Информационен център на Министерство на oтбраната

Военноморските сили са партньори по проект „Внедряване на интегрирано българско морско наблюдение“

новия многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС

Работна среща по проект „Внедряване на интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на ЕС (InBulMarS 2)“ се проведе на 23 юни.

Проектът „InBulMarS 2“ е пряко свързан с успешно завършилия през декември 2018 г. проект „Интегрирано българско морско наблюдение/ Integrated Bulgarian Maritime Surveillance (InBulMarS)“, финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Координатор по проекта е Изпълнителна агенция „Морска администрация”, а Военноморските сили, заедно с Главна дирекция „Гранична полиция“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, са партньори по проекта. Наблюдател на проекта е Държавна агенция „Национала сигурност“.

В срещата участваха заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на програмата за морско дело и рибарство 2014 г. – 2020 г. – Георги Събев, командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ к.д.п. Живко Петров, Джанлука Лураши – служител от Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), и други заинтересовани страни по проекта.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов откри форума, а капитан I ранг Ангел Вълчев – началник на отдел в Щаба на ВМС, представи дейността на Военноморските сили и ползите от интегрирането на системата.

На срещата бяха разгледани и аспекти за повишаване на способностите на Военноморските сили за постигане на морска ситуационна осведоменост чрез подобряване на междусекторното взаимодействие и надграждане на възможностите на център „Военноморски координационен елемент“.

Източник: mod.bg

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top