Информационен център на Министерство на oтбраната

Полк. Димитър Матев: Началната подготовка ще завършва с военна клетва

Окръжията са ситото по изискванията, твърди началникът на Военно окръжие – Стара Загора.

1

„Предстои реализирането на т. нар. служба в доброволния резерв. Тя ще се провежда два пъти в годината в продължение на шест месеца. Предстои да излезе и заповед на министъра на отбраната, която да регламентира подробностите по сроковете и специфичните изисквания за кандидатите.“ Това каза пред вестник „Българска армия“ полковник Димитър Матев – началник на Военно окръжие I степен – Стара Загора. Той сподели своите впечатления и виждания за службата в доброволния резерв и изказа мнение по актуалните въпроси, свързани с набирането на кандидати, осигуряването на процеса и ефективността на мерките, които ще се предприемат на ниво военни окръжия и в частност – Военно окръжие от I степен – Стара Загора.

„Подготовката на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв ще се състои в два основни етапа – индивидуална и колективна. Индивидуалната подготовка е разделена на два подетапа. Първият е свързан с началната военна подготовка. Тук се поставят началните строеви навици и умения. Военнослужещите ще изпълняват 24 ч своите задължения в казармата. След завършването на този курс на обучение ще се полага военна клетва. Вторият етап е специалната подготовка, където ще се развива конкретната специалност в рамките на два месеца. Дотук смятаме три месеца подготовка. През този период кандидатите ще бъдат на свободен режим. Колективната подготовка, в останалите три месеца, ще се състои в процес на стиковане на отделението, взвода и ротата на военнослужещите“, посочва полковник Матев.

Постъпвайки в армията, кандидатите за срочна служба са информирани, че става дума за доброволен ангажимент. Те ще имат статут на военнослужещи с подписан договор. След завършването на пълния цикъл от индивидуална и колективна подготовка и целия период от 6 месеца това дава привилегии на тези, които имат желание да служат в редовете на Българската армия при обявените конкурси, да постъпват на работа без конкурс, защото вече са обучени.

Със заповедта на министъра на отбраната не само окръжията от първа степен, но и всички военни окръжия ще бъдат ангажирани с набирането на кандидати за срочна служба в доброволния резерв. Окръжията са ситото, което определя хората, които отговарят на определените критерии и изисквания за заемане на конкретната длъжност. В момента има много кандидати, които се интересуват от тези възможности и практиката е да има обратна връзка с тях.

„Аз имам имена и телефони за връзка с тези хора, които са изявили желание да постъпят на срочна служба в доброволния резерв. Най-важни са човешкият фактор и човешкият ресурс, когато говорим за възможности за реализация на процес от такъв мащаб“, смята началникът на Военното окръжие в Стара Загора.

С въвеждането на тази нова възможност за служба в доброволния резерв е необходимо да бъде разкрито звено с минимум още двама човека, които да подпомагат дейността по набирането на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв, смята полковник Матев.

„Благодарение на ръководството на Централно военно окръжие и на Министерството на отбраната засега в материален аспект, каквото е необходимо, ни е доставено и се справяме с необходимите материални средства“, каза в заключение началникът на Военно окръжие I степен полковник Димитър Матев.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top