Информационен център на Министерство на oтбраната

В СКС развиват транспортен проект за 215 млн. лв.

Инициативата ще осигури високо ниво на мобилност на Българската армия 

„Развитие на способности за транспортно осигуряване на БА” е един от основните проекти, към чието изпълнение са насочени усилията на Съвместното командване на силите (СКС). Прогнозната стойност на тази модернизационна инициатива е 215 235 000 лв.

С реализирането на проекта се цели преодоляване на недостига от отбранителни способности за транспортно осигуряване и постигане на критерии за участие в операции на НАТО чрез осигуряване на високо ниво на мобилност и покриване на изискванията за оперативна съвместимост с Алианса, коментира неотдавна за в. „Българска армия” командващият на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

Друг проект, по който работи командването, е „Способности на Съвместното командване на силите за изпълнение на задачи по приемане, разполагане и последващо придвижване на собствени и съюзни сили при участие в съвместни операции”. Важността на тази тема се вижда особено силно по време на големите международни учения на наша територия през последните години, в които ключова роля играе именно СКС. Основната цел на проекта, който е на стойност 57,8 млн. лв., е достигането на пълни способности за приемане, настаняване и по-нататъшно придвижване, развръщане и последваща поддръжка на съвместните сили.  

Двата проекта са свързани, тъй като част от необходимата техника за целта е предвидена за доставка по проекта за развитие на способности за транспортно осигуряване на Българската армия, изтъкна генерал-лейтенант Тодоров.

В СКС се работи също по проектите за „Придобиване на технически средства за индивидуална и колективна ЯХБЗ” и за „Повишаване на способностите на формированията за ЯХБЗ”, които са стартирали през 2018 г. и към момента са във фаза „Изпълнение”. В края на 2020 г. и началото на 2021 г. са били сключени първите договори за доставка на необходимите отбранителни продукти. Общата стойност на проектите се очаква да достигне 80,278 млн. лв.

В ход е и проект „Изграждане на Съвместен оперативен център (СОЦ) на СКС” на стойност 2 319 500 лв. Първите две фази на инициативата са финансирани от националния бюджет и по програмата за чуждестранно военно финансиране на САЩ. Следващите две фази целят допълнително развитие, разширяване, модернизиране и интегриране на системата за постигане на своевременно генериране и споделяне на общата оперативна картина, посочи генерал-лейтенант Тодоров. По думите му паралелно с основните проекти СКС работи по развитието и модернизацията на не по-маловажни инициативи, част от които са: надграждането на системите за симулации JCATS и DITS; придобиване на наземно оборудване за товарно-разтоварни дейности на самолет C-17; развитие на информационна система „Логистика на БА”; придобиване на комуникационно оборудване за осигуряване на взаимодействието по КИС с коалиционните партньори.

Обработиха хиляди автомобили и стотици самолети

Общо 391 автомобилни транспорта с повече от 1807 транспортни средства и 4930 души личен състав обработиха от началото на май до края на юни на основните ГКПП-та у нас воините от 30-и отряд за контрол на придвижването и Групите за контрол на придвижването (ГрКП), които активно се включиха в осигуряването на международните учения на НАТО и въоръжените сили на САЩ. Воините от СКС обработиха също 140 полета, с които бяха транспортирани 1168 военнослужещи на Летище Пловдив и Летище Безмер, 26 железопътни ешелона и транспорта с 225 вагона и 740 души личен състав на няколко основни гари в страната.

Наред с изпълнение на тези задачи 31-ва и 181-ва ГрКП демонстрираха готовността си за дежурство в състава на усилените сили за отговор на НАТО, за което получиха оценка „Боеготов” по време на националната им сертификация, изтъкна генерал-лейтенант Тодоров.

СКС участва и в пилотния проект на НАТО – NATO MOVEMENT CONTROL HUB в Улм, Германия, където четирима офицери от 30-и отряд са командировани като офицери за връзка от края на март до края на юли 2021 г. „На високо професионално ниво се представиха и комуникационно-информационните (КИ) специалисти от отдел КИС и Мобилната КИС по осигуряване на КИ-поддръжка при провеждането на международното учение DEFENDER EUROPE-21. За осигуряване на обмен на информация между длъжностните лица, участващи в учението, беше придобита комуникационна техника, с която се осигури привързването на националната структура за контрол на ученията на територията на страната и щаба на 61-ва механизирана бригада, участващ в учението DEFENDER-21 към единната мрежа за учението DE21 – Mission Partner Environment (MPE). Изградените сайтове за привързване към единната мрежа отговаряха на изискванията за FMN (Federated Mission Networking) мрежа, което значително повиши способностите на СКС за осигуряване на привързаност на поле със съюзническите формирования при провеждане на учения и тренировки”, заяви командващият на СКС. По думите му благодарение на усилията на офицерите от отдел КИС и специалистите от Мобилна КИС при администрирането и поддръжката на мрежата страната ни е заела подобаващото й се място на нация, осигуряваща комуникационни услуги със собствено оборудване, отговарящо на всички изисквания за сигурност и акредитирано за използване в мрежите на NATO. Професионализъм, издръжливост и мотивираност са показали и воините от Учебен полигон „Ново село”, които са създали подходящи условия за работа на участниците в ученията на Сухопътни войски Balkan Sentinel и командно-щабното учение Defender 21/Балкан 21, както и стрелбата с високомобилната артилерийска ракетна система М142 (HiMARS) от артилерийско формирование на Сухопътните сили на САЩ в Европа.

Противогази и тениски доставят в Негушево

В Централната снабдителна база в Негушево се изпълнява договор за доставка на ново химическо имущество – общовойскови филтриращ противогаз и станция за ядрено, химическо и биологическо обеззаразяване. „Получени е нов вид вещево имущество – тениска с къс ръкав и яка. Сключени са и договори за летни и зимни полеви обувки, риза–яке с къс и дълъг ръкав, за които срокът на доставка е до края на годината”, заяви командващият на СКС.

По думите му дейностите, свързани с реалното осигуряване на ежедневието на войските, изпълнявани основно от формированията на бригада „Логистика”, се осъществяват в срок и с необходимата отговорност. „И през текущата година бригадата продължи своята дейност по ремонта и обслужването на въоръжението, техниката и други специални машини и оборудване за нуждите на БА, като такива услуги бяха извършени за Сухопътните войски, ВВВУ „Георги Бенковски”, Националния военноисторически музей и др. Продължава работата по  сдаване за търговска реализация на излишни бойни припаси и елементи към тях съгласно сключените договори, въпреки че количеството не е толкова голямо, колкото ни се иска”, посочи генерал-лейтенант Тодоров. Той каза още, че в началото на годината е било проведено тактико-специално занятие „Стражица-2021” на тема: „Подготовка, транспортиране и унищожаване чрез контролирано изгаряне на барут”, чрез което реално са били унищожени близо 4 т барут. През годината с униформено облекло и друго вещево имущество е бил осигурен последният, 42-ри български контингент в Афганистан. Камуфлажни облекла по ръстове и номера бяха предоставени на НВУ „Васил Левски” и Единния център за начална подготовка – Плевен, за осигуряване на срочнослужещите в доброволния резерв, както и необходимото вещево имущество за курсантите от Випуск 2021, каза командващият на СКС. През май пък Центърът за наблюдение и контрол на радиационна, химическа, биологическа и екологическа обстановка успешно е провел учение с органите от АИС „Преслав”, която е част от системата на НАТО за ранно предупреждаване и докладване на ядрената, химическата и биологическата обстановка.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top