Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.
Кораби от 14 държави участват в „Бриз 2021“

От 11 до 19 юли 2021 г. Военноморските сили на България провеждат националното военноморско учение „Бриз 2021”, отворено за участие на ВМС от страни – членки и партньори на НАТО (от Плана на Българската армия за 2021 г.). Учението се провежда в морските пространства на Република България и в райони, които са обявени своевременно, съобщиха от ВМС.

Корветата „Бодри“ с бордови номер 14
Фото ВМС

Общо в учението участват 14 държави с 30 бойни и спомагателни кораба и катера, 3 самолета, 8 вертолета и 2065 военнослужещи
от ВМС на Албания, Белгия, България, Великобритания, Грузия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Украйна, Втора постоянна военноморска група на НАТО и Втора постоянна противоминна група на НАТО от силите за отговор на Алианса. Българските ВМС участват с 16 бойни и спомагателни кораба и катера, 3 вертолета и 860 души личен състав. В учението ще се включат два самолета от българските Военновъздушни сили и представители от Сухопътни войски, Щаба за интегриране на силите на НАТО в България и Военномедицинска академия. Продължава традицията от предишните издания на учението „Бриз” да се отработва междуведомственото сътрудничество в многонационална среда с активното участие на 26 държавни организации, институции и ведомства от 4 министерства, местни органи на управление и други организации.

На 14 юли започна изпълнението на предварително планираните епизоди на море. Корабите от многонационалното оперативно съединение под командването на командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Велко Велков, напуснаха Пристанище Варна и излязоха на море.

HMS TRENT (P 224) от Великобритания


След като извършиха преход, по време на който бяха изпълнени задачи по осигуряване на безопасен маршрут, свободен от морски мини, за преминаване на корабите при напускане на пункта за базиране и пристанището и съвместно маневриране в състава на тактическата група, корабите заеха районите за провеждане на планираните епизоди. Отработваха се задачи по откриване и отразяване на атаките на бързоходни лодки, водене на бойни действия с въздушен противник, тактическо маневриране, подводно обследване на зададен район с автономни подводни апарати и анализ на данните, свързочни учения и борба с подводен противник.
Основната идея на учението е да се повишат оперативната съвместимост и взаимодействието между ВМС на участващите в учението страни чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от бойни действия на море в операция за осигуряване на морската сигурност в региона, както и да се сертифицира командване на тактическа група патрулни кораби съгласно изискванията на НАТО (MAREVAL).

Подводницата от ВМС на Турция 18 MART (S 355) маневрира за заставане на „парадното“ място пред Морска гара – Варна
Фото Атанас Панайотов

Усилията по време на учението са насочени към усъвършенстване на нивото на подготовка на личния състав от ВМС по планиране и провеждане на морска операция в коалиционен формат по противодействието на конвенционални и неконвенционални заплахи чрез водене на широк спектър от бойни действия на море (борба с въздушен, надводен и подводен противник, противоминни действия, контрол на корабоплаването; действия срещу асиметрични заплахи) и издигане на нивото на координация с правителствени и неправителствени организации и институции при реакция на кризи и защита на населението, действия при ликвидиране на пожар на борда на търговски кораб в пристанище, овладяване на похитен търговски кораб, спасяване на бедстващи хора на море и ликвидиране на нефтен разлив.

След преминаване на пълния процес на планиране по стандартите на НАТО се сформира щаб и многонационално корабно оперативно съединение. Планирането на учението се извърши под ръководството на командира на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, който е и общ ръководител на „Бриз 2021”. Офицер, провеждащ учението и директор на учението, е капитан I ранг Камен Кукуров – началник на Щаба на ВМС. Началник на Щаба на ръководството на учението е капитан I ранг Атанас Змийчаров – заместник-началник на Щаба на ВМС. Командир на многонационалното корабно оперативно съединение е флотилен адмирал Велко Велков – командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби.


В учението се използва фиктивен сценарий, който дава възможност на българските военни моряци да се подготвят за посрещане на предизвикателствата на днешния ден съвместно със съюзните ВМС и партньорите от правителствени и неправителствени организации и институции, изтъкнаха от ВМС. (БА)

Най-ново

Единична публикация

Избрани