Информационен център на Министерство на oтбраната

Кодекс за честта на пагона предлагат на вниманието на военния министър

С нелеката задача се е заел генерал-майор о.з. д-р Стоимен Стоименов.

„Кодекс за честта на пагона на българския офицер“ предлага на вниманието на министъра на отбраната генерал-майор о.з. д-р Стоимен Стоименов. В мотивите си той посочва, че Българската армия днес изживява мъчителна кадрова криза, като некомплектът на офицерски кадри достига почти 20%. Запазва се тенденцията на отлив на желаещи да се посветят на военната професия.

„Помръкна честта на пагона. Той вече не блести с неотразима светлина. Днешната армия е малочислена, с остарели въоръжение и бойна техника. Преминаването към професионална армия почти прекъсна връзката народ–армия. Офицерството се затвори в казармите и щабовете. За мнозина професионалните войници са наемници, които са в армията заради насъщния, а не в името на войнския дълг към Родината. Това също формира отрицателни нагласи към

армията и военната служба“

 изтъква още в мотивите си да изготви Офицерски кодекс генерал-майор о.з. Стоименов.

Той не пропуска да отбележи, че още през 2010 г. бе утвърден „Кодекс за етично поведение на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“, който сам по себе засяга въпросите, свързани с предотвратяването на корупционни практики и пораждането на конфликти на интереси от страна на

военнослужещи и граждански служители

 „Кодекс за честта на пагона на българския офицер“, нещо съвсем различно, обаче просто няма. Според запасния офицер повече от задължително е да има такъв документ, и то в срочен порядък.

Сред мотивите му за утвърждаване на такъв документ са воинската чест, която е единственото нравствено-етично качество, в името на което с полагането на военната клетва  военнослужещият поема обет да я защитава, дори с цената на живота си. Сега този клетвен обет си остава едно пожелание, което не е получило съответстваща разработка и регламентация. При умела политика Кодексът може да се окаже ефективен мотиватор на самочувствието на офицерството и фактор за формиране на положително отношение към военната професия. Той ще представя офицерската професия пред

българската общественост

 в истинската ѝ светлина, с нейните неизбежни рискове и предизвикателства. Ще осмисля достойнствата на офицерската професия и ще дава необходимите самочувствие и увереност в правилния избор на тази професия. Приемането на Кодекса ще бъде израз на вниманието, отношението и грижата на държавата за българското офицерство.

Кодексът ще бъде изцяло съобразен със ЗОВСРБ и изискванията на Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България. Той ще доразвива и конкретизира някои от залегналите в тях правила и норми, свързани със службата и публичното поведение на офицерството.

В своя проект за „Кодекс за честта на пагона на българския офицер“ генерал-майор о.з. Стоименов акцентира, че да се посветиш на офицерската професия, означава да подчиниш личния си живот на

националния интерес

 и в мир и бран да служиш вярно и всеотдайно на своя народ и Родината. Той призовава чрез сакралния клетвен акт офицерите, поели обет да защитават Отечеството, да пазят бойната светиня и своята воинска чест с всички сили и средства, включително и с цената на живота си.

„Готви се за военен лидер, но бъди готов да приемеш без завист и злорадство лидерството на по-достойните от теб. Силата на офицера е в задълбочените знания, високия професионализъм и достойните дела, подплатени с

облагородяващо благородство

 и безукорно публично поведение. Само офицер, чието верую е честта на пагона, може да бъде истински лидер, познавач на проблемите на войсковата служба, притежаващ визия за тяхното решаване и умения да увлича и води към постигане на поставените цели. Отнасяй се с респект към командирите и началниците и с бащинско внимание и грижа за подчинените и техните семейства. Недопустимо е да се уронват честта и личното достойнство на подчинени и колеги. Цени воинската дружба и приятелството. Егоизмът и двуличието са чужди на морала на офицера. Помагай без корист. Самоизтъкването и парадирането с другарската помощ и подкрепа рушат авторитета на офицера“, посочва в своя проект генерал-майор о.з. Стоименов.

 Той подчертава, че

воинската чест

е несъвместима със сляпото покорство, нито се купува с постове и пари, защото е неприкосновена и безценна.

„Във взаимоотношенията си с хората бъди вежлив и толерантен. Уважавай мнението, аргументите и гледната точка на другите, дори и в случаите, когато те се разминават с твоите позиции. Проявявай навсякъде и във всичко пословично благоприличие. Поддържай безукорна репутация, висок морал и почтеност. Недопустимо е да се използва служебното положение за лично облагодетелстване. Моралната деградация компрометира честта на офицера и професията в обществото.“

Това са едни от основните принципи, на които се основава проектът за Офицерски кодекс.

Като основна опора на офицера се посочва семейството. До всеки успял офицер стои вярна и подкрепяща го съпруга.

„Бъди възторжен патриот и родолюбец. Проявявай нетърпимост към чуждопоклонничеството и националния нихилизъм“, призовава още генерал-майор о.з.  Стоимен Стоименов.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top