Информационен център на Министерство на oтбраната

За ратификация е предложен договорът относно придобиването на наземни терминали от MIDS за Българските Военновъздушни сили

Средствата са за дейности по линия на тригодишната Програма за реконструкция на детски градини, ясли и училища. От отпусната сума близо 300 хил. лв отиват за изграждане на детска градина в кв. „Горно Езерово“ в Бургас. Почти 600 хил. лв. ще бъдат вложени в продължаване на реконструкцията на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас.

Министерският съвет прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на международен договор BU-P-LAY „Придобиване на наземни терминали от Мултифункционална система за обмен на информация (MIDS) за Българските Военновъздушни сили”.

Този договор бе подписан на 01.03.2021 г. от българска страна въз основа на Заседание на Министерски съвет от 27.01.2021 г. С него се договаря доставката от Правителството на САЩ за българските въоръжени сили на оборудване, услуги за избор на места за инсталиране и обучение, с включен четири годишен гаранционен срок на поддръжка.

След влизане в сила на закона за ратификация на договора от Народното събрание, МВнР ще уведоми насрещната страна за изпълнение на националните процедури за това.

В рамките на днешното правителствено заседание Министерският съвет прие също Решение, с което одобрява проект на Съгласие по Изявление за намерение (SOI) на министъра на отбраната на Френската република, за присъединяване към „Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната домакин на дейности на съюзни сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)”, ратифицирано от Народното събрание на Република България със закон, Обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. и влязло в сила от 11 януари 2018 година.

С цитираното Решение на Министерския съвет, Република България потвърждава поетите ангажименти за оказване на поддръжка от страната домакин на сили на НАТО, което е принос към колективната отбрана и за гарантиране на националната сигурност.

Източник:МС

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top