Информационен център на Министерство на oтбраната

Старшина Алексова се среща с Вацлав Хавел и Хенри Кисинджър

Базовата подготовка на военнослужещи за работа в международна среда е важна за мотивацията.

В Професионалния сержантски колеж при Националния военен университет „В. Левски“ във Велико Търново неотдавна се проведе курсът Обучение и придобиване на знания и умения за работа в структурите на НАТО (NATO NCO Staff orientation course). На подобни форуми предварително се обучават военнослужещите, за да бъдат по-добре подготвени, когато отидат на специфични длъжности. При постъпване на определената позиция се изисква също целенасочена подготовка, която те преминават на място в съответната структура или щаб. На всеки сержант, който се командирова на международна длъжност, му се дава известно време да се адаптира, период от порядъка на два-три месеца, коментира тогава пред военния вестник главният сержант на Българската армия старшина Калин Крумов.

„Този курс е изключително полезен. След 2004 г. това е първият подобен курс. Към него има интерес дори и от офицери, защото той дава нагласа и подготовка за адаптация, подходът не е само по военна подготовка, но и психологическа и мотивационна. Това е важно особено за информационния мениджмънт, защото едно от сериозните предизвикателства е информационната среда. Нямаме толкова напреднали технологии, каквито има в другите щабове. Убедена съм обаче, че всеки е подбран прецизно и представя достойно страната ни“. Това коментира старшина Ралица Ненова-Алексова – гост-лектор в курса във Велико Търново, която е щабен асистент в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, базиран в София.

Всеки, който има честта да бъде в такъв курс си тръгва със знания, които са необходими за неговия поне тригодишен мандат напред, смята старшина Ненова-Алексова.

Тя е поканена като гост лектор, защото има два мандата в чужбина, работа в два щаба на НАТО и може да дава насоки на сержантите, които са определени за работа в многонационален мащаб, как най-лесно да се адаптират към предизвикателствата на международната среда в НАТО-щабовете.

През 2004 г. старшина Ненова-Алексова е сред избраните за подготовка за заемане на длъжности в чужбина. Първоначално започва с обучение по английски език и впоследствие – специализирана подготовка. След това идва заповед за избор на позиции. Изборът не е никак лесен, защото има много кандидати, а не толкова много места. Подборът е изключително прецизен. На място слушат натовски абревиатури, без да знаят дори, какво представляват те. Постепенно добиват самочувствието, че нашият сержантски състав е изключително подготвен и е с широка, а не с тясноспециализирана подготовка.

„Ако те изпратят логистик, болшинството от чужденците са си само логистици, а ние сме широкоспектърни – от „Личен състав“ до CIMIC, можем да покрием целия спектър най-вече и наистина благодарение на добрата подготовка, амбицията, която имаме, а така също и на българския дух, който си носим и благодарение на който се справяме успешно, независимо от предизвикателствата“, категорична е старшина Ралица Ненова-Алексова.

Първият й мандат в чужбина е в Белгия – в Монс, като административен помощник. Има невероятния късмет да бъде в най-високото стратегическо ниво – в протокола на върховния главнокомандващ силите на НАТО в България. В началото е доста стресиращо за нея, защото се среща с президенти, министър-председатели и личности като Вацлав Хавел, Хенри Кисинджър и други. Първите думи на началника на протокола са, че ще види, къде се кове историята. Така се разбира отговорността на работата. След тези три години работи в Съвместното командване на силите в София и отново заминава за Холандия.

Споделянето на опит като начин на взаимно обучение

„Изразявам мнението на всички мои колеги в курса, че това е едно много необходимо начинание. Прави ни впечатление, че инструкторите са изключително добре подготвени. Стараят се да отговорят на всички наши въпроси и да засегнат огромно количество информация, от организиране на работен процес, екип, през структури на НАТО и история на НАТО. Така ни дават възможност да се запознаем, защото тук има различни военнослужещи, част от които са били на мисии или са работили на други такива натовски длъжности с мандат от три години. Всеки ден имаме обратна връзка“. Това е мнението на участничката в курса за работа в натовски щабове старши сержант Мария Братанова – старши радиорелеен механик във военното формирование в Божурище.

Според нея, по време на курса са изучавали матрици за разпределяне на отговорностите, запознаване с командните структури на НАТО, запознаване със структурата на силите за сигурност на НАТО, политика на управление и информация на НАТО, стратегии и насоки за развитие на сержантския състав в Алианса.

„За нас е ценно и споделянето на опит от гост-лекторите, които вече са работили на такива или поне на подобни длъжности и знаят подробностите. Така ние придобиваме информация, както се казва от първа ръка, което е шанс. Иначе трудно бихме се срещнали с такива гост-лектори при друга ситуация“, споделя старши сержант Братанова. Инструкторите предоставят предварително всяка информация, която интересува курсистите. Тя е достъпна за тях и по време на мисията, или работата им в международна среда, както и след това. Имат и уговорка те също да предоставят информация, която може да е полезна за други обучавани след тях. Целта на курса е всички да бъдат полезни на останалите.

„Единствената препоръка, която можем да отправим е такива курсове да бъдат малко по-дълги, защото въпросите са много и имаме определени теми, които трябва да се обхванат. Когато задаваме въпроси, трябва да има и повече време за отговори на тях. Учебният материал впоследствие се преобръща под формата на игра, работи се на групи и така хората се опознават още повече в динамична и интересна среда“, каза още старши сержант Мария Братанова.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top