Информационен център на Министерство на oтбраната

На този ден: Полагат се основите на Българската армия

На този ден Полагат се основите на Българската армия

На то​зи ден през 1878 година на наборен принцип ​е създадена Българската земска войска, чиято първа рота се формира в Пловдив. По-късно тя става Българска армия. Основа за изграждането на земската войска става Българското опълчение, участвало в Руско-турската освободителна война (1877-1878).  Още в първата точка на Правилата за военнослужещите изрично се подчертава, че в състава на Българската зем​ска войска служат всички постоянни жители на княжеството независимо от тяхното вероизповедание (в това число и мюсюлмани), но само ако са на възраст от 20 до 30 години. Войниците е трябвало да взимат участие в охраната на реда, безопасността и спокойствието в родния си край. 

На този ден Полагат се основите на Българската армия

Междувременно главнокомандващият руската Дунавска армия генерал-адютант Едуард Тотлебен разпорежда за нуждите на новоформиращата се Българска земска войска да бъдат отпуснати значителни количества въоръжение, облекло и различно по вид снаряжение. Един о​т началниците на земската войска в България е бил генерал-майор Пьотр Паренсов, който е и първият български военен министър. Числеността <210> е възлизала на около 25 500 души, от които около 23 000 българи и 2400 руси (300 офицери и 2100 унтерофицери), зачислени във войската поради липсата на достатъчно военно обучени български кадри.

Източник: https://www.marica.bg

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top