Информационен център на Министерство на oтбраната

МО ще ремонтира оградата на границата

МО ще ремонтира оградата на границата

Ние работим много по-качествено от други контрагенти, казва министър Георги Панайотов

Спирдон Спирдонов

С правителствено постановление бяха одобрени  допълнителни разходи в размер до 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2021 г. за финансово обезпечаване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българско-турската граница. Фактическата дейност ще се извършва от Министерството на отбраната (МО), казва по време на заседанието на служебния кабинет вицепремиерът и министър на вътрешните работи Бойко Рашков. В договореност сме и се споразумяваме с МО да поеме фактическите ремонтна и възстановителна част с тези средства, така че ние няма да сключваме никакви договори с външни фирми, посочва той по време на заседанието. Вече са направени огледите от съвместни екипи между двете министерства, вътрешният министър се надява в най-скоро време да започнат фактическите ремонтна и строителна работа. Според него този въпрос трябва да се реши в рамките на мандата на това служебно правителство.

Качеството на работите, които са извършвани от МО по изграждането на това заградно съоръжение, е много по-високо, отколкото при други контрагенти. Така че ние сме поели този ангажимент и ще си го изпълним, казва министърът на отбраната Георги Панайотов. Допреди няколко месеца грижата за поддържане на оградата беше на съответните областни администрации, сега с постановление е прехвърлена на МВР.

С друго постановление в изпълнение на актуализирания от 46-ото Народно събрание бюджет  са одобрени допълнителни разходи за МО в размер на 25, 2 млн. лв. Те са предназначени по три основни дейности.

Първата е за изпращането на 600 военнослужещи и необходимата техника за усилване на охраната и наблюдението на държавната граница. Става въпрос за командировъчни дневни пари, както и за допълнителни възнаграждения за специфични условия на труд, за удължено работно време, за гориво-смазочни материали за техниката, която ще бъде използвана, а също така и за други непредвидени разходи, уточнява министърът на отбраната.

12 млн. лв. от тази сума ще бъдат използвани за привеждане в летателна годност на вертолет „Кугар”, който е планиран за участие в усилване на граничното наблюдение, извършване на медицинска евакуация по въздуха, участие в операции по търсене, спасяване и евакуация в граничната зона.

5 млн. лв. са разчетени за ремонт, подмяна на елементи на дистанционно управляема летателна система Aerosonde. С придобиването на допълнителна наземна станция радиусът на действие на тази безпилотна летателна система ще се увеличи от 140 км на 420 км.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top