Информационен център на Министерство на oтбраната

Всеки лидер трябва да познава националната сигурност

Всеки лидер трябва да познава националната сигурност

Военна академия „Г. С. Раковски“ обучава кадри в повече от 14  студентски магистърски специалности, казва полковник доц. д-р Петър Христов, заместник-декан на факултет „Командно-щабен“

Всеки лидер трябва да познава националната сигурност
Всеки лидер трябва да познава националната сигурност

Петър Христов е роден на 20 юни 1963 г. в Кърджали. Завършва ВНВАУ „Г. Димитров“ в Шумен, а след това е командир на взвод, заместник-командир на батарея по техническата част, командир на батарея, помощник началник щаб по разузнаването в зенитно-ракетен полк в Благоевград. Завършва Военната академия със специалност „ПВО на войските“. След това е назначен на длъжност началник на щаба на зенитно-ракетен полк в Благоевград, а по-късно започва научната му военна кариера в катедра „ПВО“ в академията.  От 2017 г. до юни 2021 г. е началник на катедрата „ВВС и ПВО“, а от началото на юни е заместник-декан на факултет „Командно-щабен“.

  • Г-н полковник, вече сте зам.-декан на факултет „Командно-щабен“ и ще трябва да напуснете длъжността началник на катедра „ВВС и ПВО“. Какви са различията на работата във факултета и какво е предизвикателството за Вас?
  • Факултетът „Командно-щабен“ е основно звено от Военната академия. Реално ми се увеличават отговорностите, отговарям вече за организацията на целия учебен процес във факултета. На 14 юни в катедра „ВВС и ПВО“ проведохме заседание на катедрения съвет и избрахме за нов началник полковник доц. д-р Росен Димитров, който е пилот по специалност. Но оставам на академична длъжност полковник доцент в катедрата, като отговарям за дисциплините, които водя, и участвам активно в академичния живот на катедрата при обучението на слушатели, студенти, докторанти  и специализанти.

Във факултет „Командно-щабен“ реално обучаваме офицери на оперативно ниво. Придобива се магистърска степен по военно дело. Най-общо по закона за висшето образование във висшите военни училища обучаваме специалисти, бакалаври и магистри офицери за нуждите на формированията от Въоръжените сили. Факултетът се занимава с обучение на оперативно ниво, а на стратегическо е другият факултет  –  „Национална сигурност “, където се обучават бъдещите генерали в структурите на сигурността и отбраната. Академията обучава и кадри в повече от 14 магистърски студентски специалности, като катедра „ВВС и ПВО“ отговаря за магистърска специалност „Сигурност във въздухоплаването“.

Обучаваме магистри по военно дело – офицери за формированията на ВВС, формированията за ПВО на Сухопътни войски и на Военноморските сили. Това са формирования от ЗРВ, РТВ и авиация от видовете въоръжени сили. Те трябва да работят и действат в една система за противовъздушна и противоракетна отбрана.

  • Използвате всяка свободна минута, за да бъдете на терен и да сте в крак с модерните неща като безпилотните апарати например?
  • Като началник на катедра през цялото време държах освен теорията да се подържа и практическата подготовка. Слушателите, които готвим за ВВС и формированията ПВО, трябва да се запознаят с комплексите – както авиационните, така и зенитно-ракетните, радиолокационните комплекси и да имат знание как работят системите за бойно управление и автоматизираните системи. Въвели сме и такива дисциплини и в крайна сметка досега с подкрепата на началника на Военната академия ген.-майор д-р Груди Ангелов и командира на ВВС не пропускаме да участваме във всяко тактическо учение с бойни стрелби, когато се провеждат на полигон „Шабла“.

Тази година за първи път слушателите в редовна форма на обучението се запознаваха с процедурите при провеждане на ТУБС и практически на Шабла реално участваха като дублиращи технически ръководител на стрелбата или осигурител на стрелбата. Те се намираха в командните пунктове на комплексите на зенитно-ракетната бригада и на авиационните формирования. Запознахме ги както с стрелбите на зенитно- ракетните комплексите по време на учението, така и на летище Балчик в деня, когато се пребазираше авиацията – Су-25 и вертолетите. Тази година проведохме експериментални летателни полети с „Комплекс въздушна обстановка“ (КВО), като създадохме реална въздушна обстановка по време на проверката на подготовката на зенитно-ракетните формирования от ВВС и СВ за бойни стрелби на полигон „ШАБЛА“.

       С част от безпилотните летателни системи от състава КВО използвахме и в командно-щабно учение „Решителен отговор 21“ на Факултет „Командно-щабен“ при работа на местността. Самото учение е на отбранителна тематика. При работата на местността слушателите разпределени на основни длъжности в зенитно-ракетна база проведоха рекогносцировка на част от позициония район на  базата в околностите на връх Дупевица над Бонсови поляни в Люлин планина, където има много добри условия за провеждане на практически занятия за работа на местноста със слушателите от специализация „Военно въздушни сили“.

  • С каква численост са курсовете за придобиване на оперативно ниво?
  • В момента са 7 души редовно обучение. Но бройката пряко зависи от нуждите на военните формирования. На практика в зависимост от нуждите за обучение на слушатели на оперативно ниво се прави заявка от формированията. Редовна форма по принцип са 6-8 човека, задочна 10-12, стигали сме и до 32–36 души задочна форма. С министерска заповед се обявява конкурс и се явяват тези, които отговарят на условията на конкурса от формированията.

За разлика отпреди много години, когато физическата подготовка беше с „да“ и „не“ и ако не покриеш изпита по ФП, губиш само 0,5 от общия бал, сега физическият изпит е с оценка по шестобалната система. Така можеш да загубиш до 4 точки и на практика стойността му е равна с устния изпит. Затова на кандидатите постоянно им казвам: „Четете и тичайте“.

  • Защо през последните години е много модерно да се завърши Военна академия? Защо е толкова важно да имаш диплома по национална сигурност?
  • От 20–30 години има проблем с обучението на кадри, които са поели по пътя на политическата кариера или са фактори в държавните институции. Тъй като сигурност и отбрана не засягат само военните – а и МВР, Министерството на икономиката, Министерството на финансите и да не изброявам всички ведомсва, които са значими и са отговорни за нивото на националната ни сигурност. Всички те имат своето място и са система от системи, които трябва да има балансирано развитие и поглед. Например един бъдещ политически лидер, който иска да поеме държавно ръководство, би трябвало да е запознат с проблемите на националната сигурност и на държавното устройство и произтичащите от конкретната позиция отговорности. Още отпреди 20 години Военната академия започна да провежда курсове за държавна администрация и да подготвя кадри за институции извън МО. Преди тук се готвеха кадри на оперативно ниво както на Гранична полиция, така и на МВР, ДАНС. Изключително важно е бъдещите ръководители да имат поне минимални познания какви програми и планове трябва да се разработват, какво виждане, перспективи, стратегии, доктрини да се развиват, за да имаме устойчиво развитие на държавата. Крайната цел е да създадем условия за добро развитие на гражданите и обществото като цяло. Много от кадрите в политическия елит са завършили Военната академия. Изключително важно е, че в тези магистърски специалности се преминават ситуационни игри със студентите, където се запознават с каква отговорност носи например един кмет, областен управител, ръководител на дадено ведомство. Като се достигне дадена кариерна позиция, се поемат и съответните отговорности. Например военният министър трябва да е компетентен в областта на сигурността и отбраната, да познава основните принципи и законодателството във военното дело, защото за пример по време на изпълнение на еър полисинга той трябва да вземе решение дали да се приземи принудително самолет нарушил въздушния суверенитет на страната, или не.
  • Вие сте първият „класен ръководител“ на една друга модерна специалност в академията – „Сигурност във въздухоплаването“?
  • Тази специалност беше създадена съвместно с бизнеса, с експерти от Ръководство на въздушното движение, Гражданска въздухоплавателна администрация (ГВА) и специалисти по сигурността през 2009 г. Част от випускниците ни работят в ГВА. Реално имаме 3 колежки, които са преминали успешно обуението в докторски програми и са защитили успешно дисертации с което придобиха образователната и научна степен „доктор“ – едната е главен експерт международна дейност в ГВА, другата е инспектор по сигурност в Учебен летищен център – София, третата е инспектор по летателна годност в ГВА. Привличаме ги като хонорувани преподаватели и използваме техния практически опит в занятията със студентите от магистарска специалност „Сигурност във въздухоплаването“. Учебният план на тази студентска магистърска специалност е уникален за страната ни, подписан е от трима министри – на образованието, на отбраната и на транспорта. Мисля, че няма друг учебен план във висше учебно заведение, подписан от трима министри. Разработен е така, че да е в полза на държавната администрация, която работи в тази сфера. Включително имаме студенти успешно завършили тази специалност, които работят в Министерство на икономиката, МВР, НСО, Военна полиция . Имаме кадри, които работят в структорите за сигурност на летище София, на летище Бургас и Варна. От 7–8 години, когато се обявява конкурс за работа в държавните институции, да си магистър „Сигурност във въздухоплаването“ е предимство при кандидатстването.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top