Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник проф. д-р Мирослав Димитров: Няма операция без логистика

Полковник проф. д-р Мирослав Димитров: Няма операция без логистика

За обучение в магистърската степен ние сме първите в България, твърди началникът на катедра „Логистика“ във факултет „Командно-щабен“ на ВА „Г. С. Раковски“

– Г-н полковник, каква е историята на военното логистично образование у нас, как са се обучавали слушателите?

– До 2001 г. се обучават слушатели логистици в три отделни специалности – „Тил“, „Автобронетанкова техника“ и „Въоръжение и бойни припаси“. Тук са се преподавали основните параметри на логистиката. Реално през 2001 г. започва подготовката на страната ни за членство в НАТО и тогава започваме да приемаме термините и символите в Алианса. На тази база е направена и първата доктрина по логистика, като този термин е въведен в армията. Още през 1998 г. се обединяват три катедри и се основава катедра „Материално-техническо осигуряване“. През 2001 г. въпросната катедра се преименува в катедра „Логистика“.

– Във Военната ни академия е първата магистърска програма по логистика, как всъщност се стигна до това обучение?

– През 2001 г. във ВА започна първата магистърска специалност в областта на логистиката. И УНСС ни я признават, че ние сме първите, които обучаваме по логистика на магистърско ниво. Те обучават на бакалавърско ниво преди нас, но в магистърската степен ние сме първите в България и реално в този период започнахме и новите програми за адаптиране на нашата логистична система по изискванията на НАТО и ЕС.

– Как стана това адаптиране, какъв път извървяхте?

– През 2005 г. с помощта на Франция открихме логистичен център, който дава нови знания за логистиката в НАТО и използването на нови софтуерни продукти. В момента се поддържат много добри отношения с училището по логистика на Френската армия. През последните две-три години с помощта на техни инструктори в България бяха обучени всички преподаватели от катедрата на няколко от модулите на системата LOGFAS и по този начин затворихме кръга от изисквания пред нас като страна – членка на НАТО, при сертифицирането на формированията да могат те да работят с различните модули на системата LOGFAS. Над 80% от преподавателите в катедрата са били на специализация в граждански и научни институции във Франция, Италия, Германия, Холандия и Чехия. Преди три години подполковник доктор Маринов спечели стипендия за обучение по програма „Фулбрайт“ и доразви своите изследвания в областта на логистиката в Норич Юнивърсити.

– Обучавате и студенти, откога и по какви специалности?

– Да, друго направление, с което се занимаваме, е свързано с обучението на студенти. През 2005 г. открихме втората във Военна академия и първата във факултет „Командно-щабен“ магистърска програма за студенти – „Логистика на сигурността и отбраната“ и в продължение на годините имаме наши кадри, които са се реализирали професионално в рамките на системата на Министерството на отбраната, МВР и др. държавни структури, занимаващи се с управление на материални и финансови потоци, личен състав. Интересът е голям. Всяка година между 15–20 студенти се записват да се обучават по логистика. През последните пет години за наша гордост от 30% до 45% от випускниците на ВА са със специализация „Логистика“.

– Обучавате също и докторанти, какъв е интересът към този тип академична подготовка?

– Има интерес и към докторските ни програми. Над 30 души са защитили докторати. Много от най-добрите докторанти след това ги привличаме за преподаватели при нас. Стремим се в катедрата да работим на принципа на трите „П“ – приемственост, професионализъм и перспективност. Перспективността е свързана с това, всеки да знае как с времето ще може да се изгради като научен специалист и да продължи своите развитие и научна кариера. 

Традицията да привличаме изявени преподаватели е 100-годишна

В катедрата се стремим да привличаме изявени преподаватели. Реално тези традиции са отпреди сто години. Първата специализирана подготовка в областта на логистиката е от 1907 г., когато се организира първият интендантски курс. Това се случва само 30 години след създаването на българските войска и държава. Едва тогава се обръща повече внимание на логистиката, започва целенасочено обучение и след Ньойския договор вече има интендантски отдел към Генерал-щабния отдел. 4 към 1 е съотношението командни офицери спрямо интендантски. В годините на Студената война с навлизането на нови въоръжение и техника се появява необходимостта от нови и много кадри. В определен период от време са функционирали две академии – едната Военнотехническа, другата Военна академия. И в двете има логистични кадри. Към този период обучението е било в рамките на три години, към 70-те години се преминава на двегодишно редовно обучение и през 1998 г. се преминава към година и половина обучение, когато се създава и катедра „Материално-техническо осигуряване“.  От 2001 г. отново се премина на двегодишно редовно обучение с „Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативно-тактическите формирования“. През 2012 г. бяха приети новите регламентиращи документи за регулираната професия „офицер“ и от там излязоха трите нива – тактическо, оперативно и стратегическо. Нашият факултет „Командно-щабен“ се занимаваме с оперативното ниво и специалността е една, а част от шестте специализации за офицерите във факултета е именно специализацията „Логистика“.

Академизмът се приближава до практиката

„В проведения Стратегически преглед на отбраната пропуснахме да се облегнем на богатия опит на катедра „Логистика“, но в работните срещи отчетохме необходимостта от оптимизиране на логистичните структури в Българската армия. Направените оценки по концепциите и операциите по сценариите за планиране наложиха оптимизиране на организационните структури, в това число и системата за логистично осигуряване. Тя трябва да притежава способности, гарантиращи логистична поддръжка както на националните сили, така и на тези на Алианса, на територията на страната“, подчерта неотдавна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

По думите му приоритет на системата за логистично осигуряване на Въоръжените сили са изграждането и постигането на пълни оперативни способности на Командването за логистичната поддръжка.

Конкретните параметри за логистично осигуряване на Въоръжените сили са заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили до 2026 г. За първи път от много години се предвижда личният състав по логистиката от структурите на БА да бъде увеличен.

„Идеята е да се създаде съвременен модел на мениджмънт на логистиката във Въоръжените сили. Връзката между науката и практиката трябва да се засили“, каза адмирал Ефтимов и подсказа и евентуална тема за докторантура в областта на военната логистика – Стратегически преглед на отбраната и създаване на ново командване – изследване на процеса.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top