Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник инж. Красимир Кадиев: Окомплектоването при нас достига 98 %

Полковник инж. Красимир Кадиев: Окомплектоването при нас достига 98 %

Колективите ни са сплотени и добре подготвени, казва командирът на Стационарната опорна комуникационна мрежа (СОКМ)

Полковник инж. Красимир Кадиев: Окомплектоването при нас достига 98 %

Той е на 47 години, завършил е висшето военно училище „Васил Левски” през 1998 г., а след това, до 2015 г., служи 17 години в Сухопътните войски, в 61-ва механизирана бригада, където е преминал през всички длъжности от командир на взвод, помощник началник-щаб на механизиран батальон, командир на ротата за КИП, началник отделение КИС на бригадата. При нас започна въвеждането на ПИКИС-а и други новости, спомня си офицерът. От 2015 г. идва в СОКМ като заместник-командир, а от 2017 г. е командир.

Семеен, с едно дете .

Споделя, че за него най-важното е специалистът по КИС да има много знания, без значение дали работи в комуникационната, или информационната област. Освен това – да е деен, да има воля и решимост да се случват нещата. Може би в днешно време много ни куца упоритостта – когато човек се захване с нещо, да го кара докрай. А трябва решително да  отстояваш работата, която си захванал, категоричен е полковник Кадиев.

– Г-н полковник, какви задачи изпълнява СОКМ в момента, каква е мисията на системата?

– В съвременните условия комуникацията е инструмент, сила и отговорност. В глобалния свят, в който живеем, в това развитие на мрежите и компютрите, да правиш и осигуряваш комуникационно-информационна поддръжка (КИП) на Българската армия (БА) и Въоръжените сили (ВС) е предизвикателство. То изисква много средства, човешки потенциал и не на последно място – много желание. СОКМ успешно изпълнява мисията си по осигуряването на устойчива преносна среда в интерес на системата за командване и управление на ВС в нейната ежедневна дейност, при привеждането ѝ в по-високи степени на бойна готовност, както и чрез своевременното доставяне на необходимата информация на точното място в целия спектър от мисии и задачи на ВС. Днес осигуряваме комуникационния ресурс за надеждно и устойчиво функциониране на системата за командване и управление на БА в мирно време, както по време на кризи от военен и невоенен характер. Растящите потребности на ВС, надеждното управление и бързите темпове на развитие на технологиите за изграждане на мрежите изискват и ние да бъдем добре подготвени и високо квалифицирани. СОКМ осигурява с комуникационен ресурс редица системи и структури, сред които Върховното главно командване, щабовете на Съвместното командване на силите, Съвместното командване на специалните операции, видовете ВС, интегрираната комуникационно-информационна система (КИС) за управление на страната, националната система за радиационно наблюдение и оповестяване, обмена на информация от радиолокационните станции за авиационния оперативен център на ВВС и т. н. Имаме и способности по поддръжката, обслужването и ремонта на комуникационните средства от транспортната равнина на единната цифрова комуникационна мрежа на ВС. Формированието е единственото, което има в състава си 5 ремонтно-възстановителни секции, разположени на територията на цялата страна. Осигуряваме цялата комуникационна поддръжка, обслужване, ремонт на абсолютно всички комуникационно-информационни възли (КИВ) както на видовете ВС и МО, така и на други ведомства като Министерство на транспорта и Държавна агенция „Електронно управление”. Поддържаме и способности по готовност за осигуряване на комуникационната поддръжка на формирования от ВС за овладяване или преодоляване на последствията от бедствия и аварии, както и за оказване на помощ на населението. Осигуряваме способности по предоставяне на устойчиви комуникационни услуги на щабовете на формированията в тяхната ежедневна дейност и при мисии, операции и задачи на територията на страната. Оказваме съдействие на МВР по охрана на държавната граница при бежанската вълна, както и за противодействие на тероризма. Формированието предоставя устойчиви КИ услуги и при развръщането на съюзни войски на територията на страната. Осигуряваме цялата преносна среда на МО, БА и ВС, както и на други структури. Тоест, цялата комуникация от точка до точка минава през нашето формирование. Имаме много добре подготвен личен състав.

– Как работихте по време на пандемията?

– За разлика от други формирования при нас няма как да бъдат отлагани дейностите по изпълнението, обслужването, ремонта на техниката, тъй като това води до откази или неосигуряване на определен вид услуги за потребителите. Така че по време на пандемията изпълняваме абсолютно същия обем задачи както преди това. Опитали сме се да ограничим групите, за да не събираме много хора на едно място. Към днешна дата около 12 на сто от личния състав на формированието е преболедувал коронавируса. В момента може би около 34–35 процента от хората са ваксинирани, като имунизацията продължава. Мисля, че вече до някаква степен сме изградили колективен имунитет. В момента нямаме нито един активен случай на заболяване или пък на човек, който има контакти с болен. Може би моралът, способността на хората сами да решават проблемите, както и колективното съзнание, изградено през годините, не позволи пандемията да попречи на функционирането на формированието. Всеки офицер, сержант, войник и цивилен служител стриктно следеше здравословното си състояние и с отговорност към колегите си никой не си позволи дори при най-малкия симптом или признак на заболяването да го пренесе на работното си място. Може би и структурата на формированието, която не допуска струпването на големи групи от хора на едно място, позволи да продължим да изпълняваме в пълен обем функционалните си задължения.

– Какво очаквате от трансформацията по План 2026 и създаването на командване за КИП и киберотбрана?

– Формированието ни структурно обхваща територията на цяла България, като има 43 войскови района. В София е командването, на което са подчинени 4 зони от стационарни КИВ с ранг на батальон. Надявам се, че със създаването от 1 септември на Командване за КИП и киберотбрана би трябвало  и структурата да се развие. Бих казал, че би трябвало да се започне с промяна на нивата в йерархичния класификатор. Тези нива би трябвало да се определят от мисията, функциите, задачите и способностите, които са възложени на едно формирование, а не от някакви други принципи и цели. Според мен това, ако се случи, ще доведе до много положителни неща. Първото е, че промяната по нивата в йерархичния класификатор води до промяна на класификатора за длъжностите за военнослужещите и цивилните служители. Примерно имаме голям проблем с батальоните, защото по-голяма част от офицерите вече са се устроили по места и никой не иска да учи и да се развива. А една такава промяна и вдигане на ранга ще позволи примерно в една такава зона да създадем от 4 до 5 длъжности, които да изискват съответно завършване на Военна академия с по-високо звание. За структура като нашата това да позволиш на голяма част от офицерите да се развиват в кадрово отношение и да си останат на местата, на които служат, ще допринесе много за мотивацията и стимулирането им. Същото важи както за сержантите и войниците, така и за цивилните служители. Формированието има достатъчен брой цивилни служители. Почти 75 на сто от тях са на инженерни длъжности, които изискват висше образование и подготовка в областта на комуникациите, компютрите и информационните технологии. Така ще има стимул в заплащането на личния състав, а по-голяма мотивация от това няма, поне в днешно време. При нас 75 процента от личния състав са на сумарно изчисляване на работното време, като изпълняват служебните си задължения чрез носене на бойно дежурство. Това може би звучи тривиално, но в едно бойно дежурство при нас всяка минута, всеки момент е преценен и човек трябва да е добре подготвен, да знае какво прави, за да може да осигурим постоянната КИП на БА и на ВС. Всички военнослужещи и цивилни служители във формированието притежават необходимото образование и квалификация в съответствие с изискванията за длъжностите, които заемат. Дори съм направил един анализ, според който над 75 на сто от хората във формированието са с висше образование, а много малка част от тях – хората, които ползваме само за охрана, са със средно специално образование.

– Имате ли некомплект?

– Въпреки трудностите и високите изисквания при нас текучеството на личния състав е минимално. Формированието към момента е окомплектовано 98 процента. Вероятно няма друга структура в БА с толкова високо ниво на окомплектоване. Причината е, пак казвам, че колективите са сплотени, добре подготвени и успяваме да задържим и запазим хората. Носейки бойно дежурство на един обект, възнаграждението е много по-добро, откъдето и да било в СВ, във ВВС. Защото на базата на наредбите има много допълнителни заплащания – за височинни, за подземни, за храна, за дежурства. По този начин успяваме както да задържим нашия състав, така и да направим качествен подбор. Един пример. Към 1 юли по регистъра бях обявил една сержантска длъжност, за която имаше 15 кандидати.

– Какво още може да се направи, за да задържате хората в системата, а не да отиват в частния ИТ сектор за по-високи заплати?

– Първият стимул, който беше въведен по-миналата година с промяната на наредбата за класна специалност, позволява на специалисти, най-вече в ИТ сектора, да се развиват, като им се дава възможност да положат изпити и да придобият определен клас специалност. Този клас носи допълнително към заплатата по 100, 200, 300 лв. на човек на месец. Това възнаграждение е с постоянен характер. Голяма част от офицерите получават допълнително заплащане за фактическо командване. Това също е стимул с постоянен характер. Друг фактор е, че в системата е запазен моралът, има ред, дисциплина и разбирателство в колективите. Това са устои, на базата на които успяваме да задържим хората и всеки от тях се чувства полезен за общия успех. Пак казвам – окомплектовани сме 98 на сто, като основният некомплект е на офицери. Със сержантите, войниците и цивилните служители нямаме проблеми. Хората са мотивирани. Опитахме през последните 3–4 години да осигурим на всички добри условия за работа и след това да взискваме от тях. Във формированието нямаме КИВ, на който да не се направи ремонт. Миналата година успяхме да създадем учебен център, в който да можем сами да подготвяме комуникационни и инженерно-технически специалисти, защото това обучение извън армията е много скъпо. По този начин успяваме да задържим хората, поне на този етап.

Мрежата е създадена преди 58 години

На 14 май се навършиха 58 години от създаването на Стационарната опорна комуникационна мрежа (СОКМ), каза полковник Кадиев. Системата е формирана със Заповед от 24 април 1963 г. на началника на Свързочни войски на Българската армия и досега е преминала през няколко периода.

Първият е от 1963 до 1975 г. Тогава се въвеждат първите за времето си радио и радиорелейни станции, които са използвани за осигуряване на свързочната система на БА. Започва и подготовката на личния състав, който е имал за онова време много проблеми, обяснява полковник Кадиев. Причината е, че обектите на системата са с голяма отдалеченост от населените места и атмосферните условия силно утежняват изпълнението на задачите.

През втория период – от 1975 до 1988 г. формированието се трансформира от радиорелейна рота в самостоятелен 44-ти стационарен комуникационен батальон. Продължава внедряването на нова техника, доизграждат се комуникационно-информационните възли, пунктовете за управление. Третият период – от 1988 до 2017 г. е апогеят на формированието, заявява полковник Кадиев. Тогава то се разраства до 44-та стационарна опорна свързочна мрежа на МО, която е с ранг на съединение, бригада, пряко подчинена на Генералния щаб на БА. В този период започват цифровизацията в БА, подмяната на цялата аналогова техника и развитието по осигуряване на КИП на една нова, цифрова равнина.

Четвъртият етап започва от 2017 г. и продължава и сега, като в него формированието се трансформира в структура с ранг на полк, с командване и четири зони от стационарни комуникационни възли, разположени на територията на цялата страна.

Празникът на формированието беше отбелязан на 13 май с прочитане на заповеди и награждаване, каза полковник Кадиев. На следващия ден военнослужещите са провели пеши марш в района на гр. Клисура. Там са посетили всички исторически места, свързани с Априлското въстание, срещнали са се и с кметицата на Клисура, която е разказала на воините за историята на града.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top