Информационен център на Министерство на oтбраната

2020 г.: Разходите за отбрана нарастват

През 2020 г. продължи тенденцията на поетапно нарастване на разходите за отбрана и успешното изпълнение от страната ни на ангажимента за инвестиции в отбраната на HATО от срещата на върха в Уелс през 2014 г. Това се отбелязва в Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили (ВС) през 2020 г., който Министерският съвет одобри.

Разходите за отбрана през 2020 г., съгласно класификацията на HATО, са в размер на 1920,2 млн. лв., което представлява 1,62% от БВП и минимално надхвърля нивото (1,61% от БВП), определено в Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г. Основният извод в доклада е, че и през 2020 г. състоянието на отбранителните способности на българските ВС позволяваше изпълнението на задачите по мисиите, произтичащи от конституционните задължения за гарантиране на суверенитета, независимост и териториалната цялост на страната в национален формат и в рамките на колективната отбрана на HATО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, но с ограничения по време и обем на изпълняваните задачи.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top