Информационен център на Министерство на oтбраната

Констатират финансови нарушения в дружества на МО

Отчита се и неспазване на изискванията на Закона за обществените поръчки

Назначените проверки констатираха нарушения относно спазването на финансовата дисциплина в дружества към МО. Това каза министърът на отбраната Георги Панайотов в Народното събрание. Той заяви, че от 12 май 2021 г. досега са назначени проверки във: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”, в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, в „Терем холдинг ЕАД” в „Терем Флотски арсенал Варна”.

„Проверките констатираха нарушения относно спазването на финансовата дисциплина, неспазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, неефективен контрол по отношение на изпълнението на сключените договори за строителство. В повечето от търговските дружества липсваха контрольори съгласно чл. 144 на Търговския закон”, каза министърът.

„Проверката в ГД „Инфраструктура на отбраната” приключи с констатации, че 80% от всички обществени поръчки в областта на инфраструктурните проекти през 2020 г. са сключени без проучване на пазара и с директно възлагане на определени изпълнители. Договорите, свързани с инфраструктурата за придобиване на новите изтребители Ф-16, са сключени като договори за инженеринг, включващ двуфазно проектиране, разработване на идеен и работен проект, след което се възлагат строително-монтажните работи. В договорите не е предвиден краен срок, в който следва да са готови проектите, включващ срока за одобрение от страна на възложителя. В тази връзка все още не е приключил първият етап на проектирането. Тоест по повечето договори няма одобрен идеен проект все още. Това налага заключението, че е налице закъснението от 7–8 месеца. 95% от сключените договори, що се отнася до инфраструктурата по придобиване на Ф-16, са разплатени авансово. Преведени са 184 млн. лв. Макар формално да не е нарушен Законът за обществените поръчки, резултатите са негативни и са налице индикатори за корупция”, каза министърът на отбраната.

Относно проверката във „Военни клубове и военно-почивно дело” той заяви, че за втора поредна година е констатирано, че текат ремонти във военнопочивните бази в Созопол и Несебър. „Те са разплатени авансово и при условие, че въпреки липсата на необходимото качество, няма възможност за връщане на парите”, изтъкна Панайотов. Според него съветът на директорите на „Терем холдинг ЕАД” не е приемал правила за своята работа. „Терем холдинг ЕАД” е предоставило на дъщерните си дружества вътрешни заеми заедно с лихвите в размер 41 млн. 664 хил. лв. Това са пари, които на практика никога няма да бъдат върнати”, каза министърът на отбраната.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top