Информационен център на Министерство на oтбраната

Правителството прие План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.

С Постановление №183 ог 7 май т.г. Министерският съвет е приел План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.  Постановлението се състои от две части – явна и поверителна. Графиците и разчетите за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. са в поверителното приложение. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната. То влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Планът за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. е разработен в съответствие с Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 и определя параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили до 2026 г., се посочва в документа.

Източник: Otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top