Информационен център на Министерство на oтбраната

Полк. Орлин Иванов: Разработваме проект за влиянието на Космоса върху климата на Земята

Полк. Орлин Иванов: Разработваме проект за влиянието на Космоса върху климата на Земята

Има много потенциал в тази дисциплина, която е нова за НАТО

Полк. Орлин Иванов: Разработваме проект за влиянието на Космоса върху климата на Земята

Полковник Орлин Николов е директор на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. На този пост е от 2019 г., но в структурата е от самото й създаване. Полковник Иванов е офицер от Българската армия от 1991 г., профил ПВО. Служил е в Божурище и е преминал през всички длъжности. Завършил е Военната академия. Преминал е през различни курсове и специализирани обучения. Работил е активно с проф. Митко Стойков от ВА „Г. С. Раковски“ по създаването на Центъра, който през 2015 г. е официално акредитиран.

– Г-н полковник, с какво настоящата конференция е по-различна от останалите и кои са основните акценти, по които работихте в нея?

–       Нашата годишна конференция се проведе за девети пореден път. За първи път обаче я проведохме в такъв хибриден формат, посрещнахме гости, които желаеха да присъстват на място. Първите седем бяха изцяло присъствени. Миналата година за първи път конференцията се проведе изцяло онлайн. Имахме и над 120 регистрирани гости, които наблюдаваха конференцията онлайн. Акцент на нашата тазгодишна конференция бяха въпросите, които са наболели за обществото и не само за него, а най-вече за НАТО. Алиансът започна да обръща подобаващо внимание на климатичните промени. Това е нашата цел като център за управление на кризи и реагиране при бедствия – тази тематика да влезе в нашето портфолио. Вече имаме и два курса за обучение, които са свързани с климатичните промени.

–       Как точно подпомагате усилията на НАТО в посока на климатичните промени?

–       Набелязахме и основните точки, в които да можем да подпомогнем усилията на НАТО как да бъде по-добре подготвено в тази нова заплаха, която генерира много и политически, и икономически проблеми. По този начин се надявам да бъдем полезни и да подпомагаме процеса, особено по обучение и подготовка. Трябва да се подготвят ръководните кадри, които вземат решения. Другият въпрос, който също е много интересен и за първи път може би е разискван, е свързан с времето в Космоса, как влияе, и по-точно по какъв начин Слънцето влияе на климатичните промени и взаимодействието им. Формирана е специална работна група, където обръщаме внимание на този проблем. Предвижда се създаването на един дългосрочен проект от три години, в който ще се дефинират модели, които да предсказват развитието и влиянието на времето и средата в Космоса върху промените на земния климат и на комуникациите, а и всичко, което оказва влияние на операциите на НАТО.

–       Какви гости поканихте и как те допринесоха за издигане на научното ниво на форума?

–       Всички наши гости на конференцията участваха активно по темите, свързани с климатичните промени. Всеки каза как в неговата организация това влияе. Ние се опитахме гостите ни да бъдат от разностранни организации и структури, особено основните гости на по-високо ниво, които са водещите ни лектори. Сред тях са Дирк Дюбоа, председател на Европейския колеж по сигурност и отбрана, от главната квартира на НАТО, от дивизия „Операции“ – Жан Доминик Дюлие, който отговаря за ученията на НАТО  по управление на кризи. Друг основен лектор беше Йордан Божилов – председател на Софийския форум по сигурността. Раяд Арафат също беше един от основните ни лектори от румънското Министерство на вътрешните работи, който тясно се занимава с проблемите на управлението на бедствия и кризи. Адмирал Тамен, който е и спонсор на центъра, е един от ръководителите в Съюзното командване по трансформациите. Имаме лектори от почти цял свят – от България, Йордания, Англия, САЩ, Италия, Полша, Гърция, Германия и др. Сред основните ни лектори беше и Уилям Ванхам. Имахме голямо разнообразие и по отношение на представителството на водещите организации в областта на климатичните промени от цял свят.

–       Кажете малко повече за Вашия център, какво представлява той и с какво може и е полезен на България и на НАТО?

–       Ние сме акредитиран център на НАТО от мрежата на центровете, където се намират общо 30 такива. Всеки един от тях е специализиран в отделна дисциплина, нашата дисциплина е управление на кризи и реагиране при бедствия. Ние подпомагаме процеса по обучение и подготовка, както и развитието на концепции и доктрини, учения и всякакви анализи, които се правят. Не сме оперативни центрове, не действаме при възникване при бедствия и аварии, но действаме активно преди това, като основната ни цел е усъвършенстване на подготовката и обучението на ръководните кадри, които вземат решения и извършването на анализи след завършването на дадени криза и бедствие. Всеки център е специализиран в дадена област и нито един не покрива друга област, където действа друг център. Ако имаме нужда, ние се възползваме взаимно от някои теми, които се припокриват. Така например освен по управление на кризи и реагиране при бедствия ние развиваме и експертиза по въпросите, свързани с равнопоставеността на половете и защитата на цивилни при провеждането на операции. Действаме усилено и в сферата на изграждането на устойчивост на  общество при криза.

Общото между НАТО и околната среда

Вече беше представено изследване на НАТО като концепция как климатичните промени могат да влияят на действията на Алианса и как то може да се включи в работата по климатичните промени и да подпомага този процес. Там са набелязани рисковете за средата, рисковете за природата, когато се провежда операция, какви изисквания трябва да се спазват.

„Тук са свързани и други основни проекти на НАТО. Всичко е взаимносвързано и наистина е много важно. Има много потенциал в тази дисциплина, която е нова за НАТО. Това ще ни даде и основни параметри на темата, в какви насоки точно да обърнем внимание, за да може в нашите курсове и въобще в нашите събития, които предстоят във връзка с климатичните промени, да наблегнем на тях и в по-точен аспект ние самите да изградим експертизата в нашия център“, категоричен е полковник Николов.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top