Информационен център на Министерство на oтбраната

Танковете Т-72 разтърсиха полигон „Ново село“

Валерия Тодорова, фото авторът

Впечатляващо учение на танкистите от Център за подготовка на специалисти нажежи юни на Учебен полигон „Ново село”. Синхронът в екипната работа, точността на командите, грохотът на танковете Т-72, маневреността на машините, ефектът от разиграния сценарий приковават погледа, въздействат на мисълта, въображението и сетивата, будят възхищение от показаните умения.

До командно-щабната машина – минути преди началото на учението

Съгласно плана за дейността на 61-ви танков батальон от Център за подготовка на специалисти през 2021 г. учението бе проведено с първа танкова рота с командир на ротата капитан Живко Кръстев, а темата беше „Отбрана на танковата рота без съприкосновение с противника”. Ръководител на учението бе командирът на 61-ви танков батальон подполковник Евтим Максимов. Помощник-ръководител – майор Веселин Василев, заместник-командир на 61-ви танков батальон.
Подполковник Максимов отбеляза, че за командира на ротата капитан Живко Кръстев това е първо ротно тактическо учение с бойна стрелба, при което той е проявил необходимите знания и умения и се е справил добре с изпълнението на поставените задачи с вземането на решенията и с командването на ротата. Разбира се, за успеха от значение бяха всички участници – ръководството на учението, логистичното осигуряване, разузнаването, мишенната обстановка, техническото и комуникационното осигуряване, имитацията, за да могат танковите екипажи да реализират своите задачи в състава на взводовете и в състава на ротата.
След приключване на учението бригаден генерал Николай Караиванов се срещна с офицерите от 61-ви танков батальон и изрази своите впечатления не само като началник на щаба на Сухопътните войски, но и като офицер танкист. Той отбеляза конкретни детайли, даде ценни препоръки и така си пролича, че танкист говори с танкисти.
В планирането и провеждането на едно учение има два важни момента, но не по-малко важен е и третият момент – разборът на учението, анализът на разиграното и реализираното, а също и изводите, които ще са полезни за бъдещата работа. Няколко дни след учението и направения анализ подполковник Максимов обобщи, че всички мероприятия, планирани в трите етапа, са проведени съгласно регламентиращите документи. Личният състав от ротата показа високи професионализъм и полева натренираност.

Всички задачи, поставени от ръководството, бяха изпълнени бързо, качествено и в срок. По време на третия етап ротата, респективно танковите взводове, показаха, че са сглобени в огнево отношение. Командирът на ротата и командирите на взводове разпределяха огъня между танковите взводове и екипажи. Съсредоточеният огън на първа танкова рота и танковите взводове бяха изпълнени съгласно предварителните разчети.

Бригаден генерал Караиванов коментира действията на танкистите пред командира и заместник-командира на ЦПС

Напрежение и динамика, ред и организираност
Ротното тактическо учение с бойна стрелба на първа танкова рота от 61-ви танков батальон се проведе в три етапа и започна с „Действие на ротата в район за разполагане”. През този първи етап ротата бе приведена в състояние на по-висока степен на бойна готовност – последваха експедитивно и професионално организиране, марш и заемане на район за разполагане, организиране на охраната, инженерното оборудване и маскировката на района.
Вторият етап от учението – „Подготовка на отбраната“, започна с организирането на боя на местността от командира на батальона, командира на ротата, командирите на взводове. По време на изнасянето и заемането на ротния опорен пункт се наложи и своевременно отреагиране при въздействието на паравоенни формирования.
Кулминацията беше при третия етап „Водене на отбранителния бой”, чийто успех в голяма степен зависеше от добрата организация още през първите два етапа. Ротата трябваше да противодейства на противника, който се изнесе и развърна към предния край на отбраната. Когато противникът достигна рубежа и се развърна в ротни колони, а след това и във взводни колони, първа танкова рота от 61-ви батальон откри съсредоточен огън.
Напрежение и динамика, ред и организираност имаше при отразяване на атаките на противника пред предния край на отбраната и при унищожаване на противника – на места, на които се вклиняваше. Танковите взводове се закрепваха на изгоден рубеж, водеха бой и окончателното спираха настъплението на противника, с което успешно се възстановяваше отбраната.
Третия етап „Водене на отбранителния бой” на ротно-тактическото учение с бойна стрелба наблюдаваха началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Николай Караиванов, командирът на Център за подготовка на специалисти полковник Любомир Вачев, заместник-командирът полковник Данчо Николов, началникът на отделение „Подготовка на формированията“ в ЦПС подполковник Тодор Тачев. Най-важното според командира на 61-ви батальон подполковник Максимов беше, че „всички изказаха своето задоволство от тактическите действия и стрелба, демонстрирани от танкистите на 1-ва танкова рота от 61-ви танков батальон”.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top