Информационен център на Министерство на oтбраната

Бригаден генерал Николай Караиванов: Щабовете в „Балкан 21” бяха разположени на хиляди километри

Докато едните спят, другите работят, но боят си продължава, разказва за учението началникът на щаба на Сухопътните войски.

– Г-н бригаден генерал, каква е оценката Ви за приключилото преди дни учение „Балкан 21”?

– Еднозначната ми оценка за това, което ние свършихме на „Балкан 21” е много добра. Казвам ние, защото учението беше освен за потвърждаване на сертификацията на 61-ва механизирана бригада (мбр), също и за обучение на щаба на СВ. За нас учението беше нестандартно. Миналата година взехме решението за него с идеята, че ще бъде трудно за организиране и изпълнение. Защо казвам това? Щабовете в учението бяха разположени на хиляди километри. Бяхме поставени под командването на първа кавалерийска дивизия във Форт Худ, САЩ. В същото време старшият щаб на дивизията – корпусът, който командваше операцията, се намираше в Германия. Там беше и симулационната система, както и батальоните на 61-ва мбр, всъщност клетките ни за отговор. А 61-ва бригада беше на полигон „Ново село”. Големи разстояния, голяма часова разлика. Докато едните спят, другите работят. Но боят си продължава. Изпратихме хора, както в САЩ за свръзка, така и в Графенвьор, Германия. Свръзката се осъществяваше по канали, осигурени от страна на ВС на САЩ със специален КИС модул и нещата минаха гладко. За пореден път се убедихме, че трябва да се насочим към такъв вид комуникации, за да можем да се управляваме. Всички интензивни учения, които проведохме на „Корен”, на „Ново село”, са практически свързани. Просто редът беше разместен. Затова командно-щабното учение остана последно, за да има повече време за него и щабовете да бъдат разтоварени от действителното ръководство на войските на терен. Защото, освен оперативната работа, щабът трябва да извърши и огромно количество дейности по разполагането на войските, по тяхното администриране и осигуряване на място.

– Как оценявате координацията със съюзниците?

– Уникалността беше също в това, че половината време от учението бяхме под командването на американска дивизия, след което бяхме преподчинени на италианска дивизия. Това е изключително сложен маньовър, както на войските, така и, ако мога да кажа – маньовър с документи и процедури. Всяка една единица си има съответните стандартни оперативни процедури. Има си системите за рапорти, доклади и т. н. Чест прави на 61-а бригада, че много бързо се пренастрои от едната вълна на другата.

– За тях това първо подобно учение ли е?

– От години (с усмивка – б. а.) се мъчим да кажем, че все първи неща правим… Всъщност първи неща рядко се случват. Обикновено възстановяваме способности. Бригадата е участвала и в други учения, където е била под командването на различни формирования. Първото подобно учение, в което и аз участвах – тогава бях в бригадата, беше под командването на турски корпус през 2008 г. След това бригадата изигра няколко учения в различен формат и подчиненост. Сега обаче, заради разстоянията, промяната на подчинеността, сдаване, приемане на бригадата – наистина за първи път направихме такова учение. То беше много полезно за щаба на Сухопътните войски. Организацията изискваше доста време и усилия, заради това, че имаме различни законодателства и изисквания, за които са подписани технически споразумения. Има различни протоколи по комуникациите. Това са неща, които понякога излизат от рамките на СВ и се препращат към други институции. Направили сме списък с дейности, които трябва да представим на по-старшата инстанция и други институции, за да бъдат решени въпросите. А несъответствията може да излязат само при условие, че се провеждат такива учения. Иначе всичко изглежда добре, всички сме оперативно съвместими. Например, комуникационната съвместимост е хубав израз, обаче когато стане въпрос за изпълнение, имаме законови ограничения. Една система не може да се съвмести с друга. Това не са само наши въпроси, а на всяка страна. Става дума не толкова за техническите средства, колкото за процедурата, за да може да се прави комуникацията.

– В какво се изразяваше участието на военнослужещи от САЩ в учението?

– Американската страна предостави комуникационен модул, върху който всъщност легна отговорността за свръзката на учението. Те бяха на терен, а тук на „Ново село” си бяхме само ние, което ще се получи и реално, ако трябва да провеждаме операция, независимо каква е тя, дори да е свързана с кризи от невоенен характер. Хората, които бяха с нас от американска страна, бяха изключителни професионалисти. Много бързо се включиха в нашия ритъм на работа и допринесоха за успеха на учението.

– Каква е оценката Ви за участието на СВ не само в „Балкан 21”, но и в другите учения в рамките на Defender Europe 21?

– Бих започнал малко по-отдалеч. В СВ през последните 5-6 години работим по възстановяване на способности. Опитваме се да трансформираме самите войски. Да направим така, че те да бъдат не само бройки – толкова хора, толкова техника, а да носят някаква оперативна способност. След съкращенията в предишни периоди вече имаме възстановяване на врачанския батальон, батальонът в Смолян стана полк, формированието в Горна Оряховица стана батальон. Имаме още такива планове, което дава един друг поглед на СВ. На следващо място това е подготовката. Всяка година подготовката става все по-напрегната, все по-сложна. Преди известно време стигнахме до извода, че имаме добра натренираност в ниските звена, а в по-високите нива нещата стоят не така, както ни се иска. Затова се съсредоточаваме в подготовката на батальонно ниво и нагоре. Не напразно миналата година проведохме голямото учение „Балканска стена 2020” с 61-ва бригада. Не беше първо, но дълго време беше отсъствало. Имаме амбицията да направим и други такива големи учения, защото подготовката е не само за войника, тя е от войника до командира на СВ. Всички се учим и сме в уникална ситуация. Екипът на щаба на СВ е запазен вече четвърта година, работи без трансформации и промени. Има отпаднали хора, които по естествен път завършват службата. Но екипът е запазен и сме в състояние да се съсредоточим в постигане на по-високи цели и изпълнение на сложни мероприятия, както беше сега с „Балкан 21”. Това, че събрахме ученията нагъсто и ги проведохме за месец, беше също тренировка за щаба – дали той може да се справи с толкова много задачи, които вървят една след друга. Много по-лесно е, когато имаш едно учение и всички се съсредоточават върху него. Сега имахме няколко учения и щабът беше разпределен да работи по всички тях. „Балкан 21” имаше за цел най-вече 61-ва бригада да демонстрира своите способности и това беше постигнато чудесно. Военнослужещите положиха много усилия и се представиха много добре под ръководството на командира на бригадата бригаден генерал Деян Дешков. В рамките на една седмица се наложи бригадата да извърши 5 кризисни планирания. Това е нестандартно, защото обикновено на учение правим по 1-2. Сега бяха 5 и все по различни задачи. И най-важното, както казах – подчинеността на две различни формирования, на две различни нации. Щом се справиха, това доказва, че имаме оперативната съвместимост и можем да свършим работа.

– В ученията напоследък активно участват и танкове Т-72. Те от модернизираните в ТЕРЕМ ли са? – Възприехме преди 3 години една политика – там, където има малко по-голямо учение или има международно участие, задължително да присъстват танкове. И тя ни се отплаща. В момента имаме доста добра натренираност и самостоятелност на танковите формирования. Както винаги в последно време те се проявиха добре. Що се отнася до това какви танкове участваха – в момента още нямаме модернизирани танкове. Имаме само ремонтирани. Целта ни е всички ремонтирани танкове да участват в ученията, защото им тече гаранцията и ако се появят нередности, навреме да се отстранят. А с модернизацията на танковете от „ТЕРЕМ – Хан Крум” в Търговище нещата вървят по план. В края на този месец и началото на другия ще бъдат представени първите прототипи, които нашата комисия ще трябва да утвърди, че съответстват на това, което сме искали. Ще последват изпитания и тогава ще тръгне серийната модернизация. Това е нормален процес, всичко трябва да се направи прецизно. Имаме разбиране от ТЕРЕМ, непрекъснато се провеждат срещи с тях. Надявам се всичко да се случи по най-добрия начин и да получим танкове, които са на нивото на нашите съюзници. Сега имаме 17 ремонтирани танка. Те са с най-голям ресурс. Първо те ще бъдат модернизирани и след това – останалите.

Оборудват автомат „Калашников” с модерни прибори

Предприехме мерки, за да бъдат поставени на автоматите „Калашников” съответните устройства, които могат да поемат модерни прибори, каза бригаден генерал Караиванов. Той поясни, че по този начин оръжието ще може да бъде оборудвано с бързомерци, топловизиорни мерници, лазерни мерници и други съвременни изделия. Всички те правят калашника много по удобен за ползване от боеца и по-ефективен при стрелба.

„Когато говорим за модернизация на това оръжие, много често срещаме удивление или неодобрение. Автомат „Калашников” е една прекрасна машина! Убедени сме в това. Но светът се движи напред. Всички ония прибори, които се поставят на оръжието, започват да пристигат с укрепване, което не може да бъде монтирано на автомата, понеже устройствата за закрепване са за едно друго време, за други прибори, които вече не се произвеждат”, заяви бригаден генерал Караиванов. Поради това на оръжието се поставят съответните устройства, които могат да поемат модерни прибори. Прави се и подмяна на приклада, който да е регулируем. Обновлението се извършва в български предприятия.

Засега има прототипи на модернизирания автомат. „Все още върви изпитанието. То не може да стане с една стрелба. Нещата трябва да бъдат добре прецизирани, за да можем да пристъпим към модернизацията. Твърдо сме решени това да стане”, категоричен е началникът на щаба на СВ.

Мешката отива в историята

„Мешката отива в историята. Вече втора година работим по подмяната на екипировката на военнослужещите. Тази мешка, която я знаем от Първата световна война, която ни е вършила работа и я носихме във военното училище, беше стандарт. Но вече отива в историята”, заяви бригаден генерал Караиванов. По думите му, вече се работи по доставката на нови раници, тактически елеци, тактически колани, лопатки за личния състав на войските. Бойците ще бъдат оборудвани също с нови каски и бронежилетки. Идеята е екипировката да не затруднява войника, а да му помага да изпълнява задачите и да му гарантира висока степен на защита по съвременен начин.

„Свършена беше много предварителна работа под ръководството на заместник-командира на СВ. Беше сформирана много широка работна група, в която влизаха представители от всички формирования. Имаше дебат, имаше образци, имаше много изследвания, примери, полеви изпитания, доказване и т. н. И започна процесът по доставката. Мога да кажа, че по-голяма част от екипировката е доставена. Идеята е тя да се разпредели на всеки военнослужещ”, каза бригаден генерал Караиванов. Към настоящия момент искаме да съберем всичко и тогава да започнем раздаването на това имущество, допълни той.

По думите му новите изделия се изработват от български фирми. Така се гарантира в бъдеще доставката за армията на допълнителни количества от същия вид екипировка.

По трима-четирима се борят за всяко място в пехотата

По трима-четирима души кандидатстват за всяко свободно място в конкурсите за набиране на войници, посочи началникът на щаба на СВ. „Към момента имаме кандидати. Смятам, че всички, които искат, по някакъв начин ще ги приемем”, изтъкна бригаден генерал Караиванов. Няма армия на света, която да няма проблем с некомплекта, допълни той. „В момента некомплектът в СВ за войниците е около 18-20 на сто. Лошото е, че той се разпределя по различен начин, не е еднакъв за всички. Някои формирования са окомплектовани 100 процента, други са доста по-малко, по ред причини – демографски, икономически. Да, има повече кандидати, донякъде и защото ние сме на пазара на труда”, каза бригаден генерал Караиванов. По думите му, покрай пандемията редица предприятия са били закрити и повече хора, останали без работа, кандидатстват за войници. „Освен това смятам, че българите, особено младите, започват да израстват и да виждат и зад парите, които се дават. В армията получаваш заплата, обаче имаш социално и медицинско осигуряване. Имаш и ползи, които са невидими, но те изграждат като личност. Докато младият човек служи в армията, придобива ценни качества – самодисциплина, отговорност, работа в екип. Смятам, че хората започват да разбират това. Става дума за култура, която трябва да се преподава в училище – че е важна не само заплатата, а и други екстри, някои невидими”, обобщи началникът на щаба на СВ.

Учение в динамична обстановка

От 10 до 14 юни на УП „Ново село” се проведе компютърно подпомаганото командно-щабно учение „Балкан 21” за оценяване бойните способности на щаба и щабния батальон на 61-а механизирана бригада в съответствие със стандартите на НАТО, съобщиха от Сухопътните войски (СВ). Учението премина в динамична оперативна обстановка, което наложи щаба на бригадата да планира и взема решения 24 часа в денонощието в продължение на 4 дни. През същия период бригадата премина последователно в състава и под командването на няколко дивизии от коалиционните партньори, развърнати в САЩ, Германия и Италия. Контролът по провеждане на учението осъществяваше ръководен апарат от командването на СВ, воден от началника на щаба на СВ бригаден генерал Николай Караиванов и заместник-началника на щаба на СВ полковник Васил Енчев. Комисия от Щаба на отбраната с председател бригаден генерал Станимир Христов – директор на дирекция „Операции и подготовка”, извърши оценяване на способностите на щаба на 61-а бригада да планира, координира и управлява операциите на подчинените ѝ формирования, след което на нейния командир беше връчен официалния доклад от проведеното оценяване. Работата на комисията и провеждането на оценяването се наблюдаваше от тим за мониторинг от LANDCOM,  Измир и NRDC – GR, Гърция с ръководител полковник Христос Алексопулос.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top