Информационен център на Министерство на oтбраната

Обсъдиха промени в „Колективния трудов договор и споразумение“ на МО

МО дава военни имоти на община Хасково

Мая НАКОВА

Семинар на НС „Отбрана“ към КТ „Подкрепа“ с председател Тодор Воденов се проведе в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“ с участието на представители на синдикалните организации от страната. Изнесени бяха лекции на следните основни теми: „СБКО в предприятие, бранш, отрасъл – държавна политика в областта на социално-битовото и културното обслужване“, „Политика за солидарност – участие на НС „Отбрана“ в Световната организация  на работещите в публичния сектор“, „Национален класификатор на професиите и дейностите в МО“, „Участие на гражданите в обществените консултации на държавните и местните органи за управление“, „Социалното сътрудничество и действията на МО в условията на криза от COVID-19 – политика на СЗО, ЕС, държавна и ведомствена политика“.

Сред основните теми от лекции бяха още: „Колективно трудово договаряне – основни процеси, права и задължения на представителите на работниците и служителите“, „Основни етапи в колективното трудово договаряне, разпределение на задачите в екипа на участниците от страна на работниците и служителите“, „Отчет, анализ и планиране на дейността след приключване на колективното трудово договаряне“, а също и „Социалната политика в МО чрез Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, както и „Анализ на мероприятието – активност на участниците и проблеми, които могат да се решават в друг формат“.

По време на семинара се проведе и ролева игра, която предизвика дискусии, професионален размисъл и бяха направени поуки. Разгледаха се и бяха обсъдени предложения за изменение и допълнение на „Колективния трудов договор и споразумение“ на МО от 2020 г.

В лекцията си Диян Валянов – държавен експерт в отдел „Социални дейности“, Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ в МО, обърна внимание и на превенцията срещу COVID-19 с полезни съвети и данни от СЗО.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top