Информационен център на Министерство на oтбраната

В подготовка сме за „Ответен удар-21“

Интервю с бригаден генерал Стоян Шопов, командир на 2-ра Тунджанска механизирана бригада:

– Господин бригаден генерал, учението „Ответен удар- 21” ли е най-голямото събитие за 2-ра бригада през тази година?
– Динамиката при нас е изключително висока. Независимо от обстановката бригадата участва в множество учения и подготовки както международни, така и национални. Те всички имат своята важна роля за усъвършенстване на индивидуалната и колективната подготовка на формированията. Но като цяло учението „Ответен удар-21“ е най-мащабно за бригадата от гледна точка на участие на личен състав и техника, както и на представители на видове Въоръжени сили и чуждестранни участници.

– Кога е учението и как се провежда подготовката за него?
– Батальонното тактическо учение с бойна стрелба „Ответен удар-21” ще се проведе за времето от 26 май до 5 юни на учебен полигон „Корен”, но подготовката за учението започна още през януари тази година. Основно обучението е насочено към индивидуалната и колективната подготовка на обучаваните. Целта е да се усвоят стандартните оперативни процедури и стандартните оперативни инструкции и да се подготвят щабът и личният състав от формированията за изпълнение на поставените задачи. Състояха се и планиращи конференции, на които бяха обсъдени въпроси, свързани с подготовката, организацията, осигуряването и провеждането на учението. Предвижда се непосредствено преди същинската част на „Ответен удар-21” командирът на 31-ви механизиран батальон подполковник Светослав Годинов да проведе мероприятия по интегриране на формированията под формата на тактико-строеви занятия и ротни и батарейни тактически учения. Целта е да се сглобят и синхронизират действията на многонационалните формирования за изпълнение на бойни задачи. На 2 и 3 юни ще се състои тактическото учение с бойна стрелба, след което на 4 юни ще бъде проведен ден за демонстриране на способностите пред високопоставени гости от страните – участнички в учението.

В полеви условия най-успешно се поддържат и изграждат бойни способности.

– Кои са участниците в „Ответен удар-21”?
– В учението ще вземат участие военнослужещи от 31-ви механизиран батальон от състава на 2-ра механизирана бригада, усилен с танкова рота от Центъра за подготовка на специалисти – Сливен, самоходна артилерийска батарея от 20-и самоходен артилерийски дивизион на бригадата, леко-пехотен взвод от Въоръжените сили на Република Румъния, танков взвод от Въоръжените сили на Република Гърция и вертолети за огнева поддръжка от ВВС на България и Гърция, както и медицински екипи от ВМА – Пловдив. Те ще действат в отбранителна операция по чл. 5 от Вашингтонския договор в коалиционен формат като част от многонационалната дивизия. Офицер, планиращ учението, е командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, офицер, провеждащ учението съм аз, а директор на учението е заместник-командирът на 2-ра бригада полковник Емил Симеонов.

– Бихте ли съобщили темата на учението и какви задачи ще бъдат изпълнявани?
– Темата на батальонното тактическо учение с бойна стрелба е на отбранителна тематика. То е планирано на базата на фиктивен сценарий, разработен на топографска основа на територията на Република България. Този сценарий не нарушава международни договорености, конституцията и правно-нормативната уредба на страната и позволява отработването на всички основни задачи за обучение и тренировка на личния състав, заповядани от офицера, планиращ учението. Задачите, които са основа за разработване и провеждане на учението, са следните:

Една от целите на ТУБС „Ответен удар-21” е синхронизиране действията на
формированията при провеждане на съвместните действия
 • Планиране и провеждане на ефективни бойни действия на тактическо ниво.
 • Трениране на формированията от 31-ви механизиран батальон за водене на съвместни бойни действия с придадените формирования от родовете и специалните войски и формирования от страни – членки на НАТО.
 • Синхронизиране на действията на маневрените, поддържащите и осигуряващите формирования при провеждане на съвместните действия.
 • Ефективно командване и управление на подчинените формирования.

  – Потвърдено ли е участието на формированията от Румъния и Гърция?
  – Предварително заявеното и планирано участие на формирования от Румъния и Гърция беше потвърдено, но има време до началото му, така че реалното предислоциране и участие ще бъдат съобразени с условията и пандемичната обстановка непосредствено преди учението. Към момента всички мероприятия се изпълняват така, както са планирани, и нямаме основания за промяна в графиците.

  – С какво чувство посрещнахте наскоро контингента, завърнал се от мисия? Подготвяте ли други формирования и военнослужещи за мисия зад граница?
  – 41-вият контингент на Българската армия с национален командир полковник Тодор Тодоров беше тържествено посрещнат в района на 42-ри механизиран батальон в Ямбол. Военнослужещите от контингента участваха в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „Решителна подкрепа“ и се завърнаха след успешно изпълнена шестмесечна задгранична мисия в Афганистан. Никога не съм се съмнявал в уменията и професионализма, които притежават военнослужещите от състава на 2-ра бригада. Затова ги посрещнах, изпълнен с чувство на гордост, възхищение и оптимизъм за достойното представяне на нашите военнослужещи при изпълнението на нелеките задачи извън пределите на България.
  Изключително съм благодарен и високо оценявам положените от тях усилия за издигане на авторитета на Българската армия пред коалиционните ни партньори. По отношение на втората част от вашия въпрос мога да заявя, че съгласно графика за подготовка и участие на контингенти от състава на 2-ра бригада в операции зад граница през тази година подготвяме военнослужещи и формирования за участие в операция на стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина ALTEA. В това отношение формированията от бригадата имат богат опит и потенциал за участие и изпълнение на задачи по тази мисия на Въоръжените ни сили. Това ни дава увереност в способностите и непоколебимост при справяне с предизвикателствата пред бригадата.

  – Предстоят ли конкурси за прием на войници и имате ли вече нови попълнения ?
  – През февруари тази година във 2-ра бригада се проведе конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Поради големия интерес към военната служба се явиха много кандидати и подбрахме и назначихме най-подготвените в гарнизоните Стара Загора, Хасково и Ямбол. През юли предстои следващ конкурс за прием на войници. Със заповед на министъра на отбраната са обявени места за гарнизоните Стара Загора, Ямбол и Плевен. Надяваме се интересът за служба в нашите формирования да е отново висок и да попълним обявените места с мотивирани и отдадени на Родината ни млади сънародници, готови да служат в Българската армия с решителност и чест.

  – Какви други събития сте планирали до края на годината?
  – Напрегнатото ни ежедневие не приключва с провеждането на ТУБС „Ответен удар-21”. Мероприятията по поддържане и изграждане на бойни способности са през цялата година. Така че до края на годината са планирани и ще бъдат проведени редица командно-щабни учения, тактически учения, тактико-специални учения и занятия с формированията от ниво взвод, рота и батальон. По- голямата част от тях са на територията на България, но предстоят и такива, които ще се проведат в многонационален формат в други държави. Например на формирования от бригадата им предстои да вземат участие в учението SCORPION LEGACY-21 в Румъния и AGILE SPIRIT-21 в Грузия. В края на годината механизирана рота ще вземе участие в международното учение COMBINED RESOLVE XVI в Германия. Не на последно място е и провеждане на съвместната подготовка PLATINUM LION- 21 на УП „Ново село” с участието на формирования от морската пехота на САЩ в Европа и формирования от трети страни. Натовареността и динамиката във 2-ра Тунджанска механизирана бригада са големи, но личният състав знае и разбира методологията на бойната подготовка и виждайки резултатите от своя труд, е мотивиран и посреща уверено и със самочувствие новите предизвикателства.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top