Информационен център на Министерство на oтбраната

Бригаден генерал Ивайло Сотиров: При нас за 5 места кандидатстват 42-ма

Бригаден генерал Ивайло Сотиров: При нас за 5 места кандидатстват 42-ма

С нова организация на работата подобрихме ежедневната дейност, казва директорът на Служба „Военна полиция”

Бригаден генерал Ивайло Сотиров: При нас за 5 места кандидатстват 42-ма
Бригаден генерал Ивайло Сотиров: При нас за 5 места кандидатстват 42-ма

– Г-н бригаден генерал, какви бяха първите задачи, с които се заехте като директор на Служба „Военна полиция”, след като няколко месеца бяхте временно изпълняващ длъжността?

– Спешно трябваше да се заема с кадровото укрепване на Службата и с решаването на натрупалите се с месеци проблеми. Знаете, че близо 6 месеца нямаше директор – титуляр, което затрудняваше ежедневната ни дейност. Макар да изпълнявах функциите на директор, аз бях с ограничени правомощия. Тук е моментът да благодаря на ръководствата на Министерството на отбраната и на Щаба на отбраната, че взеха своевременно решение да бъде назначен титуляр на длъжността и при избора се спряха на моето име. Приемам това за висока оценка на моята дългогодишна служба във Военната полиция. Създадох нова организация на работа, която да подобри ежедневната дейност. Своевременно предложих за назначаване заместник-директор на службата, както и промяна в ръководствата в някои регионални служби с цел подобряване на работата както в Ръководството на Военната полиция, така и в зоните за отговорност на регионалните ни дирекции. За няколко месеца се наложи да предприема твърди и решителни действия, за да подобря условията на работа. Не мога да скрия, че се усещаше напрежение сред личния състав, но считам, че колегите вече работят по-уверено и с необходимата мотивация.

– Какви бяха основните събития за Службата през изминалата година?

– Като основно събитие не само по важност, но и по степен на отговорност безспорно е активирането на военнополицейски взвод от състава на декларираната военнополицейска рота към Силите за отговор на НАТО. Ротата изпълнява задачи в Косово по осигуряване на сигурността и обществения ред в лагера, където са настанени работилите за НАТО афганистански граждани и членовете на техните семейства. Успешно изпълняваната задача е показателна за важността и значимостта на Служба „Военна полиция”, тъй като за пръв път от началото на членството ни в НАТО е задействано декларирано подразделение от състава на ВС на РБ и това е точно военнополицейски взвод от службата.

Подготовката в нашата служба е ежедневен процес. Част от нея се извършва в Център „Логистика и подготовка”, в Академията на МВР и в партньорски организации в чужбина. За военните полицаи еманация на подготовката е учението „Отвъд хоризонта”, което е ежегодно и е с международно участие. През тази година бяхме домакини на нашите съюзници и партньори от САЩ, Румъния, Гърция и Република Северна Македония. През следващата година е планирано и участието на Украйна. Независимо от постигнатите високи резултати не мога да не отбележа и трагичния инцидент с наш колега. За нас е важно да си направим правилните изводи и да предприемем необходимите действия за недопускане на подобни инциденти.

Ежедневно на военните полицаи се възлагат задачи по военнополицейско осигуряване на ученията на ВС на РБ и такива с  международно участие на територията на страната, в това число и STEADFAST DEFENDER 2021 с всичките му подучения.

Не на последно място искам да посоча и помощта, която оказахме на ВМА в борбата с COVID-19 със сертифицирани бойни санитари – военни полицаи на първа линия в лечебното заведение през пролетта на тази година.

Бих желал да изразя своята удовлетвореност от високата оценка за дейността на служба „Военна полиция”, поставяна ни многократно както от Министерството на отбраната, така и от нашите партньорски служби в страната и чужбина.

– По какъв начин Службата изпълнява задачите си във войските?

–       Службата изпълнява задачите си при стриктно спазване на законоустановените функции, задачи и правомощия. Във военните формирования и обекти на Министерството на отбраната и Българската армия Служба „Военна полиция” изпълнява дейности по отношение на опазването на реда и сигурността във формированията посредством осъществяване на оперативно-издирвателната дейност; контрол за спазване на обществения ред и военната дисциплина от военнослужещите и  използването на военни превозни средства; спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност и др.

Като цяло срещаме разбиране за работата ни от страна на командирите, както и от личния състав на военните формирования, като при необходимост получаваме пълно съдействие, в това число и при извършването на проверки на личния състав за употреба на алкохол или на наркотични вещества.

Най-често срещаните правонарушения, по които са извършвани проверки или  се извършват действия по разследване по военни досъдебни производства от органите на службата, са свързани с нарушаване на правилата за движение и експлоатация на пътните превозни средства, управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над допустимите стойности; безстопанственост; присвояване и др.

– Какви мерки против разпространението на COVID-19 вземате в Службата?

– С мои заповеди в Службата е създадена цялостна организация по стриктното изпълнение на заповедите на министрите на здравеопазването и  на отбраната и указанията на началника на Военномедицинската академия за прилагането на противоепидемичните мерки за недопускане на разпространението на коронавирус сред военнослужещите и цивилните служители.

Общо за състава на Службата имаме близо 50% преболедували и ваксинирани, като процесът по ваксинирането на служителите продължава и след въвеждането на изискването от Министерството на здравеопазването за „зелен сертификат”.

– В кадрово отношение какво е състоянието на Службата?

– В момента Службата е окомплектована с личен състав на около 80%, т.е. некомплектът е около 20%. В ход са конкурси по приемане на военна служба и назначаване на длъжности за военнослужещи на лица, завършили граждански висши и средни училища в страната и чужбина. Интересът от страна на гражданите е изключително голям. Давам Ви пример – за обявени 6 вакантни длъжности в София постъпиха документи от 35 кандидати, а за 5 обявени длъжности за Варна получихме 42 комплекта документи.

Има проява на интерес и желание от страна на военнослужещи от Въоръжените сили за заемане на длъжности в Службата, като след получаване на положително становище от командирите на видовете въоръжени сили отговарящите на специфичните изисквания се назначават в службата. Надявам се, че до края на годината ще намалим некомплекта в Службата.

За изградения с много упорит труд и последователност престиж и авторитет на Службата сред обществеността говори и фактът, че при приема на курсанти за обучение в НВУ „Васил Левски” във Велико Търново за учебната 2020/2021 г. местата за обучение в специализация „Военна полиция” бяха  заети от кандидатите с постигнат най-висок бал при класирането.

– Какво ще пожелаете на личния състав за днешния празник на Служба „Военна полиция”?

– На личния състав от Служба „Военна полиция” и на техните семейства и близки пожелавам преди всичко здравe. Нека колегите имат самочувствие, че са част от Служба „Военна полиция” и винаги да са уверени в това, което правят. Да не забравят, че служат на Родината и със своите действия са пример за обществото. А това задължава винаги да сме на висотата на очакванията на българското общество. Предвид епидемичната обстановка няма да можем да честваме подобаващо нашата 30-годишнина, но сред най-близките ни винаги можем да се поздравим и да си пожелаем с наздравица още много години да бъдем заедно!

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top