Информационен център на Министерство на oтбраната

Участваме в три мегаучения с НАТО и САЩ

Включваме се с около 3000 военнослужещи, с до 500 единици сухопътна техника и въоръжение и с до 20 въздухоплавателни средства.

В периода от май до юни 2021 г. в региона на Югоизточна Европа, в това число и на териоторията на Република България, ще се проведе серия от свързани съвместни подготовки, обединени в следните три учения STEADFAST DEFENDER 2021 (STDE 21), NOBLE JUMP 2021 (NOJU 21), DEFENDER EUROPE 2021 (DE 21). Първите две се планират от НАТО, а третото от Командването на силите на САЩ в Европа (USEUCOM). За ученията и участието на армията ни в тях разговаряхме с полковник Димчо Жечев – началник на отдел „Учения и симулации“ в Дирекция „Операции и подготовка“ в Щаба на отбраната, и подполковник Николай Найденов – главен експерт в Дирекция „Операции и подготовка“.

STDE 21 е учение на оперативно-тактическо ниво, планирано да се проведе в периода от началото на май до средата на юни 2021 г. Основната цел на учението е да се тренират както елементи и формирования от Командната структура и Структурата на силите на НАТО, така и национални сили, изпълняващи задачи по осигуряване на поддръжка от страната домакин при развръщане на сили на НАТО, в това число и силите с много висока степен на готовност (VJTF).

„По време на STDE 21 основно ще се отработват въпроси по усилването на югоизточния фланг на Алианса и провеждане на възпираща операция по единен замисъл и синхронизиран план“, отбеляза полковник Жечев.

Учението NOBLE JUMP 2021 (NOJU 21) всъщност е етап от учението STDE 21, при който основният фокус на подготовката е да се развърне преден команден елемент от корпуса на НАТО за бързо развръщане – Турция (NRDC–TUR) и елементи от VJTF 21 от Турция, Албания в Румъния. Ролята на Република България в това учение е основно да осигури необходимата поддръжка от страната домакин за безпроблемното преминаване на съюзническите войски през наша територия.

„Провеждането на STDE 21 е свързано с учението DEFENDER EUROPE 21, което е планирано от Командването на силите на САЩ в Европа (USEUCOM) и се провежда от Сухопътните войски на САЩ в Европа (USAREUR)“, заяви подполковник Найденов.

„Българската армия е предвидено да вземе участие в провеждането и осигуряването на ученията на наша територия с общо около 3000 военнослужещи с до 500  единици сухопътна техника и въоръжение и до 20 военни въздухоплавателни средства. В ученията е предвидено участие от Съвместното командване на силите, трите вида въоръжени сили (Сухопътни войски, Военноморски сили, Военновъздушни сили), както и от Съвместното командване на специалните операции, а допълнително в осигуряването на ученията участие ще вземат служба „Военна полиция“ и Военномедицинска академия“, обясни началникът на Отдел „Учения и симулации“ в Дирекция „Операции и подготовка“ в Щаба на отбраната.

Ученията от типа на DEFENDER EUROPE се провеждат в региона на Югоизточна Европа на всеки две години, на нечетна година. Република България участва активно в тези учения от 2017 г.

Учението на НАТО STEADFAST DEFENDER в този му вариант с реално участие на войски, сили и средства на местността се планира с периодичност от три години, като следващото му провеждане ще е през 2024 г., но ще се проведе в друг район на Европа, а в нашия регион се очаква да се състои отново през 2027 г.

„Всяка страна – членка на НАТО, дава своя принос към колективната система за отбрана. България споделя произтичащите от членството отговорности и провежда отбранителна политика, целяща да запази и надгражда отбранителните способности на българските Въоръжени сили. Целта на българското участие в ученията е да се повиши бойната подготовка на участващите щабове и формирования, както и да се демонстрират развити способности за оказване на поддръжка от страната домакин, като по този начин да се затвърди ролята на България като адекватен съюзник в НАТО и страна с важно значение в региона на Югоизточна Европа“, категоричен беше подполковник Николай Найденов.

В тези учения участват повече от 25 държави – членки на Алианса, и партньори. При провеждането ученията през територията на България за участие в учения в съседни държави ще преминат, както и ще вземат участие в учения на територията на страната ни военнослужещи, щабове и военни формирования със щатно въоръжение, снаряжение и бойна техника от Въоръжените сили на Република България, Албания, Великобритания, Гърция, Грузия, Испания, Италия, Република Северна Македония, Румъния, САЩ, Сърбия и Турция. Ще участват общо до 9000 души с до 1500 единици сухопътна техника и въоръжение и до 120 военни въздухоплавателни средства. В това число е планирано чуждестранното участие да възлиза на до 6000 чуждестранни военнослужещи, с до 1000 единици сухопътна техника и въоръжение и до 100 военни въздухоплавателни средства.Ще се проведе и тренировката по провеждане на въздушен десант и малък тактически десант, в която нашите формирования ще участват единствено с осигуряваща функция. Конкретно за България очакванията са ученията да имат съществен принос за повишаване на подготовката на участващите щабове и формирования с фокус върху колективната отбрана на НАТО, както и за развитието на оперативната съвместимост“, отбеляза полковник Димчо Жечев.

Ученията са тест за постигнатите способности за оказване на поддръжка от страна домакин на съюзни сили на територията на България. Ето защо участието в тези учения, както и осигуряването за тях на поддръжка от страната домакин са със съществена значимост за страната ни и за Въоръжените сили в частност, затова националното планиране, междуведомствената координация и подготовката за тях са провеждани приоритетно от началото на миналата година до настоящия момент.

Задачите на ученията са:

 • Развитие на отбранителните способности на българските Въоръжени сили и развитие на оперативната съвместимост.
 • Повишаване на подготовката на участващите щабове и формирования с фокус върху колективната отбрана на НАТО и мерките за възпиране.
 • Изграждане на високоподготвени командири със знания и опит, адекватни на съвременните предизвикателства.
 • Поддържане на постигнатите способности за оказване на ПСД на съюзни сили на територията на Република България.
 • Подобряване на екипната работа и координацията на оперативно и на тактическо ниво.

Подборът на участващите щабове и формирования е съгласно необходимостта от поддържане и повишаване на определена подготовка. Той е осъществен съгласно предварителните анализи и съответстващо е отразен в Плана за подготовка на Въоръжените сили на Република България през 2021 г. и в Плана за българско-американската подготовка в страната и в чужбина през 2021 г.

На територията на България

DEFENDER EUROPE 21 (DE 21) включва серия от свързани тактически учения, тактически учения с бойни стрелби и едно командно-щабно учение, от които на територията на Република България ще се проведат следните учения или елементи от тях:

 • SWIFT RESPONSE 21 (SR21) учение на силите на САЩ за незабавен отговор (Immediate Response Force – IRF), като към него ще бъде асоциирано учението на силите за специални операции ТROJAN FOOTPRINT-SOUTH 21.
 • SABER GUARDIAN 21 (SG21) включва поредица от свързани тактически учения с международно участие. За Република България това са, както следва:

– Тактическо учение с бойни стрелби (ТУБС) STRIKE BACK 21 на полигон Корен

– ТУБС BALKAN SENTINEL 21 на полигон Ново село

– ТУБС „ШАБЛА 21” на зенитен полигон Шабла  DEFENDER 21 (D21) е корпусно компютърно подпомагано командно-щабно учение, в което СВ на БА ще участват с щаб на механизирана бригада.

Поддържане и повишаване на подготовката

Темата на ученията е „Поддържане и повишаване на подготовката на участващите щабове и формирования с фокус върху колективната отбрана“.

Основните учебни въпроси са:

 • Водене на отбранителни бойни действия;
 • Провеждане на специални операции;
 • Осигуряване на развръщането на войски и сили;
 • Организиране на интегрирана противовъздушна отбрана;
 • Съвместна огнева поддръжка;

Съвместна медицинска поддръжка

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top