Информационен център на Министерство на oтбраната

Карловската бригада кани млади хора да влязат във военната професия

Карловската бригада кани млади хора да влязат във военната професия

61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово, като част от Сухопътните войски, набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната професия.

Ето какви са условията:

• Основно месечно възнаграждение около 1027 лв. Без трудов стаж;

• Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън установеното служебно време;

• Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;

• Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година;

• Специално обучение – водолазна и алпийска подготовка; стрелба с различини видове оръжия; управление на специална военна техника; езиково обучение и способности, които могат да се придобият единствено при нас;

• Възможност за кариерно развитие;

• Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане на квартирни пари;

• Възможност за последващо обучение;

• Възможност за ползване на почивните бази на Министерството на отбраната на преференциални цени;

• Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на високо ниво.

Изисквания към кандидатите:

• Да иматe средно или по-високо образование;

• Към датата на приемане на военна служба, да не сте по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години, за упражнилите право на пенсия и 44 години за не упражнилите право на пенсия;

• Да сте годни за военна служба;

• Да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

• Срещу вас да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• Да нямате друго гражданство;

• Да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”;

• Да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

• Да сте психологично пригодни.

Към настоящият момент е в сила министерска заповед № ОХ-980/29.10.2021 г. в която за военно формирование 34750 – Карлово са обявени 80 войнишки длъжности за приемане на военна служба лица, завършили граждански средни или висши учебни училища в страната и чужбина.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е 10.12.2021 г.

Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпитни резултати.

ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ И ПОПЪЛНЯТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ, НАМИРАЩ СЕ НА

АДРЕС: ГР. КАРЛОВО, ПЛ. „20-ТИ ЮЛИ” И СЕ ПОДАВАТ ВЪВ ВОЕННИТЕ ОКРЪЖИЯ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА с 61 Стрямска механизирана бригада – Карлово,

0335 94590 /вътр. 33010, 33011, 33018

Източник: plovdivnow.bg

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top