Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник Орлин Николов: Правителството включи препоръките ни в мерките срещу пандемията

Работим в интерес на Алианса в световен мащаб, казва директорът на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE)

– Г-н полковник, по какъв начин интегрирате в работата на Центъра чуждестранните военнослужещи, за да изградят успешен общ екип с българските си колеги?

1c– Чуждестранните военнослужещи са изпратени след строга селекция и са високоерудирани, с богат опит в международни военни структури. Колегите от Гърция и Полша са приети доста радушно. Бързо се адаптират и работим наистина като екип. Те са впечатлени от гостоприемството, от широтата на българската душевност. Откриваме общи подход и традиции, взаимно се преоткриваме. Отворени са да пътуват, да се радват на красотите на природата ни. Оказа се дори, че за краткото време на 3-годишния си мандат са посетили много повече кътчета от нашата страна, отколкото нас самите. Полагаме доста усилия, за да имат позитивно отношение не само към Центъра, но и към България, защото те са нашите посланици навън.

Успя ли Центърът да се утвърди като пълноценно звено на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия?

– За своя кратък период на съществуване центърът успя да се изгради и наложи като институция в рамките на НАТО, която обучава и подготвя специалисти от държави – членки и партньори на Алианса. Ние не сме оперативна структура, не действаме примерно, ако някъде стане земетресение. Ние действаме преди земетресението с обучение и подготовка на личния състав – как да се реагира, как да се управлява кризата или бедствието. Подпомагаме също развитието на доктрини и концепции за нуждите на НАТО и се стремим да извличаме и посочваме поуки от практиката от различни операции и мисии, свързани с управлението на кризи (УК) и реагирането при бедствия. Центърът не е в структурата на нашето Министерство на отбраната, не е и в структурата на НАТО, а е международна организация. Ние само подпомагаме тяхната дейност. Има вече 28 акредитирани за Алианса центрове, всеки с отделна дейност, като ние сме 21-вият. Всеки център е точно структуриран в дадена дейност, от която НАТО има нужда. Нашата дейност е управлението на кризи. Работим не на регионален, а на функционален принцип, в интерес на Алианса в световен мащаб. Този вид центрове са част от т. нар. широка рамка на Алианса, в подкрепа на командването и управлението на НАТО.

– Това означава ли, че имате уникално място в НАТО в областта на кризисния мениджмънт?

– Точно така. И когато има някакъв въпрос по управлението на кризи или бедствия, той се отнася директно към нас. В НАТО има структура, която действа оперативно. Ние я подпомагаме в обучението и подготовката на кадрите. Затова нашето ниво не е тактическо, а е оперативно-стратегическо. Действаме за обучението на кадрите, които вземат решения. За изминалите 6 години участвахме в повече от 30 международни учения на живо и в симулационна среда. Центърът организира и проведе десетки различни мероприятия и обучения, бяхме домакини на планиращи конференции за провеждане на най-голямото и всеобхватно учение за УК на НАТО. В регионален план Центърът е забележим партньор за страните от Западните Балкани. Имаме много тясно сътрудничество с ведомствата, отговарящи за кризи и бедствия в Сърбия, Босна и Херцеговина, които са страни – партньори на НАТО. Активни са нашите връзки с новите страни – членки на Алианса от този регион – Черна гора и Република Северна Македония. Имаме утвърдени традиции на сътрудничество с Хърватия и Албания. Естествено – с Турция, Румъния и Гърция. Всичко това ми дава основания да заявя, че Центърът успя да се утвърди като пълноценно звено на Алианса за УК и реагиране при бедствия. Действаме в много тясно сътрудничество с органите на НАТО по УК, на които в общи линии се явяваме вече като дясна ръка. Подпомагаме ги във всякаква тяхна дейност, особено по организиране на учения, каквото ще бъде през септември в Северна Македония – голямо учение с над 2000–3000 участници.

Какви основни задачи изпълнихте през изминалата пандемична година?

– Пандемията промени начина ни на работа, но с гордост мога да кажа, че това не повлия значително на изпълнението на програмата ни за 2020 г. В основата на това е успешното ни мигриране в онлайн платформи, чрез които провеждаме нашите конференции, семинари и работни срещи. В най-голяма степен това се отрази на шестте сертифицирани от НАТО курсове, които провеждаме. Ние бяхме първият център от всички структури от Алианса, който веднага се преориентира и успя да проведе курсовете в онлайн среда. Това беше отчетено и от Съюзното командване по трансформациите, които ни посочиха като пример как бързо може да се адаптира даден център и курсовете веднага да преминат онлайн, без да се намалява качеството им. Разработихме и две усъвършенствани програми за обучение в интернет среда. Атестат за достигнатото високо ниво в тези наши усилия е и фактът, че наш онлайн курс за УК е включен в програмата на американския институт за изграждане на способности към Калифорнийския университет.

Тъй като самата пандемия е вид криза, какви поуки може да се извлекат от нея?

cmdr– Пандемията ще продължи да оказва влияние и трябва наистина да си вземем поуки от практиката, за да можем да бъдем подготвени за бъдещи подобни кризи. Преструктурирането на обучението и подготовката по този хибриден начин – тоест да може да се правят и курсове на място, и с мобилни тимове, и онлайн, и всичко това да бъде на едно и също място по едно и също време – е може би бъдещето. Още миналата година по това време, когато стана ясно, че ще бъдем засегнати от кризата, в Центъра беше активирана групата за мониторинг на ситуацията. Такива групи са създадени за всички видове бедствия. Когато някъде по света стане нещо, съответната група се активира и започва да следи кризата, за да извлича поуки от практиката. По този начин беше изготвена първоначална оценка на обстановката в Европа и влиянието на кризата върху обществения живот. Такава оценка беше изготвена конкретно и за България на базата на официално искане за становище от МО. Повечето от препоръките ни бяха включени в пакета от мерки на правителството за справяне с пандемията. Тези първоначални оценки бяха доразвити и превърнати в ежеседмичен доклад за развитието на кризата в световен мащаб. На нашия сайт могат да се намерят докладите, с които следим обстановката във всяка страна. Още в самото начало към доклада беше включен и модел за развитието на кризата, разработен от нашата оперативна лаборатория с използване на системи за симулации. Този доклад беше високооценен от Съюзното командване на НАТО по трансформациите и е основна част от съвместния доклад на Алианса за развитието на кризата, изготвен от центъра на НАТО за анализ и поуки от практиката в Испания.

В какви основни прояви ще участва Центърът през 2021 г.?

– В момента нашите усилия са насочени към изпълнение на проект за изграждане на отбранителен и свързан със сигурността капацитет на Хашимитско кралство Йордания. Това е един от основните ни проекти, който е на НАТО и е финансиран от НАТО, а България е водеща нация. Одобрен е през 2018 г. Включва и нашето участие в частта му за подобряване на структурите и процедурите на новоизградения национален център за сигурност и УК в арабската държава. В Йордания тръгват да разработват система за УК според мен по правилния модел – изграждат първо структурата, функционирането на самата система чрез един основен ситуационен център и 12 ситуационни центъра в различните общини в кралството. Вече са изградили инфраструктурата, включвайки комуникация с огромни съоръжения. Ние сме посещавали ситуационния център, който е поне 3 етажа под земята и 3 етажа над земята. Но при тях проблемът е, че все още кадрите не са добре обучени. Разликата е, че при нас кадрите са на твърде високо равнище, но, за съжаление, инфраструктурата ни не е на желаното ниво. Знам, че с новия преглед на отбраната това вече е коригирано. Колегите от Военната академия и Института за перспективни изследвания в отбраната работят много в тази насока и съвсем скоро ще се излезе с ново предложение, което искрено се надявам да бъде реализирано в най-кратки срокове. Естествено, е свързано с много финансови ресурси, но това е единственият правилен начин. Със своята експертиза нашият център подпомага обучението и подготовката на йорданските експерти. Разработили сме програма за действие за основните направления в подкрепа на работата на йорданския център. Вече има интерес от други страни – Ирак, някои африкански държави, за които в близко бъдеще най-вероятно също ще изготвим подобни програми. В програмата ни за работа през 2021 г. са залегнали освен постоянните ни шест курса, акредитирани от НАТО, също и още 4 други. Така имаме предвидени за тази година общо 10–11 курса, или минимум по един курс месечно. Ще имаме и два нови пилотни курса за обучение на експерти. Единият е „Дипломация на отбраната в НАТО и ЕС”, който ще бъде организиран съвместно с Дипломатическия институт към МВнР , а другият – „Изграждане на интеграция” (Building integrity), който ще реализираме съвместно с дирекция „Вътрешен одит” към МО. Нашата девета поред годишна конференция, посветена на междуведомственото сътрудничество при кризи, бедствия и аварии ще се проведе през юни. Ще я направим за първи път в хибриден вариант.

Какво ще пожелаете на военнослужещите от Центъра за неговия празник – 31 март?

– Всеки празник е повод за равносметка. От решението на МС за създаването на центъра през 2012 г., подписания закон за ратифициране през 2013, официалното откриване 2014, акредитацията на 31 март 2015 г., неизменно най-ценностният капитал – човешкият, е в основата за изграждането на Центъра като еталон за международна организация в областта на УК и реагирането при бедствия. Поглеждайки назад, с гордост можем да застанем зад всяко постижение, събитие, решение и предприети начинания. Постигнатото от нашите предшественици и настоящия екип е достойно за уважение. Всеки е вложил много труд, ентусиазъм и знания, за да отговаря Центърът на високите стандарти на НАТО. Той е един от малкото центрове, които са сертифицирани от Алианса за качество и всеки един от нашите продукти носи щемпела на НАТО. Неуморно военнослужещите и цивилните служители допринасят за издигането на авторитета на Центъра не само в пределите на България, но и на международната сцена. С този екип мога да посрещна уверено всяко предизвикателство и ние го посрещаме успешно. Това, което пожелавам на личния състав, е най-вече всички да продължат да бъдат отдадени на Центъра и на семействата си, разбира се – крепко здраве, смелост в начинанията, дръзки идеи, последователност и устременост, сбъднати мечти и благополучие!

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top