Информационен център на Министерство на oтбраната

Редник Илия Вълчев и редник Мирослава Диновска са шампиони по военен многобой за 2021 г.

Scroll to Top