Информационен център на Министерство на oтбраната

Координационният елемент във Варна е очи и уши на ВМС в Черно море

ЦВМКЕ е една от най-модерните структури на ВМС, казва капитан III ранг Петър Хорозов – заместник-началник на Център „Военноморски координационен елемент“.

 • Г-н капитан III ранг, кога, от кого и с каква цел е създаден Център „Военноморски координационен елемент“?
 • Център „Военноморски координационен елемент“ (ЦВМКЕ) бе създаден на 1 юли 2020 г. като структура, пряко подчинена на Военноморските сили (ВМС). Това е първото самостоятелно формирование, което осъществява военноморско сътрудничество, координация и напътствие за търговското корабоплаване (NCAGS) в Черно море, чрез което се извършва координация между ВМС, военноморски платформи (национални и на НАТО), националните морски власти и военноморското командване на НАТО (MARCOM) при провеждане на морски операции и учения в Черно море.
 • Каква е структурата на ЦВМКЕ?
 • Структурно и организационно центърът е разделен на два сектора, които съвместно работят за надграждане на осведомеността в морския домейн в Черно море и разпространение на информация до структурите на ВМС и НАТО, както и до граждански структури. Друга функция е изпълнение на задачи в областта на военноморското сътрудничество, координация и насоки за корабоплаването – функция, която се осъществява в Черно море за първи път. Не на последно място функция на центъра е координирането на дейности при провеждане на учения и операции.
 • Какви са основните задачи, които изпълнява военноморският координационен център?
 • Основни задачи на ЦВМКЕ са: анализиране, визуализиране и обмен на информация за морската обстановка в Черно море; координиране и разпространение на информация за морската обстановка между военни и граждански структури; участие в регионални и международни инициативи и учения, свързани с морската ситуационна осведоменост. По отношение на информационния обмен към момента в ЦВМКЕ е осъществена свързаност с бреговата система за наблюдение на ВМС „ЕКРАН“. Осъществен е обмен на информация със системата за контрол на морския трафик на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) по инициативата за морско наблюдение на Европейската агенция по отбрана MARSUR, с Морската система за сигурност и безопасност на Министерството на транспорта на САЩ (MSSIS), Виртуалния регионален център за морския трафик на ВМС на Италия (V-RMTC) и Центъра за търговско корабоплаване на НАТО. Също така ЦВМКЕ разполага с възможност за радиообмен с корабите от ВМС на море.
 • Обменяте ли информация с други страни – членки на НАТО, и структури на Алианса?
 • В напреднал стадий се намира изграждането на способности на ЦВМКЕ за обмен на съюзна класифицирана информация, което ще повиши неговите оперативни способности и ще даде възможност за защитен обмен на информация с военноморски платформи на море, със структурите на НАТО и със страните – членки на Алианса, в Черно море. Предстои установяване на обмен на информация между ЦВМКЕ и подобни структури в страните от НАТО Румъния и Турция, както и страните – партньори на Алианса, Украйна и Грузия.
 • Каква е ролята на военноморския координационен център за взаимодействието между цивилни и военни в Черно море, все пак търговското корабоплаване е много по-интензивно от това на корабите на ВМС?
 • С цел осигуряване на нормалната дейност на търговското корабоплаване и военните кораби при провеждане на военноморски учения и морски операции ЦВМКЕ взаимодейства с всички институции, ангажирани с корабоплаването. Съвместно с ГД „Гранична полиция“ имаме амбицията ЦВМКЕ да надгради способностите за обмен на информация за корабоплаването с Черноморския граничен координационен и информационен център – Бургас, и да подобри координацията с командването на База „Гранични полицейски кораби“ при РДГП – Бургас. Посредством елемента се надгражда взаимодействието с Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) в областта на морската осведоменост и с Морския спасително-координационен център (МСКЦ) в областта на информационната осведоменост при спасителни дейности. Също така целим да достигнем по-високо равнище на координация с капитаните на пристанищата при провеждане на военноморски тренировки в акваторията им. ЦВМКЕ надгражда вече съществуващите способности за обмен с Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море” на ДППИ и повишава взаимодействието при посрещане на наши и чуждестранни военни кораби на територията на пристанищата. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и ЦВМКЕ взаимодействат помежду си за осигуряване на информация както за капитаните на риболовни кораби относно райони на провеждане на мероприятия от ВМС, така и за ВМС относно дейностите, извършвани от риболовните кораби в близост до районите за провеждане на военноморски тренировки и учения с цел осигуряване на безопасно извършване на дейностите и на двете страни.
 • Това е институционалната рамка на вашите партньорства, дайте пример за практически действия по реализацията на сътрудничество с цивилните структури в Черно море?
 • Когато провеждаме военноморско учение, в района на неговия обхват има и търговски кораби. Ние поддържаме връзка с цивилните структури, така че търговските плавателни съдове да знаят, че ВМС провеждат мероприятие в точно определения район, а и обратното – ВМС да са информирани, че в близост до зоната на учението има търговски кораби, извършващи някаква дейност – риболов, транспорт на товари и т.н. Така и военни, и цивилни могат да си вършат работата без опасност от инциденти.
 • А каква е вашата роля при провеждане на  учения на НАТО и придвижването на кораби на Алианса в Черно море?
 • Когато кораб на страна от НАТО навлиза в наши пристанища, ние улесняваме трансфера на информация между този кораб и българските граждански структури. Взаимодействаме и с Гранична полиция.

– Каква е визията за бъдещото развитие на военноморския координационен елемент?

 • Работи се в три основни насоки: Изграждане на системите за информационен обмен в пълен мащаб; придобиване на системи за автоматизиран обмен на информация; изграждане на информационна свързаност между ЦВМКЕ и Военния команден център (ВКЦ).
 • Кога ще бъде извършена сертификацията на ЦВМКЕ?

Сертификацията първоначално беше насрочена за май т.г., но се отложи във времето поради пандемията от COVID-19. НАТО първо трябва да сертифицира Балтийския елемент и след това и нашия център. Сертификацията не е еднократен акт, а дълъг процес, затова засега не мога да кажа кога точно ще се случи. До нейното извършване нашият център си остава структура на ВМС, една от техните най-модерни структури.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top