Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Войската с нови униформи, обувки и отличителни знаци

[post-views]
Войската с нови униформи, обувки и отличителни знаци
1c

Съвместното командване на силите (СКС) участва в редица различни проекти с цел повишаване на отбранителните способности на Въоръжените сили в качеството на заявител, като един от тези проекти е въвеждането на нови униформени облекла, полеви обувки и отличителни знаци. Това каза командващият на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров за в. „Българска армия”. През 2019 г. логистичните органи в СКС изготвиха и изпратиха по команден ред заявки за разработване на технически спецификации за доставка на нови номенклатури вещево имущество – ризи с къс и дълъг ръкав с отличителни знаци, якета за пролетно-есенния сезон с отличителни знаци, противодъждовни якета, термобельо за хладно и студено време – комплект обувки, цели полеви черни, обувки специални летни, колан текстилен за строеви панталон, посочи той. „След изготвянето на техническите спецификации логистичните органи от СКС стартираха процедура по придобиването на новите номенклатури вещево имущество, като изготвиха „Искания за доставка”. През 2020 г. от Министерството на отбраната бяха проведени процедури по ЗОП за избор на доставчик на новите артикули, в които участваха и представители на СКС. До края на 2020 г. бяха избрани фирми доставчици и сключени рамкови споразумения и договори за доставка на новите облекла с отличителни знаци и полеви обувки, заяви командващият на СКС. Той посочи, че в периода 2021–2023 г. новите униформени облекла с отличителни знаци и полеви обувки ще бъдат доставяни в складовите бази на СКС, като съответно ще бъдат предоставени на военнослужещите от МО, БА и СППМО за получаване от военните магазини.

Също така през 2018 г. СКС стартира и два инвестиционни проекта „Придобиване на технически средства за индивидуална и колективна ядрена, химическа и биологическа защита за формированията от ВС на Република България” и „Придобиване на технически средства за повишаване на способностите на формированията за ЯХБЗ от ВС на Република България”. Първият инвестиционен проект е във фаза „Изпълнение”, като през декември 2020 г. бяха подписани рамкови споразумения между Министерството на отбраната и фирмите, спечелили обществената поръчка за придобиване на следните отбранителни продукти: детекторна хартия, изолиращо защитно облекло, защитен костюм за еднократна бойна употреба, индивидуален дозиметър и станция за ядрено, химическо и биологическо обеззаразяване на обща стойност 1 534 274 лв. с ДДС, изтъкна генерал-лейтенант Тодоров. Предстои подписване на рамкови споразумения между МО и фирмите, спечелили обществената поръчка за придобиване на следните отбранителни продукти: общовойскови противогаз филтриращ, дихател за общовойскови противогаз филтриращ и индивидуален защитен пакет на обща стойност 1 820 826 лв. с ДДС.

Вторият инвестиционен проект също е във фаза „Изпълнение”, като предстои разкриване на позиции в единния финансов план за материално-техническо осигуряване на МО за 2021 г. на обща стойност 1 459 000 лв.  с ДДС, изпращане от СКС до дирекция „Логистика” на искания за придобиване на отбранителни продукти по разкритите позиции от ЕФП за МТО на МО за 2021 г. и стартиране на обществени поръчки за реализиране на проекта. По друг проект – за доставка на нови и използвани автобуси, който е на Дирекция „Логистика”, СКС има за задача да получи заявените превозни средства от фирмите доставчици във в. ф. 52370 – Негушево, и да ги съхранява до получаването им от приемчиците на формированията – получатели по утвърдено от началника на отбраната разпределение.  

3a

Фокусът е върху съвместните операции
С реализирането на произтичащите от Стратегическия преглед на отбраната организационни промени се цели оптимизиране на структурите от състава на Въоръжените сили. С обособяването на „Командване за логистична поддръжка”, от една страна, СКС ще се освободи от част от функциите, които изпълнява към момента, като това ще позволи фокусиране на основните си усилия върху повишаване на способностите за планиране и провеждане на съвместни операции по трите мисии на Въоръжените сили”, каза генерал-лейтенант Тодоров.
По думите му очакваните промени в СКС след проведения Стратегически преглед на отбраната са свързани с достигането на пълни оперативни способности за изпълнение на ангажиментите към НАТО и ЕС. „Нивото на амбиция на щаба на СКС е да придобие способности за водене на съвместни операции с ограничен мащаб, както и да се усъвършенстват способностите за координация и оперативна съвместимост с щабовете от Балканския регион и Съюзното съвместно командване на силите в Неапол. Към настоящия момент все още не разполагаме с експертиза в областите CIMIC (гражданско-военно сътрудничество), стратегически комуникации, психологически и информационни операции и киберотбрана, с каквито разполагат аналогичните командвания. За достигане на нивото на амбиция на СКС e необходимo допълнително обучение в специализирани курсове и модернизация на част от съществуващата материално-техническа база”, изтъкна командващият на СКС. По повод обособяването на новото Командване за логистична поддръжка той изрази убеждението си, че ръководството и експертите от Щаба на отбраната ще намерят най-правилния подход при детайлното планиране на процесите, свързани с реорганизирането на структурите, произтичащо от Стратегическия преглед. „От друга страна, новото командване следва да надгради постигнатото от СКС в сферата на логистичното осигуряване, а също така с формирането на новата структура ще отговорим на тенденциите в НАТО при планирането и управлението на логистичните процеси. През годините на прехода във ВС бяха извършени множество промени. Ние, хората с пагони, доказахме, че можем да се справяме и умеем да се адаптираме към изискванията на времето. Ще се справим и сега”, обобщи генерал-лейтенант Тодоров.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Андрей Рангелов

Най-ново

Единична публикация

Избрани