Информационен център на Министерство на oтбраната

Нова специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – „Мениджмънт на пасажерските кораби“ подготвя среден ръководен персонал за круизната индустрия

Нова специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – „Мениджмънт на пасажерските кораби“ подготвя среден ръководен персонал за круизната индустрия

Новата специалност във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – „Мениджмънт на пасажерските кораби“ подготвя и специалисти по управление на ресурси и дейности в круизната корабоплавателна индустрия.

Курсът е предназначен да предостави на студентите знанията и уменията, като осигури разбиране на елементите, свързани с живота и работата на пътнически кораб. Освен общата подготовка, свързана със съвременните инструменти за вземане на управленски решения в пътническата корабоплавателна индустрия, нейната история, субекти, клиенти, регулации, безопасност, сигурност, професионализъм и т.н., студентите изучават и специализирани оперативни елементи като фронт офис, обслужване на клиенти, ефективна комуникация, основни умения в областта на информационни технологии и др.

В хода на обучението студентите от специалността придобиват професионални знания по управление на човешки ресурси и организационно поведение; оперативно ръководство, координация и управление на малки екипи; методи за оперативно управление на круизни кораби, планиране и изпълнение на круизни операции и предоставяне на пътнически и туристически услуги.

Обучението по специалността е с продължителност 4 години. След успешно завършване студентите-випускници придобиват образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност „Мениджмънт на пасажерски кораби“ в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

Студентите завършили специалността, могат да се реализират като:

управител „Организиране на събития“;

мениджър „Управление на човешките ресурси“;

управител на бар;

управител на ресторант;

управител на хотел;

служител по сигурност и безопасност на храните и напитките;

управител „Маркетинг и продажби“;

консултант по продажби;

консултант „Управление на човешките ресурси“;

координатор „Предоставяне на туристически услуги“ и др.

Източник: bta.bg/

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top