Информационен център на Министерство на oтбраната

Управителният съвет на Сдружението на жените военнослужещи – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 26.10.2021 г. в 18,00 ч. в офиса на Сдружението в София, хотел „Шипка”, офис №5 при следния дневен ред:

1.      Избор на Управителен съвет.

2.      Текущи въпроси.

Събранието ще се проведе при стриктно спазване на мерките за безопасност.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ст. лейт. Мария Крашевска

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top