Информационен център на Министерство на oтбраната

Серия от учения демонстрират единството на Алианса

Нараства значението на проекти, които допринасят за повишаване на способностите.

В процеса на модернизация на Въоръжените сили все повече нараства значението на реализацията на проекти, които допринасят за повишаване на способностите. Такива са: проект „Способности на Съвместното командване на силите за изпълнение на задачи по приемане, разполагане и последващо придвижване на собствени и съюзни сили при участие в съвместни операции“ и проект „Развитие на способности за транспортно осигуряване на Българската армия”. Работи се и по въпроса за използване на Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA), за осигуряване на способностите на Центъра за поддръжка на конвои, чрез Партньорството за поддръжка на операциите, по което България е страна.

„Сега е моментът да поясня, че новите номенклатури термобельо за хладно и студено време са предвидени за носене с новия модел полево камуфлирано облекло, с цел осигуряване на оптимална термозащита и удобство на военнослужещите през есенно-зимните месеци в страната, както и при участието им в мисии и операции в зони със студен климат. В тази връзка, беше актуализирана и вътрешно-нормативната уредба (заповедта на министъра на отбраната, регламентираща реда за носене и вида на униформеното облекло и отличителните знаци и Наредба № Н-9 от 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия)“, каза неотдавна пред военния вестник бригаден генерал Митко Григоров – директор на Дирекция „Логистика“ в Щаба на отбраната.

Стана ясно, че подготовката и изпълнението на ежедневните задачи във военните формирования се извършват при спазване на ограниченията, въведени за страната със заповеди на министъра на здравеопазването, министъра на отбраната и указания на началника на Военномедицинска академия и главен лекар на Въоръжените сили.

„След обявяването на извънредното положение и последвалата противоепидемична обстановка в страната бяха ограничени определени дейности в Българската армия и в частност в логистичните формирования, свързани с провеждането на някои форми на колективна подготовка на щабовете и формированията, като семинари, сборове, проверки и други. За осигуряване на условия за недопускане на разпространението на COVID-19 сред военнослужещите, участващи в мисии и операции зад граница, се наложи заминаващите и пристигащите контингенти да бъдат поставени под карантина.Прекъсването на дейността на училищата и детските заведения неминуемо се отрази негативно на семействата на военнослужещите и цивилните служители, които имат деца в тази възраст. Негативно се отрази и временното ограничаване на придвижването за военнослужещите и цивилните служители, които живеят в различни от местослуженето им населени места“, твърди бригаден генерал Митко Григоров.

Неудобства в международната дейност създават и непрекъснато променящите се противоепидемични мерки, въвеждани от различни държави, като карантина и актуални PCR-тестове.  Наложило се е да се премине към гъвкаво работно време и ползването на полагаеми годишни отпуски като превантивни мерки за неразпространение на епидемията. Предвидените противоепидемични мерки, една от които е ваксинацията, се очаква да способстват за нормалното изпълнение на служебните задължения на военнослужещите и цивилните служители от системата за логистично осигуряване на Въоръжените сили. „За поддържане на готовност на сили и средства от Въоръжените сили за участие в прилагането на противоепидемичните мерки и ограничения в отговор на пандемията, за подпомагане на МВР и местните власти с наше участие бяха изготвени съответните планове за участие на Въоръжените сили в прилагането на противоепидемичните мерки и ограничения. Медицинското осигуряване на личния състав от контингентите се осъществява в съответствие с предварително разработени процедури. В информационната система на МО още в началото на пандемията беше създадена отделна страница за COVID-19, на която се публикуват актуалните противоепидемични мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването и министъра на отбраната, както и информация за протичането и последиците от заболяването и разрешените за ЕС ваксини – тяхната безопасност и прилагане. Предприетите мерки за защита на личния състав осигуриха функционирането на Министерството на отбраната в условията на извънредно положение и усложнена епидемична обстановка, продължаване на подготовката на формированията от Въоръжените сили, поддържане на бойната готовност, изпълнение на конституционните задължения и поетите ангажименти към НАТО и ЕС“, каза още директорът на Дирекция „Логистика“ в Щаба на отбраната.

Особено важен е бил и е процесът на подготовка на две от най-големите международни учения, планирани за провеждане на територията на Югоизточна Европа на НАТО – „STEADFAST DEFENDER 2021“ и командването на СВ на САЩ в Европа – „DEFENDER EUROPE 2021”. Тези учения включват серия от свързани подучения, които да демонстрират както единството на Алианса и нивото на стратегическо партньорство със САЩ, така и да отработят въпроси, касаещи колективната отбрана, адаптираното предно присъствие на сили на НАТО, мерките за възпиране и развръщане на съюзни формирования.

Ново формирование RSOM

Планира се изграждането на формирование за приемане, разполагане и последващо придвижване (RSOM) и оптимизиране на структурите на декларираните по Цели на способности логистични формирования, както и освобождаване от излишни способности.

Конкретните параметри на изграждането, поддържането и развитието на логистичните способности на Системата за логистично осигуряване на Въоръжените сили ще бъдат заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили до 2026 г. „В тази връзка със задоволство бих искал да отбележа, че за пръв път от много години насам и за разлика от последните прегледи на отбраната, се предвижда логистичният персонал от структурите на Българската армия да бъде увеличен“, отбеляза бригаден генерал Митко Григоров.

Предизвикателствата на 2021 г.

Приоритети в работата на дирекцията през тази година ще бъдат осигуряването в пълен обем на необходимото вещево имущество и въвеждане на нови номенклатури от униформеното облекло; ускоряване на реализацията на проекти, свързани с поддържането на техниката, транспортното и медицинското осигуряване; внедряване и въвеждане в експлоатация на единна система за електронно управление на ресурсите в отбраната, чрез въвеждането в експлоатация на ИС „Логистика на БА“, във военни формирования със собствени финансови служби, съгласно утвърдения график; унищожаване на касетъчните боеприпаси и специални горива с отпаднала необходимост, както и освобождаване от излишните материални ресурси.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top