районите от териториалното море с дълбочини, по-големи от 60 м, както и за изпълнение в пълна степен на задълженията си като външна граница на ЕС и НАТО, каза командирът на ВМС. Той допълни, че преди три години флотът е стартирал национален проект „Повишаване на способностите на ВМС за подводни интервенции”, за да развие водолазните способности, отговарящи на приетите стандарти на НАТО за противоминна борба, неутрализиране на невзривени боеприпаси и борба с импровизирани взривни устройства под вода.

„Доразвиването на проекта с наименование „Модулен елемент за бързо развръщане за подводни интервенции” (Deployable Modular Underwater Intervention Capability Package – DIVEPACK) бе оценен като приоритетен за изграждането на отбранителните способности на ЕС. Одобрението на българското предложение по инициативата PESCO от Комитета по Обща политика и сигурност към Съвета на ЕС стана на заседание в края на 2018 г., като в него като участници се включиха Франция и Гърция, а Италия и Полша са със статут на наблюдатели. През 2020 г. Румъния също прояви интерес към DIVEPACK, като заяви своето участие в проекта”, разказа командирът на ВМС.

Според него за значимостта на DIVEPACK говори и фактът, че вследствие на високата оценка, дадена от Европейската агенция по отбрана, същата е одобрила да поеме ролята на координатор по изготвянето на необходимата документация за хармонизиране на целите, изискванията и аквизицията на съответното оборудване между страните – участнички в проекта.

DIVEPACK предвижда изграждането на специализиран модулен елемент за осигуряване на пълния спектър от отбранителни операции за подводни интервенции в експедиционен формат с изключение на мисии и задачи на силите за Специални операции. В проекта се включват широк набор от водолазно оборудване и безпилотни подводни апарати, както и съответната експертиза (водолази и оператори) в единен пакет от оперативно съвместими способности, организирани на компонентен принцип.

Иновативната концепция на проекта, както и отворената му архитектура ще подобрят възможностите за бърз и фокусиран отговор и гъвкав подход в широк спектър от сценарии както на море, така и във вътрешни водни басейни в рамките на мисии и операции по линия на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, категоричен е командирът на ВМС.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top