Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник Димитър Матев: Хвърлихме се директно в боя!

Полковник Димитър Матев: Хвърлихме се директно в боя!

Експертите на военните окръжия са напълно готови да съдействат на кандидатите за служба, твърди началникът на Военно окръжие първа степен в Стара Загора

Полковник Димитър Матев: Хвърлихме се директно в боя!
Полковник Димитър Матев: Хвърлихме се директно в боя!

Първите кандидати за срочна служба в доброволния резерв ще се обучават в базата на Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново. По този повод се наложиха и организационно-щатни промени във военните окръжия по места. Бяха създадени нови сектори, които да отговарят пряко за набирането на кандидати и за обработването на документите им, както и за първоначалния подбор. След това те ще се обучават по програмата, предвидена за тяхната подготовка. По този повод и във връзка с дейността на военните окръжия по места разговаряхме с началника на Военно окръжие първа степен полковник Димитър Матев.

–       Г-н полковник, готово ли е Военно окръжие Стара Загора за прием на документи и тяхната обработка на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв?

–       Готови сме. Експертите, които работят в новия сектор точно по тези въпроси, бяха хвърлени директно в боя. В момента, в който дойде новото длъжностно разписание и излезе заповедта за срочната служба в доброволния резерв, вече се провеждаше и рекламната кампания. Служителите във Военното окръжие веднага се включиха в дейността по набирането на кандидати и първият записан при нас е от същия ден, в който излезе и заповедта на министъра на отбраната.

–       Кой отговаря пряко за срочната служба в доброволния резерв и как се справя той?

–       Това е старши-лейтенант Даниела Георгиева. На нейните плещи легна това задължение да работи по кампанията за набирането на кандидатите и за тяхното информиране и подготовката на документите им за кандидатстване.

–       Как се извършваше и се извършва рекламата на този тип доброволна военна служба и доколко беше полезна тази кампания за набирането на доброволците?

–       Първо искам да благодаря на военните медии и специално на вестник „Българска армия“ за отразяването на тези събития и мероприятия, чрез които ние рекламираме службата в доброволния резерв, но и не само за това. По този начин се демонстрира, че ние работим в синхрон и целите са общи, а резултатите няма как да не са добри. Надявам се винаги да срещаме такива отзивчивост и обективност в отразяването на всички събития, свързани с армията. Военният вестник специално се чете от цялата аудитория, не само от военнослужещите, но и от техните семейства, както и от граждани, които не са свързани с армията. По този начин се популяризира и нашата дейност и се надгражда рекламната ни кампания за набиране на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв, но и не само за това, а и за всички останали дейности, по които се набират кандидати за професионална реализация във Въоръжените сили и Българската армия.

–       Какъв тип предизвикателство беше това за Вас и справихте ли се с набирането на доброволците?

–       Пред нас все още стои това сериозно предизвикателство. Ние сме пионерите в стартирането на етапа на срочната служба в доброволния резерв. От нас зависи да популяризираме тази кауза и от нас зависи бъдещото развитие на срочната служба в доброволния резерв. Именно ние сме хората, които трябва да направим така, че тази служба да стане привлекателна и да има обективност при самия подбор на кандидатите за този тип срочна служба. На кандидатите трябва да им бъдат изяснявани правилата за кандидатстване. Тези, които не бъдат приети в първия етап и не бъдат класирани, трябва да знаят именно защо не са били класирани. Когато обстоятелствата и фактите са обективни, жалбите се свеждат до минимум.

–       Какъв е екипът Ви в това направление и как оценявате техните усилия за набиране на кандидати за срочна служба в доброволния резерв?

–       Вярвам, че с екипа, който имам честта да ръководя и стои зад мен в сектора за набиране на кандидати, човешките ресурси, военния отчет и адаптацията, ще постигнем целите, както и ще изпълним мисията и функциите, които стоят пред Военното окръжие. Така ще можем да изпълним и задачите, които се очакват от нас. Надявам се да изпратим една успешна година с добри резултати, които си бяхме поставили като цели преди месеци.

–       А какво предстои през новата година, как ще продължи този процес?

–       Надявам се през новата година успешно да успеем да начертаем новите планове с още по-големи цели и възможности за тяхното реализиране с целия екип от Военното окръжие, което ръководя, както и военните окръжия от втора степен, които са в мое подчинение – Сливен, Ямбол, Бургас и Хасково.

Подготовката ще е в два етапа

Подготовката на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв ще се състои в два основни етапа – индивидуална и колективна. Индивидуалната подготовка е разделена на два подетапа. Първият е свързан с началната военна подготовка. Тук се поставят началните строеви навици и умения. След завършването на този курс на обучение ще се полага военна клетва. Вторият етап е специалната подготовка, където ще се развива конкретната специалност в рамките на два месеца. Това са три месеца. През този период кандидатите ще бъдат на свободен режим. Колективната подготовка в останалите три месеца ще се състои в процес на стиковане на отделението, взвода и ротата на военнослужещите.

Постъпвайки в армията, кандидатите за срочна служба са информирани, че става дума за доброволен ангажимент. Те ще имат статут на военнослужещи с подписан договор.

„Военните окръжия са ситото, което определя хората, които отговарят на определените критерии и изисквания за заемане на конкретната длъжност. В момента има много кандидати, които се интересуват от тези възможности и практиката е да има обратна връзка с тях. Аз имам имена и телефони за връзка с тези хора, които са изявили желание да постъпят на срочна служба в доброволния резерв. Най-важни са човешкият фактор и човешкият ресурс, когато говорим за възможности за реализация на процес от такъв мащаб“, смята полковник Димитър Матев.

„Благодарение на ръководството на Централното военно окръжие и на Министерството на отбраната засега в материален аспект, каквото е необходимо, ни е доставено и се справяме с необходимите материални средства“, каза още началникът на Военното окръжие в Стара Загора.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top