Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник Иван Тишков: Градим новата визия на военното инженерство

Назначихме 5 лейтенанти, надявам се през 2022 г. да има конкурс за набиране на военнослужещи, казва командирът на 55-и инженерен полк.

– Г-н полковник, в навечерието на празника на Инженерните войски – 13 септември, как накратко ще характеризирате изминалата година за полка?

– 55-и инженерен полк е единственото инженерно формирование от състава на Сухопътните войски (СВ) с изпълнение на задачи по военноинженерното осигуряване на формирования от СВ при изпълнение на трите мисии на Българската армия (БА). Личният състав на формированието провежда подготовка за усъвършенстване на придобитите способности за инженерно осигуряване на сухопътния компонент в различните операции и поддържане на формирования за овладяване на последствията при бедствия и аварии при изпълнение на третата мисия. В полка се поддържат 7 такива формирования: 5 в гарнизон Белене и 2 в гарнизон Пловдив. Основно вниманието ни е насочено към повишаване на подготовката на формированията, воденето на качествен и ефективен учебен процес, поддържането на отбранителните продукти в добро състояние, непрекъсната готовност на модулните формирования за преодоляване и ликвидиране на последствията от бедствия и аварии и подпомагане на населението. От по-важните събития за полка през изминалия период мога да се спра на сбора за повишаване на подготовката на EOD екипите/тимовете от СВ, който се проведе през март. Успоредно с него се състоя и сборът по водолазна подготовка с личен състав, назначен на водолазни длъжности в СВ, с участието на водолази от Военноморските сили. Военнослужещите от 55-и инженерен полк взеха участие и в общинското учение за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия „Белене 21” през май. През юни се проведе командно-щабното учение „Инженерен щит 21” в 55-и полк на тема: „Участие на инженерен батальон за осигуряване на инженерна поддръжка на Сухопътния компонент в отбранителна операция”. Целите на учението бяха насочени към оценка на подготовката и усъвършенстване на способностите на щаба на 54-и инженерен батальон. На 21 юни при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки бе проведен Ден на отворените врати, в който повече от 300 деца от Белене и Свищов посетиха  формированието.

– Каква е оценката за представянето на военнослужещите по време на учението „Белене 21”?

– В демонстрационната част на учението „Белене 21” 55-и инженерен полк участва с 14 единици техника и личен състав около 60 военнослужещи, евакуира бедстващо население от залети територии вследствие на покачване на нивото на р. Дунав. Екип от водолази участва в спасителна дейност при паднал човек зад борда. Бяха демонстрирани способности по разузнаване и обезвреждане на невзривен боеприпас, открит в отводнения участък. Отличната подготовка на личния състав и професионалното отношение към поставените задачи осигури безопасността на бедстващото население и получи отлична оценка от Кризисния щаб, от местното управление и от ръководството на учението. Проведеното учение доказа на практика способностите на формированията на полка за оказване на помощ на населението при бедствия.

– На какъв етап е в момента бойната подготовка?

– В етапа „Подготовка на ротата/батальона” формированията от полка провеждат целенасочена подготовка за сглобяване на действията за изпълнение на задачи за осигуряване на бойна поддръжка и инженерно осигуряване за поддръжка на силите. В момента 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка провежда полеви лагери (ПЛ) и ротни тактико-специални учения (ТСпУ) на Учебен полигон (УП) „Сливница”, предстои провеждане на ТСпУ с батальона. По време на ПЛ и ТСпУ се изпълняват задачи за подобряване на инфраструктурата на полигона. През октомври и ноември е планирано провеждане на ПЛ и ТСпУ на УП „Корен” с ротите от 54-ти инженерен батальон, инженерната рота по бойна поддръжка ще проведе ПЛ и ТСпУ на артилерийските формирования, където ще се отработват задачи по взаимодействия на подвижен отряд за заграждения и противотанков резерв.

– Какво е кадровото състояние на формированието в момента?

– Към момента полкът е окомплектован на ниво от 79%. Най-голям некомплект има при офицерите, което води до допълнително натоварване на личния състав за изпълнение на плановите и допълнително възникналите задачи. През 2021 г. в полка бяха назначени 5 лейтенанти от випуск 2021 и се надявам през идната 2022 г. да се проведе конкурс за набиране на военнослужещи.

– Как живее полкът в условията на пандемията от коронавирус?

– Във войсковите райони на военното формирование на основание на заповедите на министъра на отбраната, на министъра на здравеопазването, на Командира на СВ и мои заповеди се провеждат текущи дезинфекционни мероприятия, ежедневно термометриране и преглед на денонощния наряд и контрол на завърналите се от отпуск у нас и от чужбина. Извършва се непрекъснато епидемиологично наблюдение с готовност за предприемане на допълнителни мерки. Проведени са занятия и инструктажи за носене на предпазни маски в закрити помещения и ежедневния транспорт, превозващ личния състав от Свищов и обратно, спазването на социална дистанция от 1,5 м,  редовното измиване на ръцете с топла вода и сапун и дезинфекция с препарати на спиртна основа. От началото на извънредната епидемична обстановка досега от COVID-19 са преболедували 49 души (43 военнослужещи и 6 цивилни служители), като към днешна дата няма хора на лечение. Към този момент с две апликации на различни ваксини са ваксинирани 81 души (70 военнослужещи и 11 цивилни служители).

– Постъпват ли при вас нови техника и екипировка?

– През последните няколко години определено осъвременяването на техниката и екипировката в полка бележи растеж. Имайки  предвид важността на изпълняваните задачи от 55-и инженерен полк, командването на СВ успя да задели средства за придобиване на някои нови образци техника и екипировка:

* закупуване на гумени надуваеми лодки с извънбордов двигател, които са от жизненоважно значение при оказване на помощ на населението при наводнения;

* осъвременяване на екипировката на военнослужещите от полка, назначени на водолазни длъжности;

* придобита е и предстои да бъде придобита в близките месеци нова и съвременна инженерна техника с цел да замени морално остарялата и амортизирана такава;

* през август получихме нова по-ясна тактическа система, с което се целят осъвременяване и модернизиране на личното снаряжение на всеки военнослужещ.

Отделно от това в периода 2016–2017 г. по програма FMF на САЩ бе осъвременена голяма част от оборудването на екипите за унищожаване на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни устройства.

– Как върви инфраструктурното обновление?

– Към настоящия момент в полка са в изпълнение два инфраструктурни проекта: основен ремонт и цялостно оборудване на хранителния блок и основен ремонт на битовия корпус. Проектите и на двете сгради показват, че същите ще осигуряват всички удобства на експлоатиращия ги личен състав и ще бъдат с висока енергийна ефективност. Очаква се в следващите 1–2 месеца ремонтът на битовия корпус да бъде изпълнен 100% и сградата да бъде въведена в експлоатация. 

– Какво ще пожелаете на личния състав на полка за празника?

– Бих искал да поздравя всички колеги от състава на полка, като им желая здраве и щастие, повече поводи за радост, да не спират да следват мечтите си, с добри постъпки и постигнати успехи да продължим да пишем славната 143-годишна история на Инженерни войски и успешно да градим новата визия на военното инженерство.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top