Информационен център на Министерство на oтбраната

Подполковник Иван Иванов: Интересът към военната професия расте

Podpolkovnik Ivan Ivanov

Валерия ТОДОРОВА

Предстои кампания за набиране на кандидати за срочна служба в доброволния резерв.

От 1 юли 2015 г. началник на Военно окръжие ІІ степен – Сливен, е подполковник Иван Иванов. Той е роден на 27.06.1968 г. във Велико Търново. Завършил е ВВОВУ „Васил Левски” през 1992 г., специалност „Инженерни войски”. По-късно завършва във Военна академия „Г. С. Раковски” специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура” през 2010 г., а през 2012 г. специалност „Организация и управление на административните процеси и дейности в оперативно-тактическите формирования” и Стратегически курс“ през 2019 г. Служил е в гарнизоните Бояново, Ямбол, Русе и Сливен.

С подполковник Иван Иванов разговаряхме за настоящата дейност на окръжието и за 135-ата годишнина на Сливенското военно окръжие, която се навършва в края на март.

– Г-н подполковник, какви предизвикателства ще откроите през 2020 г., в която имаше трудности, но също и успехи?

Podpolkovnik Ivan Ivanov_VO-Sliven

– През 2020 г. беше създадена необходимата организация за изпълнение на противоепидемичните мерки за недопускане на разпространението на COVID-19 сред военнослужещите и цивилните служители на Военно окръжие ІІ степен – Сливен. В резултат на това бяха изпълнени качествено и в срок всички поставени задачи по водене на военния отчет на българските граждани и техника в област Сливен, комплектуване на Въоръжените сили с личен състав и техника за мирно и военно време, а също и набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв и за обучение във висшите военни училища. Поради сложната епидемична обстановка планираните комплексни занятия с учениците от девети и десети клас за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на Въоръжените сили бяха отложени. Проведоха се класно-урочни занятия и такива в електронна среда. Темите за подготовката на учениците, свързана с отбраната на страната, се предоставиха в електронен вариант на директорите на всички училища в областта.

– Отчитате ли завишен интерес към военната професия през изминалата година?

 • През изминалата година интересът към военната професия беше изключително голям. Във Военно окръжие ІІ степен – Сливен, и чрез офисите за военен отчет в общините подадоха документи 194 мъже и 59 жени кандидати за военна служба, 33 кандидат-курсанти и 7 кандидат-студенти за обучение във ВВУ.
 • Вече има възможност за шестмесечна „доброволна казарма” или по-точно казано – срочна служба в доброволния резерв. Какви са ангажиментите на Военното окръжие в тази посока?
 • С изменение на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България от 22.12.2020 г. беше регламентирано изпълнението на срочна служба в доброволния резерв с продължителност до 6 месеца. Финансовото осигуряване ще бъде за сметка на бюджета на Министерство на отбраната. Кандидатите за срочна служба в доброволния резерв ще подават заявления за участие и необходимия набор от документи във военните окръжия по постоянен адрес. Военните окръжия, включително и офисите за военен отчет в общините, ще приемат документите на кандидатите, ще ги изпращат в структурите на ВМА за определяне на годността им за срочна служба в доброволния резерв и определяне на психологичната им пригодност, след което ще комплектуват документите и ще ги изпращат съответно до Националния военен университет „Васил Левски” или в. ф. 22160 – Плевен. Там кандидатите за срочна служба в доброволния резерв ще подписват договор за изпълнение на длъжността. За времето на изпълнение на договора резервистът ще придобива статут на военнослужещ и ще получава месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното звание и заеманата длъжност.
 • През колко етапа ще преминава срочната служба в доброволния резерв?
 • Срочната служба в доброволния резерв ще включва последователно преминаване на три етапа: начална военна подготовка, специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военното формирование. Началната военна подготовка ще бъде с продължителност един месец и ще се изпълнява в казармен режим. След завършването резервистът ще полага военна клетва и ще му се присвоява военно звание „редник 1-ви клас”. Специалната военна подготовка ще е с продължителност два месеца, ще бъде на свободен режим с осигуряване на настаняване. Колективната подготовка ще е със срок три месеца и ще изгражда умения за изпълнение на задачи в състава на военното формирование, като също ще се осигурява настаняване. След изпълнението на договора за срочна служба в доброволния резерв законът дава възможност на българските граждани да бъдат приети на военна служба без провеждане на конкурс. Дейността на военното окръжие в тази посока е да се информират гражданите за възможността да преминат срочна служба в доброволния резерв и да се запознаят потенциалните кандидати какво всъщност представлява срочната служба в доброволния резерв, какви ангажименти ще имат, но и какви  привилегии ще ползват.
 • Кампанията „Бъди войник”, която се проведе на централния площад „Хаджи Димитър” в Сливен събра много хора и придоби форма на всеобщ празник. Как бе постигнато това?
 • Действително, провеждането на националната информационна кампания „Бъди войник” в Сливен се превърна в общоградски празник. Това се дължеше на ентусиазма, с който служителите на Военното окръжие изпълниха задачите по организиране на събитието, пълното съдействие, което беше оказано от Община Сливен, Регионално управление по образованието, директорите на средните училища от областта, Военен клуб – Сливен, и най-вече на усилията и проявеното разбиране от командването и военнослужещите от в. ф. 22220 – Сливен, и Регионална служба „Военна полиция”.
 • Кои са най-важните предстоящи задачи?
 • Най-важната задача, която предстои, е провеждане на рекламно-информационна дейност за набиране на необходимия брой кандидати за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв. До момента във Военното окръжие са се регистрирали 15 кандидати от област Сливен.
 • С какви пожелания ще се обърнете към служителите на Военно окръжие – Сливен, по случай празника?
 • Пожелавам им да успеят да опазят своето здраве в условията на епидемичната обстановка, да съхранят добрите традиции, установени във Военното окръжие от нашите предшественици и със същия ентусиазъм и достойнство да продължат да изпълняват служебните си задължения.

Всяка задача е изпълнявана отговорно и в срок

Преди 135 години, когато младата Българска армия току-що е извоювала първите победи в защита на своето обединение при Гургулят, Сливница и Видин срещу войските на крал Милан, със Заповед № 103/04.04.1886 г. на военния министър майор Константин Никифоров е обявено новото военно териториално деление на Южна България.

С тази заповед се създават 8 военни окръжия, едно от които е Военно окръжие – Сливен, начело с окръжен войнски началник, подчинен на командира на 6-а пеша бригада. Сливенското военно окръжие – седмото поред към момента на създаването си, е включвало Сливенска, Котленска, Ямболска, Елховска и Тополовградска административна околия.

С Приказ на военния министър № 207/28.06.1886 г. е обявено сформирането на 19.03.1886 г. (стар стил) на управлението на Сливенския окръжен войнски началник. През следващите години има поредица от укази и промени, поредица от постижения и успехи, но най-важното е, че всяка задача е била изпълнявана отговорно и в срок, към което и ние днес се стремим.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top